Πέφτουν οι υπογραφές για την μικρή ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης – τί λενε παράγοντες των Βρυξελλών για το έργο στη Euractiv

[Shutterstock]

Υπογράφεται σήμερα στο ΥΠΕΝ η δανειακή σύμβαση μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη χρηματοδότηση της κατασκευής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου.

Είχε προηγηθεί πριν λίγες ημέρες η ανακοίνωση της επιπλέον χρηματοδότησης του έργου από την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου.

Το έργο αποτελεί το πρώτο στάδιο της διασύνδεσης μέσω καλωδίου της Κρήτης, που είναι ακόμη απομονωμένη ενεργειακά, με την ηπειρωτική Ελλάδα και μέσω αυτής με την Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας.

Ένα όμως μικρό πρώτο στάδιο, καθώς καλύπτει μόλις το ένα τρίτο, περίπου, των αναγκών. Το υπόλοιπο θα καλυφθεί αργότερα, μέσα από το σχέδιο διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης, το οποίο αντιμετωπίζει δυσκολίες αλλά οι ελληνικές αρχές αισιοδοξούν ότι θα προχωρήσει σύντομα.

Ο ρόλος της ΕΤΕΠ

Πηγές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που μίλησαν στην ελληνική EURACTIV τόνιζαν ότι το έργο της διασύνδεσης για αυτούς είναι πολύ σημαντικό διότι συμβάλει σε μια κλιματική έμφαση των επενδύσεων (πράσινες επενδύσεις) κυρίως μέσα από την αντικατάσταση του πετρελαίου με το οποίο γίνεται σήμερα η ηλεκτροπαραγωγή στο νησί αλλά και μέσα από το πρίσμα της προώθησης της μεταφοράς (από και προς την Κρήτη) ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, που είναι πολύ σημαντική παράμετρος για την ΕΤΕπ.

Ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας γίνεται πιο πράσινο, σημείωναν οι ίδιες πηγές της ΕΤΕΠ, μέσα από αυτό το έργο και ενισχύεται η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ – βάζοντας και τη διάσταση της αναβάθμισης του δικτύου της Πελοποννήσου που σήμερα δεν μπορεί να δεχθεί άλλη ενέργεια από ΑΠΕ.

Και επιδότηση από την Κομισιόν

Όπως ανακοίνωσε η Κορίνα Κρέτσου, η κατασκευή διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, η οποία περιλαμβάνει δύο υποβρύχια καλώδια μήκους 135 χλμ. θα χρηματοδοτηθεί με σχεδόν 95 εκατ. ευρώ από την Πολιτική Συνοχής. Όπως σημείωσε η Κομισιόν, το έργο προβλέπει, επίσης, την αναβάθμιση των υπαρχόντων και κατασκευή νέων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων και κατασκευή υποσταθμών σε Πελοπόννησο και Κρήτη.

Στην παρουσίαση του έργου σήμερα θα διευκρινιστεί τελικά το σύνολο της μορφής χρηματοδότησης που έχει προγραμματίσει ο ΑΔΜΗΕ, λαμβανομένης υπόψιν της ενίσχυσης με 95 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και τα 178 εκατ. ευρώ της ΕΤΕπ.

Το έργο με λίγα λόγια

Η λεγόμενη «μικρή» διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, αφορά αγωγό εναλλασσόμενου ρεύματος τάσης 150 kV και μεταφορικής ικανότητας 2Χ200 ΜV.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΓιώργος Σταθάκης, κατά την τελετή της υπογραφής των συμβάσεων μεταξύ ΑΔΜΗΕ και προμηθευτών – κατασκευαστών του έργου είχε σημειώσει ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα καλύπτεται περίπου το ένα τρίτο των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης, με τη σταδιακή απόσυρση των ρυπογόνων μονάδων παραγωγής ενέργειας που υπάρχουν στο νησί. «Το ενεργειακό μέλλον του νησιού μπαίνει πλέον σε καινούργια διάσταση, καθώς θα υπάρχει η διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας, και η Κρήτη σύντομα θα είναι ένα “πράσινο” νησί» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, το έργο -με την ολοκλήρωσή του το 2020- θα οδηγήσει στην κάλυψη με αξιόπιστο τρόπο της ζήτησης ρεύματος στην Κρήτη για το ορατό μέλλον, χωρίς να απαιτείται η μόνιμη λειτουργία των ακριβών και ρυπογόνων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Αυτό θα επιτρέψει τη δραστική μείωση των χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας-ΥΚΩ (της τάξης των 300-400 εκατ. ευρώ ετησίως) για όλα τα νοικοκυριά και την περαιτέρω αξιοποίηση του πλούσιου αιολικού δυναμικού της Κρήτης, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική και οικονομική αναβάθμιση του νησιού.

