Έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για τον επόμενο προϋπολογισμό ζητά το ΕΚ

[Michel Christen/European Parliament]

Τους τομείς προτεραιότητας για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ καθόρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τρίτη (13 Νοεμβρίου), καλώντας το Συμβούλιο να συμφωνήσει σε μια κοινή θέση, προκειμένου οι συνομιλίες να ολοκληρωθούν πριν από τον προσεχή Μάιο. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές ως προς το επίπεδο των συνεισφορών των κρατών μελών.

Η ολομέλεια ενέκρινε την έκθεση για τη διαπραγμάτευση του προϋπολογισμού 2021-2027 με 429 ψήφους υπέρ, 207 κατά και 40 αποχές.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε γρήγορα και να ολοκληρώσουμε εγκαίρως τις εργασίες μας», δήλωσε ο συνεισηγητής της έκθεσης, Jan Olbrycht, (ΕΛΚ).

Το Κοινοβούλιο επέμεινε στην ανάγκη να κλείσει μια συμφωνία για τον 7ετή προϋπολογισμό πριν από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2019, προκειμένου να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και βεβαιότητα για τους Ευρωπαίους πολίτες.

«Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η συμφωνία με το Συμβούλιο», επέμενε ο κ. Arthuis.

Το Κοινοβούλιο θέλει μια συμφωνία όχι μόνο επειδή το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών είναι απρόβλεπτο, δεδομένης της ανόδου των ακροδεξιών λαϊκιστικών κομμάτων, αλλά για να εξασφαλιστεί η συνέχεια των τρεχόντων σχεδίων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

«Τα προγράμματα όπως το Erasmus Plus, οι άμεσες πληρωμές προς τους αγρότες, η στήριξη προς τις ΜμΕ, η στήριξη των ερευνητών, η καινοτομία, οι περιφέρειές μας, η κοινωνική συνοχή, η εδαφική συνοχή … βρίσκονται σε κίνδυνο εάν ο προϋπολογισμός δεν προετοιμαστεί εγκαίρως», προειδοποίησε.

Υπό πίεση το Συμβούλιο

Ο Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό, Günther Oettinger, εξήρε το έργο του Κοινοβουλίου για μια κοινή θέση. «Μπορούμε να φτάσουμε στην πραγματική πολιτική της διαπραγμάτευσης και να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα», υπογράμμισε ο κ. Oettinger.

Στο μεταξύ, η υπουργός εξωτερικών της Αυστρίας, Karoline Edtstadler, προειδοποίησε το Κοινοβούλιο ότι παρόλο που οι υπουργοί συζητούν τακτικά αναφορικά με τον προϋπολογισμό, «καθίσταται όλο και πιο σαφές ότι θα χρειαστεί χρόνος, για να οριστικοποιηθεί η θέση του Συμβουλίου».

Ο κ. Oettinger επέμεινε ότι το σχέδιο δαπανών της ΕΕ πρέπει να είναι εξίσου σημαντικό με την αντιμετώπιση της μετανάστευσης ή του Brexit για τα κράτη μέλη. Εντούτοις, δεν αναμένεται σημαντική πρόοδος τον χειμώνα.

«Θα είναι δύσκολη συζήτηση και απαιτούνται συμβιβαστικές λύσεις», ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσίασε την πρότασή του για νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, δύο μήνες πριν η Επιτροπή καταρτίσει το δικό της κείμενο.

Η Επιτροπή πρότεινε ένα ανώτατο όριο 1,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, που αντιστοιχεί στο 1,14% περίπου του ΑΕΠ.

Το κείμενο που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία επιβεβαίωσε την πρόταση του Κοινοβουλίου να φθάσει το 1,3% του ΑΕΠ. Αρκετά κράτη μέλη, αντίθετα, πιστεύουν ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να μειωθεί ακόμη περισσότερο μετά το Brexit.

«Από όλες τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου που παρακολούθησα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι το 1,3», κατέληξε ο κ. Oettinger.