«Ξεσπαθώνει» η EuroAsia Interconnector: παραμένει Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ η ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ, Κύπρου, Κρήτης και Αττικής

2019-JuneECEnhancedSurveillanceReport [EE]

Απάντηση στις συνεχέις ανακοινώσεις του ΑΔΜΗΕ και του ΥΠΕΝ για την ανεξάρτητη προώθηση της ηελκτρικής διασύνδεσης Αττικής Κρήτης ως εθνικό έργο, προσπαθεί να δώσει η εταιρεία EuroAsia Interconnector, που προωθεί το έργο της σύνδεσης του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδας και από εκεί με την υπόλοιπη ΕΕ ως ενιαία ενεργειακή υποδομή. Και προσπαθεί να υπενθυμίσει ότι χωρίς την στήριξη της ΕΕ και το χαρακτηρισμό του έργου ως Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος θα χαθεί πολύτιμη χρηματοδότηση. Βέβαια αυτή τη φορά η εταιρεία δεν επιλέγει να αναφερθεί καθόλου σε τεχνικά αντεπιχειρήματα, γεγονός που πιθανόν δείχνει ότι έχουμε περάσει σε φάση αντιπαράθεσης «άσπρου – μαύρου» ανάμεσα στις δύο ανταγωνιστικές λύσεις.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας που προωθεί τη νέα φιλόδοξη ενεργειακή υποδομή από τη Λευκωσία, η EuroAsia Interconnector, ο επίσημος Φορέας Υλοποίησης του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΕ 3.10), χαιρετίζει την Ενισχυμένη Έκθεση Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα (Ιούνιος 2019), η οποία επιβεβαιώνει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ, Κύπρου, Κρήτης και Αττικής παραμένει στον επίσημο κατάλογο ΕΚΕ και ως εκ τούτου είναι επιλέξιμη για επιχορηγήσεις από τον κανονισμό διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) της ΕΕ.

Η έκθεση, αναφέρεται, επιβεβαιώνει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΕΚΕ 3.10 EuroAsia Interconnector, στο σύνολό του, σημειώνοντας ότι παρά την αβεβαιότητα που δημιουργείται από το νέο «εθνικό» ανταγωνιστικό έργο από τον ΑΔΜΗΕ, το «συνολικό έργο» EuroAsia Interconnector «παραμένει στον κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος».

Η Επιτροπή, σημειώνεται, επίσης προτείνει ότι εάν οι ελληνικές αρχές «υποστηρίξουν τον χαρακτηρισμό του έργου ως ΕΚΕ μετά το 2019», τότε το έργο, και συγκεκριμένα η διασύνδεση ΕΚΕ 3.10.3 Κρήτης-Αττικής, θα επωφεληθεί πλήρως από τα οικονομικά οφέλη, όπως είναι η επιλεξιμότητα της για επιχορηγήσεις από τον CEF ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Τονίζεται πως τo έργο EuroAsia Interconnector (PCI 3.10) εξακολουθεί να δεσμεύεται από χρονοδιαγράμματα για την έγκαιρη υλοποίηση του, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής (PCI 3.10.3) να τίθεται σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2022 και την διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου (PCI 3.10. 2) τον Δεκέμβριο του 2023, τερματίζοντας έτσι την ενεργειακή απομόνωση της Κρήτης και της Κύπρου, το τελευταίο κράτος μέλος της ΕΕ που δεν διασυνδέεται με το ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρισμού.

Σημειώνεται ότι το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector (ΕΚΕ 3.10) συμπεριλήφθηκε στον 1ο επίσημο κατάλογο ΕΚΕ της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2013, στον 2ο κατάλογο ΕΚΕ  τον Νοέμβριο του 2015 και στον 3ο κατάλογο ΕΚΕ τον Νοέμβριο του 2017. Ο 4ος κατάλογος ΕΚΕ βρίσκεται υπό εξέταση και αναμένεται να δημοσιευθεί τον Νοέμβριο του 2019.

Αυτούσια η αναφορά της Έκθεσης Ενισχυμένης Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα (Ιούνιος 2019) στην ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector, έχει ως εξής, αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Ενώ η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά στην υλοποίηση της διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο αποτελεί θετικά νέο, εντούτοις συνεχίζεται η αβεβαιότητα σχετικά με τον χαρακτήρα της διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης. Το συνολικό έργο, που συνδέει την Αττική, την Κρήτη, την Κύπρο και το Ισραήλ, παραμένει προς το παρόν στον κατάλογο των έργων κοινού ενδιαφέροντος ΕΚΕ – που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ (περίπου 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για το έργο αυτό) – έως την επίσημη έγκριση του 4ου καταλόγου PCI.

Ωστόσο, ο διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) αποφάσισε να ξεκινήσει την υλοποίηση του τμήματος Αττικής-Κρήτης ως ένα εθνικό ανταγωνιστικό έργο και η Ελλάδα δεν υποστήριξε την ένταξη του έργου στον 4ο κατάλογο PCI, καθιστώντας την έτσι μη επιλέξιμη για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Η συνεχιζόμενη υποστήριξη από τις αρχές στον χαρακτηρισμό του έργου ως ΕΚΕ μετά το 2019 θα μπορούσε να επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση των ωφελημάτων που απορρέουν από τον κανονισμό ΔΕΔ-Ε, όπως η επιλεξιμότητα για υποβολή αιτήσεων για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».»

Ολόκληρη η έκθεση ενισχυμένης Εποπτείας εδώ:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip103_en.pdf

στη σελίδα 58 τα αναφερόμενα στο ρεπορτάζ

X