Το ΕΚ υπέρ της αύξησης των ενεργειακών στόχων για το 2030

[Elisabeth Köstinger/ Jakob Glaser]

Η άτυπη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ αποκάλυψε ότι τα κράτη μέλη προσεγγίζουν την ιδέα της αύξησης των ενεργειακών στόχων για το 2030, λίγο πριν από τον νέο γύρο συνομιλιών που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη της ΕΕ τάσσονται υπέρ σε λιγότερο φιλόδοξους στόχους, υποστηρίζοντας μόνο το 27% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το 30% για την ενεργειακή απόδοση.

Η Σουηδία και η Πορτογαλία υποστηρίζουν το 35% για τις AΠE, ενώ η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Δανία και το Λουξεμβούργο επιθυμούν να αυξηθεί η κόκκινη γραμμή 27% που εγκρίθηκε προσωρινά από το Συμβούλιο υπουργών της ΕΕ.

Επί του παρόντος, η Αυστρία συγκεντρώνει το 72% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, επιθυμώντας να θέσει σε εφαρμογή το στόχο 45-50% για όλη την παραγωγή ενέργειας.

Οι Ευρωβουλευτές Claude Turmes και José Blanco López συμφώνησαν ότι δεν θα υπάρξει τελική συμφωνία, εάν οι δύο στόχοι δεν είναι «πολύ πιο πάνω από 30%».

Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόσθετη πίεση στα κράτη μέλη για συμβιβασμό, όταν θα επαναληφθούν οι συνομιλίες στα μέσα Μαΐου.