Αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

ΟΛΘ [ΑΠΕ - ΜΠΕ]

Με τζίρο αυξημένο κατά 4% και καθαρά κέρδη υψηλότερα κατά 22,1% έκλεισε τη χρήση 2020 ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), καθώς παρά την πανδημία η διακίνηση ήταν ενισχυμένη στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ), αντισταθμίζοντας τη μείωση του διακινούμενου συμβατικού φορτίου.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 1,42 ευρώ για τη χρήση 2020, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν, όσον αφορά το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών, επενδύσεις ύψους 8,1 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, επενδύσεις ύψους 11 εκατ. ευρώ έγιναν το 2021 μέχρι στιγμής, ενώ άλλα 25 εκατ. ευρώ αναμένεται να επενδυθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΘ ΑΕ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης, που ενέκρινε χθες το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε πέρυσι στα 71,7 εκατ. ευρώ, έναντι 68,9 εκατ. το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 4%, κυρίως λόγω των αποτελεσμάτων στον ΣΕΜΠΟ.

Η αυξημένη διακίνηση στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων οδήγησε σε αύξηση κατά 11,3% των εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε 49,7 εκατ. ευρώ από 44,7 εκατ. το 2019. «Κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων -παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας- παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων, ο καλύτερος χειρισμός των πελατών, καθώς και οι ενέργειες αναδιάρθρωσης της τιμολόγησης, οι οποίες υλοποιήθηκαν πρόσφατα από την νέα διοίκηση του λιμένος», υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας.

Στον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν πιο σημαντικές, με αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών όγκων κατά 16,3%, από τους 4.469 χιλιάδες τόνους το 2019, σε 3.741 χιλιάδες τόνους το 2020, μειώνοντας έτσι τα έσοδα για την ΟΛΘ Α.Ε. κατά 9,3%, στα 20,2 εκατ.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 22,1%, στα 20,10 εκατ. ευρώ το 2020, αυξάνοντας το καθαρό περιθώριο κέρδους από 24% το 2019 σε 28% πέρυσι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν σημαντικά θετικά από δύο βασικούς παράγοντες: τη θετική μεταβολή στις συνολικές δαπάνες αποσβέσεων κατά 880.000 ευρώ (λόγω αλλαγής που πραγματοποιήθηκε εντός του 2020 στην ωφέλιμη ζωή ορισμένων μηχανημάτων) και την αναστροφή φορολογικών προβλέψεων κατά 1,42 εκατ. (ως θετικό αποτέλεσμα της ευνοϊκής πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους για τα έτη 2005-2011).

«Παραμένουμε αυστηρά προσηλωμένοι στην ανάπτυξη της εταιρείας, τη δύσκολη αυτή περίοδο με την πανδημία Covid-19. Εστιάζουμε στην επιτάχυνση και υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε τις υποδομές, τον εξοπλισμό, το φάσμα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του λιμανιού της Θεσσαλονίκης», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος.