Επέκταση και ευελιξία του «Σχεδίου Γιούνκερ» προτείνει η Επιτροπή

[flickr]

Ανακοίνωση εξέδωσε χθες η Επιτροπή, στην οποία συνοψίζονται τα συμπεράσματα τριών αξιολογήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ).

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που είχαν επιτευχθεί και δεδομένου ότι η Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο επένδυσης πριν από δύο χρόνια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο ότι το Σχέδιο θα ενίσχυε τις επενδύσεις ακόμη περισσότερο. Για το σκοπό αυτό, μία νομοθετική πρόταση είχε παρουσιαστεί την ίδια μέρα.

Τρεις αξιολογήσεις ακολούθησαν μετά την εν λόγω πρόταση, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης ανεξάρτητης αξιολόγησης. Και οι τρεις ανέδειξαν τη χρησιμότητα του ΕΤΣΕ για την ενθάρρυνση της αύξησης των επενδύσεων μεταξύ των κρατών μελών, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και της μόχλευσης των ιδιωτικών κεφαλαίων.

Προσδιόρισε επίσης τομείς στους οποίους θα μπορούσε να ενισχυθεί το Σχέδιο Επενδύσεων, για παράδειγμα όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη και την τεχνική βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τροφοδοτήσει την συζήτηση της Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη αναφορικά με την πρόταση. Όπως ανέφερε ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκερ, «Το Επενδυτικό Πρόγραμμα είναι η ναυαρχίδα της πολιτικής μας.  Έχει ήδη αποδείξει ότι εργάζεται για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος της Ευρώπης.  Έχουμε ακούσει και έχουμε μάθει από τις πρώτες εμπειρίες».

Ο Αντιπρόεδρος Γίρκι Κατάινεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Το Επενδυτικό Σχέδιο φέρνει απτά αποτελέσματα και έχει βοηθήσει ανθρώπους και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, προσλαμβάνοντας νέους εργαζομένους και επενδύοντας περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη. Τα έργα τα οποία έχουν εγκριθεί από την ΕΤΕπ με την εγγύηση του ΕΤΣΕ, έχουν μοχλέυσει συνολικά 154 δις ευρώ σε 27 κράτη μέλη, ενώ έχουν υποστηρκτεί σχεδόν 380.000 ΜΜΕ. Καλούμε τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν την πρόταση μας για το «ΕΤΣΕ 2.0», χωρίς καθυστέρηση, για να μας βοηθήσει να υποστηρίξουμε τις βιώσιμες επενδύσεις, προκειμένου να δοθούν θέσεις εργασίας στους Ευρωπαίους και να τονωθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ».

Και οι τρεις αξιολογήσεις επισημαίνουν επίσης την υψηλή δυναμική στην ανάπτυξη νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ του ΕΤΣΕ και άλλων πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη να ελεγχθεί προσεκτικά πιθανός ανταγωνισμός μεταξύ τους. Η πρόταση της Επιτροπής τονίζει επίσης τα πιθανά οφέλη του συνδυασμού του ΕΤΣΕ με άλλα ταμεία της ΕΕ, καθώς και τη συγχρηματοδότηση από τις Εθνικές Προωθητικές Τράπεζες, προκειμένου να βελτιωθεί η γεωγραφική κάλυψη του ΕΤΣΕ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια σταθερή προμήθεια των έργων και πλατφόρμων Επενδύσεων και να αυξηθεί ο συνδυασμός των διαφόρων ταμείων της ΕΕ, η πρόταση περιλαμβάνει βελτιώσεις στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών.

Η Επιτροπή έχει επίσης υποβάλει πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθοδηγηθούν με σαφήνεια σχετικά με τους δημόσιους λογιστικούς κανόνες, ιδιαίτερα στις Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η Eurostat και η ΕΤΕπ δημοσίευσαν σχετικό οδηγό τον Σεπτέμβριο.