Στο πλαίσιο των συμβάσεων, προβλέπεται η κατασκευή υπόγειου αγωγού σύνδεσης, από τη μονάδα παραγωγής ενέργειας στη Μεγαλόπολη μέχρι και την περιοχή της Νεάπολης Λακωνίας. Από το ακρωτήριο Μαλέας θα ποντιστεί υποβρύχιο καλώδιο μήκους 132 χιλιομέτρων, που θα προσαιγιαλωθεί στην περιοχή «Νοπήγια» στον κόλπο του Κισσάμου, για να ακολουθήσει στη συνέχεια υπόγεια διαδρομή μήκους 32 χιλιομέτρων κατά μήκος του Βόρειου οδικού άξονα Κρήτης έως τον υποσταθμό της ΔEH στην Ξυλοκαμάρα Χανίων.

Οι ανακοινώσεις περιέγραφαν ένα προϋπολογισμό του έργου στα 330 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΤΕπ, το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 356 εκατομμυρίων ευρώ, για οποία τα μισά, το ανώτατο όριο που μπορεί να χρηματοδοτήσει, θα δανειοδοτήσει η ΕΤΕΠ τον ΑΔΜΗΕ με 178 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αντιδράσεις

Το έργο της διασύνδεσης και κυρίως η όδευση των καλωδίων μεταφοράς είχε προκαλέσει επί χρόνια αντιδράσεις από τοπικούς φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις. ¨ολοι οι αντιδρώντες σημείωναν ότι οι γραμμές μεταφοράς θα καταστρέψουν κομμάτια προστατευόμενων περιοχών Natura και θα οδηγήσουν σε διακινδύνευση μεγάλο μέρος της ορνιθοπανίδας.

Οι ευρωπαϊκές αρχές και υπηρεσίες είναι απολύτως ενήμερες για τις ανησυχίες αυτές. Αλλά δηλώνουν ότι καλύπτονται από τις αποφάσεις της ελληνικής διοίκησης που έχει χορηγήσει απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έχει εγκρίνει τις σχετικές Μελέτες περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Βρυξέλλες: σύμφωνο το έργο με την κοινοτική νομοθεσία προστασίας της φύσης

Η ελληνική EURACTIV απευθύνθηκε και στην Κομισιόν για σχόλιο σχετικά με τις αντιδράσεις των κατοίκων στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου της διασύνδεσης, ειδικά για τις περιοχές Natura. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή δεν θέλησε να απαντήσει επισήμως. Ωστόσο πηγές στο Berlaymont τόνισαν στην EurActiv.gr ότι το έργο είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Σημείωσαν ότι κάθε μία από τις δύο Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονήθηκαν για το έργο περιλαμβάνει μια Ειδική Μελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης για τις περιοχές Natura 2000 στις οποίες βρίσκεται το έργο. Και πρόσθεταν ότι προτείνονται κατάλληλα μέτρα άμβλυνσης για την προστασία της πανίδας πουλιών.

Από την άλλη πλευρά, κύκλοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σημείωναν, μιλώντας στην Euractiv.gr, ότι εξέτασαν την περιβαλλοντική διάσταση του έργου και ότι νιώθουν εμπιστοσύνη στην περιβαλλοντική άδεια (έγκριση ΜΠΕ και ΑΕΠΟ του ΥΠΕΝ) που έχουν δώσει οι ελληνικές αρχές. Άλλωστε αν η ΕΤΕπ δεν καλύπτονταν από την περιβαλλοντική πλευρά δεν θα δανειοδοτούσε, σημείωναν χαρακτηριστικά.

Ποιοι έχουν αναλάβει το έργο

Ο ΑΔΜΗΕ είναι ο κύριος του έργου και έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις για την προμήθεια και κατασκευή – και μάλιστα με πανηγυρικούς τόνους πριν λίγους μήνες. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Μάνος Μανουσάκης είχε σημειώσει κατά την υπογραφή των συμβάσεων ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μήκος υποβρύχια και υπόγεια καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος στον κόσμο (συνολικού μήκος 174 χλμ.), με μέγιστο βάθος πόντισης των καλωδίων στα 1000 μέτρα περίπου. «Πρόκειται για εμβληματικό project που σηματοδοτεί τον μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ όχι μόνο σε εταιρεία με τις νησιωτικές διασυνδέσεις στο επίκεντρό της, αλλά και σε εταιρεία στην αιχμή της τεχνολογίας”. Οι συμβάσεις είναι:

  • ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και Fulgor για το πρώτο εκ των δυο κυκλωμάτων της υποβρύχιας διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου και τις υπόγειες διασυνδέσεις στην Πελοπόννησο (έργο ύψους 140,2 εκατ ευρώ).
  • ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και Prysmian Powerlink για το δεύτερο κύκλωμα της υποβρύχιας διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου (έργο ύψους 125,9 εκατ ευρώ).
  • ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και Ελληνικών Καλωδίων για τις υπόγειες διασυνδέσεις της Κρήτης στο πλαίσιο της διασύνδεσής της με την Πελοπόννησο (έργο ύψους 41,09 εκατ ευρώ).
  • ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή του νέου Τερματικού Σταθμού Μετάβασης-Αντιστάθμισης στην Πελοπόννησο και την αναβάθμιση του υφιστάμενου Υποσταθμού στην περιοχή των Χανίων (έργο ύψους 18,5 εκατ).