Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Tiffany από την LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton

Louis Vuitton [webandi/Pixabay]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τον κανονισμό συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Tiffany & Co. («Tiffany») με έδρα στις ΗΠΑ από την LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton («LVMH») με έδρα στη Γαλλία.

Η Tiffany και η LVMH παράγουν και πωλούν προϊόντα πολυτελείας σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά οι δραστηριότητές τους επικαλύπτονται κυρίως στον τομέα των κοσμημάτων.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συγχώνευση δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού, λόγω των μέτριου μεγέθους των μεριδίων αγοράς που θα έχει η ενοποιημένη οντότητα, της παρουσίας σημαντικού αριθμού τρίτων προμηθευτών και της πρόσφατης εισόδου πολλών νέων ανταγωνιστών.

Η Επιτροπή έκρινε επίσης ότι οι κάθετοι δεσμοί μεταξύ των δραστηριοτήτων της LVMH και της Tiffany δεν είναι πιθανό να περιορίσουν τον ανταγωνισμό, δεδομένης της περιορισμένης ικανότητας και των περιορισμένων κινήτρων για επιδείνωση των εμπορικών όρων που παραχωρούνται στους ανταγωνιστές λιανεμπόρους για τα προϊόντα της Tiffany και τα άλλα προϊόντα της LVMH.

Επιπλέον, η ενοποιημένη οντότητα δεν φαίνεται πιθανό να συμμετάσχει σε διασταυρούμενες διαπραγματεύσεις και άλλες στρατηγικές μεγάλης κλίμακας σε βάρος των καταναλωτών.

Η συναλλαγή εξετάστηκε στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.