Η ΕΕ υπέρ μιας ενιαίας στρατηγικής για τον εναέριο χώρο

Brussels-airlines-Atomium [Roel Hemkes/Flickr]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει φέτος δύο σημαντικά κείμενα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του εναέριου χώρου για την αντιμετώπιση της κρίσης χωρητικότητας των ευρωπαϊκών αερολιμένων.

Ο τομέας των αερομεταφορών έχει προσφέρει γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη διαφορών μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών και των αεροδρομίων, τους οικολόγους και τους κατασκευαστές, ή ακόμη και μεταξύ χωρών. Αλλά υπάρχει ένα μόνο θέμα για το οποίο όλοι συμφωνούν: η σημασία της μεγιστοποίησης των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, προκειμένου να βελτιωθεί η χωρητικότητα εναέριου χώρου.

«Υπάρχουν περισσότερα ζητήματα με τα οποία συμφωνούμε από με εκείνα που διαφωνούμε», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Michael O’Leary στις Βρυξέλλες την Τετάρτη (8 Φεβρουαρίου). Η σημαντικότερη από αυτές είναι η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, δήλωσε ο ιρλανδικός επιχειρηματίας.

Πιο αποτελεσματικοί αεροδιάδρομοι θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στη μείωση των εκπομπών CO2 και να προσθέσουν περισσότερες πτήσεις. Όπως η Επιτροπή προειδοποίησε τον Δεκέμβριο του 2015, οι ελλείψεις στη χωρητικότητα θα οδηγήσουν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια να μην είναι σε θέση να φιλοξενήσουν περίπου δύο εκατομμύρια πτήσεις μέχρι το 2035. Το σχέδιο καλεί για «την καλύτερη δυνατή χρήση της υπάρχουσας χωρητικότητας».

Ο Paul Flament, επικεφαλής της μονάδας της ΓΔ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάπτυξη, παραδέχθηκε ότι το έγγραφο δεν διευκρινίζει πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Για να καλύψει το κενό, η Κομισιόν θα δημοσιεύσει φέτος δύο κείμενα πολιτικής: μια στρατηγική για τον τομέα των αερομεταφορών και ένα ενημερωμένο ρυθμιστικό σχέδιο για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, δήλωσε την Πέμπτη (9 Φεβρουαρίου) σε εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Αεροπορικών Επιχειρήσεων και φιλοξενήθηκε από την ευρωβουλευτή Marian-Jean Marinescu.

Πηγές της Επιτροπής εξήγησαν ότι αυτό το ρυθμιστικό σχέδιο δεν θα περιλαμβάνει μόνο ένα όραμα για την αντιμετώπιση της έλλειψης χωρητικότητας, αλλά και συγκεκριμένα ορόσημα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ειδικότερα, το σχέδιο θα περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη για την πρόοδο σχετικά με την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου ΑΤΜ (SESAR), του τεχνολογικού πυλώνα του πολυαναμενόμενου Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει επίσης μια στρατηγική, η οποία θεωρείται από τον κλάδο των αερομεταφορών ως σημαντικός πυλώνας για να διευκολυνθεί η υιοθέτηση των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης που θα αυξήσει αεροπορικά δρομολόγια και τη χωρητικότητα των αεροδρόμιων.

Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία είναι ήδη διαθέσιμη, δέκα κράτη μέλη δεν την έχουν ακόμη υιοθετήσει. Η Ευρώπη υστερεί έναντι των ΗΠΑ στην αφομοίωση αυτών των δορυφορικών ενισχυτών. Για πρώτη φορά, η χρηματοδότηση δεν είναι το κύριο εμπόδιο, δεδομένου του περιορισμένου κόστους των συστημάτων αυτών.

Είναι μάλλον η έλλειψη ενός ενιαίου οράματος και ένα πολιτικό μήνυμα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τον Flament, ο οποίος είναι επικεφαλής του τμήματος του EGNOS στην Επιτροπή, αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο η διείσδυση είναι πολύ υψηλότερη στις ΗΠΑ, καθώς έχουν εκπονήσει την αντίστοιχη στρατηγική από το 2003.

Συνολικά 3.000 διάδρομοι απογείωσης χρησιμοποιούν συστήματα παρόμοια με το EGNOS στις ΗΠΑ, ενώ αντίστοιχος αριθμός στην ΕΕ είναι μόνο περίπου 250. Αλλά η χρηματοδότηση θα βοηθήσει επίσης στην εξάπλωση της σε μικρότερα αεροδρόμια, όπου θα αλλάξει τα δεδομένα. Πολλοί περιφερειακοί αερολιμένες που υπολειτουργούν, δεδομένου ότι πρέπει να κλείνουν κάτω από κακές καιρικές συνθήκες.

Ωστόσο, η χρηματοδότηση και η στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη της τεχνολογίας για τη βελτίωση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας θα μπορούσε να επηρεαστεί σοβαρά από Brexit. Η αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ θα μπορούσε να επηρεάσει τη χρηματοδότηση πολλών προγραμμάτων, καθώς η ΕΕ θα χάσει μέρος των συνεισφορών.

X