ΡΑΕ: Το target model θέλει χρόνο να ωριμάσει

ΡΑΕ [Google Maps - Street View]

Η  «έξυπνη» εποπτεία, η τόνωσης της ρευστότητας στις αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, την ένταση του ανταγωνισμού, τη μείωση των ΥΚΩ και του κόστους των ΑΠΕ, είναι οι βασικοί άξονες μιας «ώριμη» λειτουργία της αγοράς ενέργειας προς όφελος των  καταναλωτών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κ.Θανάση Δαγούμα,  όπως τις προσδιόρισε μιλώντας σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου.

Μάλιστα, υπεραμύνθηκε του νέου τρόπου διαμόρφωσης των τιμών της ενέργειας    λέγοντας ότι το target model έχει πανευρωπαϊκά «οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε σχέση με άλλους τομές (σ.σ. όπως οι τηλεπικοινωνίες)», επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να δοθεί χρόνος για την περαιτέρω ωρίμανση των συνθηκών.

Σε σχέση με τις τελικές τιμές για τον καταναλωτή, ο πρόεδρος της ΡΑΕ διατύπωσε την εκτίμηση ότι τελικά παρά τις αλλαγές στις χρεώσεις χρήσης των δικτύων ενέργειας ο καταναλωτής τελικά θα βγει κερδισμένος  μέσω των μειώσεων που θα επέλθουν στις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

Ο κ. Δαγούμας σημείωσε ότι οι χρεώσεις αντικατοπτρίζουν την επέκταση των δικτύων αλλά και την αυξανόμενη χρήση του. Η διοίκηση της ΡΑΕ προσδοκά να υπάρχει μια «δίκαιη τιμολόγηση» στη βάση των νέων αναγκών για μια «αποκεντρωμένη» χρήση των δικτύων με τις διάσπαρτες ΑΠΕ  αλλά και το νέο ρόλο των μονάδων αποθήκευσης.

Ωστόσο, ο πρόεδρος αναμένει αυξομειώσεις στις χρεώσεις τονίζοντας ότι οι επενδύσεις  για τη διασύνδεση των νησιών αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ. Διευκρίνισε ότι η ωφέλεια για τους καταναλωτές θα φανεί τα επόμενα χρόνια καθώς οι χρεώσεις ΥΚΩ υπολογίζονται ακόμη με καθυστέρηση. Φέτος θα καθοριστούν οι χρεώσεις ΥΚΩ με βάση τα δεδομένα του 2019.

Η ΡΑΕ έχει θέσει ένα πλαίσιο κινήτρων τόσο στους διαχειριστές δικτύων ρεύματος όσο και του  φυσικού αερίου  για βελτίωση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την  επιτάχυνση των επενδύσεων.

Ο κ. Δαγούμας, εξέφρασε την εκτίμηση για την πορεία της αγοράς ρεύματος  και των τιμών της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ,  οι οποίες σε βάθος χρόνου θα  αφορά άμεσα τον τελικό καταναλωτή λόγω των  διμερών συμβολαίων.

Κομβικό σημείο για την αγορά ενέργειας είναι ότι  το κόστος των έργων έχει πέσει ραγδαία και αναμένεται ραγδαία πτώση των τιμών», ανέφερε ο πρόεδρος της ΡΑΕ, προσδιορίζοντας το επίπεδο κάτω από τα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τα μεγάλα φωτοβολταϊκά. Κι αυτό εν όψει επόμενου διαγωνισμού για αιολικά και φωτοβολταϊκά που θα γίνει στις 24 Μαΐου.   Να σημειωθεί ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επενδυτές αφού έχουν καταθέσει  αιτήσεις για 128 έργα ισχύος 1090 μεγαβάτ έναντι διαθέσιμης ισχύος 350 μεγαβάτ).

Τέλος  να  σημειωθεί ότι σε σχέση με τα βήματα ενίσχυσης του ρόλου της Αρχής, ο κ. Δαγούμας υπογράμμισε τη σημασία επέκτασης των αρμοδιοτήτων και σε θέματα κυκλικής οικονομίας και προανήγγειλε αυτοματοποιημένο έλεγχο σε πραγματικό χρόνο των  αγορών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, «έξυπνη» παρακολούθηση των παραπόνων για τους προμηθευτές, πλαίσιο για επέκταση των «αυτόνομων» δικτύων φυσικού αερίου, αλλά και αξιοποίηση εξωτερικών ορκωτών λογιστών  για τον έλεγχο των διαχειριστών.