Έρχονται και στην Ελλάδα οι business angels – O ρόλος Τσακίρη, η συμβολή του EIF και το εργαλείο Jeremie

Γιάννης Τσακίρης, υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων [Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων]

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην αξιοποίηση ανακυκλούμενων πόρων του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, η αξιοποιήση των οι ανακυκλούμενων αυτών πόρων θα επιτρέψουν την ανάπτυξη στοχευμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων που θα καλύψουν χρηματοδοτικά κενά που διαπιστώνονται στη χώρα. Οι ανακυκλούμενοι πόροι είναι χρήματα του ΕΣΠΑ, τα οποία αφού χρησιμοποιηθούν σαν χρηματοδοτικά εργαλεία επαναχρησιμοποιούνται σαν ίδιοι πόροι του κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund) δρομολογεί δράση για την υποστήριξη του καθιερωμένου στο εξωτερικό θεσμού των «επιχειρηματικών αγγέλων» (business angels).

Στόχος είναι η προώθηση και η ενίσχυση καινοτόμων ιδεών και προϊόντων που λόγω της οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας δεν μπορούν να βρουν πηγή χρηματοδότησης.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων μέχρι τον Μάρτιο, ώστε οι επενδύσεις να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν.

Η πρωτοβουλία αυτή προσομοιάζει με το European Angels Fund, μια πρωτοβουλία που προωθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η οποία παρέχει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση καινοτόμων νεοφυών εταιρειών με τη μορφή συνεπενδύσεων.