Από 1,5 έως 7,5 δισ. ευρώ η ζημιά από τον κορονοϊό στη Βιομηχανία της Βόρειας Ελλάδας

Από 500 έως 2,5 δισ. ευρώ μπορεί να χαθούν από την πανδημία του κορωνοϊου από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στη Βόρεια Ελλάδα.

Πρόκειται για τις άμεσες επιπτώσεις, ενώ, εάν υπολογιστούν και οι έμμεσες επιπτώσεις στην οικονομία, μπορεί το κόστος να αυξηθεί στο 1,5 δισ. και να φτάσει σε 7,5 δισ. ευρώ, καθώς θα επηρεαστούν και άλλοι κλάδοι της οικονομίας, όπως είναι μεταφορές και άλλα επαγγέλματα που συνδέονται με τη βιομηχανία.

Οι εκτιμήσεις έγιναν από το διευθυντή του Ινστιτούτου του ΣΒΕ κ. Χρήστο  Γεωργίου, και μίλησε στο economix.gr με την ευκαιρία έρευνας του Συνδέσμου για τις επιπτώσεις του Covid-19. Επιπλέον, ο κ. Γεωργίου χαρακτήρισε πολύ θετικό το μέτρο για την αναστολή 6 μηνών στις καταβολές των επιχειρηματικών δανείων από την Ένωση  Ελληνικών Τραπεζών, ενώ θα πληρώνονται κανονικά οι τόκοι.

Ωστόσο, τα στοιχεία της έρευνας προϊδεάζουν ζοφερό το μέλλον των επιχειρήσεων, εξαιτίας του κορωνοϊου, με τους συμμετέχοντες να υπολογίζουν ότι φέτος θα εξανεμιστεί τζίρος -έως και 50%- όπως και η κερδοφορία των εταιρειών.

• Όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος αναμένουν πτώση του ετήσιου κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας τους από 10% έως και 50%.

• Κλάδοι οι οποίοι καταγράφουν τις μεγαλύτερες πτώσεις στα δυο αυτά μεγέθη είναι: – Ποτά: 50% – Μεταποίηση νωπών κτηνοτροφικών προϊόντων: 50%, – Παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία: 40%, – Δοµικά υλικά: 40% – Τρόφιμα: 30% – Κλωστοϋφαντουργία: 30% – Βιομηχανία προϊόντων ξύλου: 20%

• Το 66% των επιχειρήσεων του δείγματος (περισσότερες από δυο στις τρεις μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιφέρειας) καταγράφει μεγάλη πτώση των εξαγωγών τόσο εντός, όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πτώση αυτή ανά κλάδο κυμαίνεται από 20% (ποτά) έως και 50% (μηχανολογικός εξοπλισμός)

• Το 63% των επιχειρήσεων του δείγματος, δηλαδή και πάλι δυο στις τρεις βιομηχανίες, δηλώνει ότι λόγω της πανδημίας έχει υποστεί απώλεια πελατών που κυμαίνεται από 20% (δομικά υλικά) έως 40% (βιομηχανία προϊόντων ξύλου και βιομηχανία παραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού)

• Το 54% των επιχειρήσεων του δείγματος, δηλαδή περισσότερες από μια στις δυο βιομηχανίες, αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην άφιξη των παραγγελιών τους, είτε αυτές αφορούν πρώτες ύλες, είτε ενδιάμεσα προϊόντα.

• Το σύνολο των επιχειρήσεων καταγράφει ως σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία του την απουσία του προσωπικού, όχι λόγω ασθενείας, αλλά λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, η οποία έχει επηρεάσει τη μέχρι σήμερα κανονική λειτουργία όλων των επιχειρήσεων.

• Ομοίως, το 88% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι υπάρχει αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες, γεγονός που έχει επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητά τους, με προφανείς συνέπειες την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.

• Το 74% των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνει την αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις και την αναστολή προγραμματισμένων, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Με βάση τα παραπάνω δραματικά αποτελέσματα της έρευνας για την κατάσταση της περιφερειακής βιομηχανίας λόγω της πανδημίας από τον COVIT 19, ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, υποστηρίζει  ότι «…Η διαφύλαξη της εγχώριας υγιούς βιομηχανικής παραγωγής, θα πρέπει ν΄ αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης στο πλαίσιο των μέτρων που αφορούν στη γενικότερη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας, λόγω της πανδημίας από τον κορονοϊό. Γνωρίζουμε ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες είναι περιορισμένες και συνεπώς θα πρέπει να αποφευχθούν φαινόμενα κατακερματισμού των ενισχύσεων και στόχευση στους κλάδους που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την Ελληνική οικονομία. Η βιομηχανία έχει πραγματικά τη μεγαλύτερη ανάγκη έμπρακτης υποστήριξης, αφού πλήθος μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα την περιφέρεια, βιώνουν την καθημερινή μείωση των πωλήσεων τους.

Η έρευνα διενεργήθηκε το διήμερο 12 και 13 Μαρτίου, δηλαδή πριν την έξαρση του φαινομένου και πριν τη λήψη των διαδοχικών μέτρων από την κυβέρνηση, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι ήδη καταγραφείσες πολύ αρνητικές επιπτώσεις, μετά από πέντε ημέρες, είναι ήδη εντονότερες.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 174 επιχειρήσεις απ’ όλους τους κλάδους της μεταποίησης, με έδρα την Ελληνική περιφέρεια.

 

X