Δημόσια έργα: σε μόλις 4 “ξένους” ομίλους πρόστιμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού – σχεδόν όλοι “ένοχοι” αλλά υπάρχει παραγραφή (ονόματα)

Εργοτάξιο στη Γαλλία. [Guillaume Galdrat]

Τέσσερις τεχνικές εταιρείες, που δεν είχαν προχωρήσει σε διευθέτηση, πληρώνουν πρόστιμα για τη γνωστή υπόθεση με τους διαγωνισμούς δημοσίων έργων, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Οπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, με την απόφαση «βγαίνουν καθαροί» αρκετοί ξένοι όμιλοι που συμπεριλαμβάνονταν στο αρχικό πόρισμα της Επιτροπής και δεν είχαν προσέλθει για διευθέτηση, όπως έπραξαν οι ισχυροί εγχώριοι κατασκευαστές.

Πάντως, όσοι τιμωρήθηκαν με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο αποκλεισμών από δημόσια έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέχρι να τελεσιδικίσουν οι υποθέσεις τους.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, «πρόκειται για επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υπήχθησαν στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, που κινήθηκε επί της ίδιας αυτεπάγγελτης έρευνας της Επιτροπής, αναφορικά με τους ίδιους ως άνω διαγωνισμούς και επί της οποίας έχει ήδη εκδοθεί και δημοσιευθεί η 642/10.3.2017 απόφαση της Επιτροπής».

Ειδικότερα, με βάση το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής, οι εταιρείες ALPINE Bau GmbH, FCC CONSTRUCCION SA, ARCHIRODON GROUP NV και ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ (IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LIMITED), καθεμία κατά τον χρόνο συμμετοχής της και ως προς διαφορετικό αριθμό έργων έκαστη, συμμετείχαν κατά την περίοδο 2005-2012 σε μία ενιαία και διαρκή παράβαση, η οποία συνίστατο σε ένα κοινό σχέδιο κατανομής και χειραγώγησης διαγωνισμών δημοσίων έργων, ιδίως έργων Μετρό της περιόδου 2005-2006 και έργων υποδομής της περιόδου 2011-2012.

Με βάση τα ανωτέρω, «η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε στις εν λόγω επιχειρήσεις τα ακόλουθα πρόστιμα, ανάλογα με τη διάρκεια συμμετοχής κάθε επιχείρησης στην ενιαία και διαρκή παράβαση της περιόδου 2005-2012:
– ALPINE Bau GmbH, πρόστιμο 7.200.438,68 €, εκ του οποίου ποσό 3.491.121,79 €, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την μητρική της FCC CONSTRUCCION SA,
– FCC CONSTRUCCION SA, πρόστιμο 18.657.488,10 €, εκ του οποίου ποσό 3.491.121,79 €, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την ALPINE Bau GmbH, ως μητρική της τελευταίας αυτής εταιρίας,
– ARCHIRODON GROUP N.V, πρόστιμο 1.265.349 € και
– ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ (IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LIMITED), πρόστιμο 108.679€».

Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή «διαπίστωσε κατά πλειοψηφία ότι δεν στοιχειοθετείται η συμμετοχή των εταιρειών VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS SAS, SALINI IMPREGILO SpA, SELI SpA, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. και ALSTOM TRANSPORT SAS στην παράβαση της περιόδου 2005-2012.

Εξάλλου, με την ίδια απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι οι εταιρίες ΕΛΤΕΡ ΑΕ, ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ, ΒΙOTEΡ ΑΕ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΤΕΕ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, ΑΦΟΙ ΜΙΧ. ΤΡΑΥΛΟΥ ΑΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ, ΓΕΝΕΡ ΑΕ, ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ, ΑΛΤΕ ΑΤΕ, ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ, ΕΛΤΕΚ. ΑΕ, ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ (πρώην ΓΝΩΜΩΝ ΑΕ) και ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ, καθώς και οι ενώσεις επιχειρήσεων ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ (ως διάδοχος του ΣΤΕΗΤ), καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της και ως προς διαφορετικό αριθμό έργων έκαστη, συμμετείχαν την περίοδο 1989 – 2000 σε μία ενιαία και διαρκή παράβαση, η οποία συνίστατο σε ένα κοινό σχέδιο κατανομής και χειραγώγησης διαγωνισμών δημοσίων έργων. Πλην όμως, η εξουσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού να επιβάλει κυρώσεις για την ενιαία και διαρκή παράβαση της περιόδου αυτής έχει παραγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3959/2011».

Επίσης, με την ίδια απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού «διαπίστωσε τη συμμετοχή των εταιριών ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ, ΕΛΤΕΡ ΑΕ, ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ (πρώην ΓΝΩΜΩΝ ΑΕ) (και ως διάδοχος της ΤΕΓΚ), ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ, ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ALSTOM TRANSPORT SA, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ και ΓΕΝΕΡ ΑΕ, καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της και ως προς διαφορετικό αριθμό έργων έκαστη, σε σειρά αυτοτελών παραβάσεων που συνίσταντο στην κατανομή διαγωνισμών δημοσίων έργων, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τα έτη 1981-1988 και 2001-2002. Πλην όμως, η εξουσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού να επιβάλει κυρώσεις για τις αυτοτελείς αυτές παραβάσεις έχει παραγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3959/2011.

Και αθώοι…

Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή διαπίστωσε ομόφωνα ότι δεν στοιχειοθετείτα:

(α) η συμμετοχή των εταιριών ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ PLC, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, IMPRESA SpA, TECHNIMONT CIVIL CONSTRUCTION SpA, RΙΖΖΑΝΙ de ECCHER SpA, TADDEI SpA, ΒΙOTEΡ ΑΕ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ και HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH στην παράβαση της περιόδου 2005- 2012,

(β) η συμμετοχή της εταιρίας ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ως διαδόχου της εταιρίας NESTOS ΑΕ στην παράβαση της περιόδου 1989-2000,

(γ) η συμμετοχή της εταιρίας VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS BV ως προς το διαγωνισμό δημοσίου έργου Επέκτασης Κρηπιδώματος 26 του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του 6ου προβλήτα της ΟΛΘ ΑΕ, κωδ. έργου 259, (2011) και

(δ) η συμμετοχή των εταιριών FCC CONSTRUCCION SA, SOMAGUE ENGENHARIA SA, VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS SAS, HOCHTIEF PROJEKTENTWICKLUNG GmbH, HOCHTIEF CONSTRUCTION AG (νυν HOCHTIEF SOLUTIONS AG), ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ και ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ως προς διαγωνισμούς δημοσίων έργων, οι οποίοι αφορούσαν, μεταξύ άλλων, έργα οδικών αξόνων που δημοπρατήθηκαν με το σύστημα της παραχώρησης».