Στη Γαλλία εξετάζει τη μίξη φυσικού αερίου με πράσινο υδρογόνο στο δίκτυο

[Flickr]

“Το δίκτυο φυσικού αερίου της Γαλλίας μπορεί να προσαρμοστεί, ώστε να διοχετεύσει ένα μείγμα φυσικού αερίου και υδρογόνου, σε ποσοστό 20%, από το 2030 και μετά, στο πλαίσιο των προσπαθειών, για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα”, ανέφεραν οι φορείς που διαχειρίζονται το δίκτυο, την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου.

Το υδρογόνο παράγει νερό όταν καίει, παρά διοξείδιο του άνθρακα και προσφέρει καθαρό καύσιμο εάν παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ή ηλιακή ενέργεια και όχι από πετρέλαιο ή αέριο, που σήμερα αποτελούν την πηγή του μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής του.

GRTgaz, GRDF, Elengy και άλλοι διαχειριστές, είπαν ότι, στο δίκτυο θα μπορούσε αρχικά να χρησιμοποιηθεί ένα μείγμα από φυσικό αέριο και 6% υδρογόνο. Οι ίδιοι συστήνουν στην κυβέρνηση να θέσει ως στόχο, αρχικά ένα 10% μέχρι το 2030 και ένα 20%, στη συνέχεια. 

Οι διαχειριστές δήλωσαν σε συνέδριο στο Παρίσι, ότι το δίκτυο θα μπορούσε να προσαρμοστεί για να διαπραγματευτεί την αλλαγή, με περιορισμένο κόστος.

Η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν επίσης μελετήσει τη χρήση ενός μείγματος φυσικού αερίου και υδρογόνου στα δίκτυα τους, για να βοηθήσουν στη μείωση των εκπομπών, που θερμαίνουν τον πλανήτη.  

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πολιτικής δανεισμού για την ενέργεια, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η ευρωπαϊκή δανειοδότηση, θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την υποδομή αερίου, εάν πρόκειται για αέρια χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως το υδρογόνο. 

 «Οι νέοι κανόνες δανεισμού, θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα, την παροχή ενέργειας από φυσικό αέριο, του υδρογόνου και του βιοαερίου. Οι επενδύσεις στην υποδομή αερίου, θα προσφέρουν αυτές τις τεχνολογίες, που όλοι υποστηρίζουν για την επίτευξη του 2050, τον στόχο της “ουδετερότητας του άνθρακα”», σύμφωνα με τη δήλωση της βιομηχανικής ομάδας Eurogas.

Ωστόσο ο Sébastien Godinot, από τη WWF, είπε ότι, «η ίδια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δεν πρέπει να κάνει χρήση των εξαιρέσεων, στην ενεργειακή της πολιτική, που της επιτρέπουν ακόμα να χρηματοδοτεί ορισμένα έργα φυσικού αερίου: θα πρέπει να εστιάσει αποκλειστικά σε καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή». 

Η υιοθέτηση του υδρογόνου, ως καύσιμο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Το αέριο μπορεί να παραχθεί από νερό μέσω ηλεκτρόλυσης, όμως, απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Έτσι, το όφελος υπονομεύεται, εάν η ενέργεια παράγεται από ορυκτά καύσιμα.

Το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία, παράγεται από πυρηνικούς σταθμούς, στους οποίους οι περιβαλλοντολόγοι αντιτίθενται, επειδή παράγονται ραδιενεργά απόβλητα, ακόμα και εάν δεν εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ανέφερε σε μια έκθεση τον Ιούνιο ότι, η παραγωγή υδρογόνου, από χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα ενέργεια, εξακολουθούσε να είναι ακριβή και η ανάπτυξη υποδομών για την παροχή βοήθειας αυτής της ανάληψης, προχωρούσε αργά.

Ο επικεφαλής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του, Δ.Ο.Ε, δήλωσε στη διάσκεψη, ότι περίπου 70 χιλιάδες τόνοι υδρογόνου, παράγονται παγκοσμίως τον χρόνο και αντιστοιχούν στην κατανάλωση περίπου, μισού δισεκατομμυρίου αυτοκινήτων. Επίσης είπε, ότι το 90% προέρχεται από ορυκτά καύσιμα δημιουργώντας περίπου 800 εκατ. τόνους CO2.

Στη Γαλλία, το υδρογόνο παράγεται κυρίως από πετρέλαιο και φυσικό αέριο και κυρίως για βιομηχανική χρήση, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 3% των εκπομπών στη Γαλλία, σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας.

Στο μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχέδιο της, η Γαλλία, στοχεύει στην απανθρακοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής υδρογόνου, κατά 10% μέχρι το 2023 και διαθέτει 100 εκατ. ευρώ, φέτος, προς ενθάρρυνση της χρήσης του υδρογόνου, συγκεκριμένα για τον κλάδο των μεταφορών.

X