Ελληνικό λόμπι για το λιγνίτη; Όχι ευχαριστώ!

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι θέσεις σε αυτή τη στήλη αποτελούν απόψεις των συντακτών, όχι της EURACTIV.gr

Πριν από λίγες μέρες (1 Νοεμβρίου) 25 ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στην αλυσίδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ίδρυσαν σύλλογο με την επωνυμία «Ένωση για τον Λιγνίτη». Στόχος τους να μη θεσπιστεί «Όριο Επίδοσης Εκπομπών» ίσο με 550 gr CO2/kWh, για τη συμμετοχή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους μηχανισμούς διαθεσιμότητας ισχύος. Για άλλη μια φορά το λόμπι του λιγνίτη δίνει μάχες οπισθοφυλακής σε μια μάχη που έχει ήδη κριθεί.

 

Ο Σταύρος Μαυρογένης είναι Διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου και Πολιτικής για την Κλιματική Αλλαγή

 

Την ιδρυτική πράξη υπογράφουν η ΔΕΗ, η ΛΑΡΚΟ, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ, η ΤΕΝΑ, η ΓΑΙΑ, ΜΕΤΕ και άλλες 25 εταιρείες, με σκοπό τη χάραξη, εκ μέρους της πολιτείας, «των ρυθμιστικών αρχών, ενός δεσμευτικού και μακροχρόνιου σχεδιασμού για τη χρησιμοποίηση του λιγνίτη, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές δημοσιονομικές δυσκολίες και στην ανάγκη στήριξης της εθνικής προσπάθειας για ανάπτυξη μακροπρόθεσμα των ΑΠΕ και τη σταδιακή ανθρακοποίηση».

 

Το όριο των 550 gr

Στο πλαίσιο των σχεδίων της ΕΕ για μια εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση ενός ανώτατου ορίου εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πράγμα που θα απέκλειε τις εγκαταστάσεις, οι οποίες εκπέμπουν περισσότερα από 550 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλοβατώρα, από τη λήψη κρατικών επιδοτήσεων.

Το όριο αυτό αντικατοπτρίζει μια παρόμοια πολιτική που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία έχει παύσει να χρηματοδοτεί έργα που υπερβαίνουν το όριο των 550 γραμμαρίων άνθρακα ανά κιλοβατώρα.

Σύμφωνα με μελέτη της Eurelectric -η οποία εκπροσωπεί μεγάλους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η E.ON της Γερμανίας, η EDF της Γαλλίας και η Enel της Ιταλίας- η οποία απέρριψε το EPS 550 από τότε που η Επιτροπή το προσέθεσε για πρώτη φορά στην πρόταση για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να πραγματοποιήσει εκτίμηση για τις επιπτώσεις της πρότασης της.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια μελέτη η πρόταση για 550 γραμμάρια άνθρακα ανά κιλοβατώρα όχι μόνο θα αποκλείσει τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα που λειτουργούν από τις επιδοτήσεις, αλλά ταυτόχρονα θα εξαλείψει τους λεγόμενους «ανταγωνιστές» αερίου που μπορούν να ενεργοποιηθούν ως ανταπόκριση στην αύξηση της ζήτησης. Αυτό το γεγονός σε δεύτερο χρόνο θα πλήξει και το χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας υπογραμμίζει η μελέτη.

Επικεφαλής ENEL: Δεν υπάρχουν σχέδια για νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στην ΕΕ

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στην Ευρώπη, με εξαίρεση των αντίστοιχων στην Πολωνία, δήλωσε ο Francesco Starace σε αποκλειστική συνέντευξη στη EURACTIV.

Ο Francesco Starace είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ιταλικής επιχείρησης …

Με την εξάλειψη των λιγότερο αποδοτικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αγορά διαθεσιμότητας ισχύος (Capacity Market), η μελέτη υποστηρίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πιθανώς θα αντιδράσουν, επενδύοντας σε νέες μονάδες φυσικού αερίου που εισέρχονται κάτω από το όριο των 550 γραμμαρίων αντί σε ανανεώσιμες πηγές, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Το γεγονός αυτό θα δημιουργούσε αύξηση κατά 40% στην κατανάλωση φυσικού αερίου για τον τομέα της ενέργειας μεταξύ 2020 και 2040,  υποστηρίζει η μελέτη. Προειδοποίησε, ακόμη, ότι το μέτρο θα οδηγήσει σε πρόσθετες δαπάνες για τον τομέα της ενέργειας ύψους περίπου 50 δις ευρώ μεταξύ 2020 και 2040.

 

Λιγνίτης εναντίον φυσικού αερίου και ΑΠΕ

Η μελέτη της Eurelectric προτείνει την αναβάθμιση των σταθμών παραγωγής άνθρακα και την παράταση του κύκλου ζωής τους από 40 σε 60 χρόνια. Οι αντιδράσεις στα πορίσματα της μελέτης διατυπώθηκαν κυρίως στην παρουσίαση της μελέτης που διοργανώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου από τον ευρωβουλευτή των Πρασίνων κ. Claude Turmes, ο οποίος απέρριψε την προειδοποίηση της μελέτης αναφορικά με το γεγονός ότι το EPS 550 θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 40% μέχρι το 2040. Επέμεινε ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν λανθασμένη, δεδομένου ότι ο άνθρακας θα αντικατασταθεί από φυσικό αέριο και ότι άλλοι τομείς δεν θα μειώσουν την κατανάλωσή τους.

Ο κ. Turmes πρόσθεσε ότι η μελέτη βασίστηκε για τα ευρήματά της σε ένα σενάριο στο οποίο όλα τα κράτη μέλη θα διαθέτουν μηχανισμούς παραγωγικής ικανότητας σε όλη την αγορά, παρόλο που μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν σχέδια για κάτι τέτοιο, ενώ αρκετές χώρες έχουν προτιμήσει στρατηγικά αποθέματα αντί αυτού, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Δανίας.

«Η μελέτη αποτελεί μια αποτυχημένη και ανούσια προσπάθεια που αποσκοπεί να ωθήσει την ΕΕ  να αναλάβει δράση, έχοντας ως βάση πλαστά γεγονότα και παραποιημένες παραδοχές», τόνισε χαρακτηριστικά σε μια αποστροφή του λόγου του.

Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος της SolarPower Europe, James Watson, είναι μεταξύ εκείνων που διαφωνούν με τα συμπεράσματα της μελέτης. Σημείωσε ότι «η υιοθέτηση ενός κριτηρίου 550 γραμμαρίων διοξειδίου άνθρακα/kwh θα επιταχύνει την ανάπτυξη της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας».

Δεν θα πρέπει να μας προκαλεί απορία το γεγονός ότι η νεοσυσταθεισα «Ένωση για τον Λιγνίτη» υποστηρίζει ότι η «ορθολογική εκμετάλλευση του λιγνίτη -τόσο κατά την εξόρυξη όσο κατά την καύση του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας- μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπου η Ελλάδα δεν υπολείπεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Τον Απρίλιο του 2017 οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες ηλεκτροπαραγωγής υπέγραψαν μια δήλωση ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε κατασκευή νέων σταθμών καύσης άνθρακα μετά το 2020 με την εξαίρεση δύο χωρών: της Ελλάδας και της Πολωνίας.

Η μάχη για την απανθρακοποίηση συνεχίζεται και η Ευρώπη δείχνει το δρόμο. Το ερώτημα παραμένει αν το μικρό γαλατικό χωριό στη Νότια Βαλκανική που ακόμη αντιστέκεται πάρει την απόφαση να ανέβει στο τρένο πριν να είναι πολύ αργά.