Παρουσίαση της #EurActory40Energy με τους πιο σημαίνοντες ειδικούς στην Ενεργειακή Ένωση

Η λίστα #EurActory40Energy παρουσιάζει 150 από τους πιο σημαίνοντες ειδικούς στην Ενεργειακή Ένωση.

Η λίστα #EurActory40Energy παρουσιάζει 150 από τους πιο σημαίνοντες ειδικούς στην Ενεργειακή Ένωση. Ο κατάλογος δημιουργήθηκε με την υποστήριξη ενός καινοτόμου εργαλείου που ονομάζεται EurActory. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να εμπλουτίσουν τον κατάλογο με διακεκριμένους ειδικούς στην πολιτική της Ενεργειακής Ένωσης στην ΕΕ.

Οι συμμετέχοντες υποδέχτηκαν το #EurActory40Energy ως ένα πλήρως αποτελεσματικό εργαλείο που προωθεί τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Ο Adrian Joyce, Γενικός Γραμματέας της EuroACE δήλωσε ότι  «το EurActory top 40 είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, με ενδιαφέρει πραγματικά να δω ποιος έχει την ισχυρότερη επιρροή στην Ενεργειακή Ένωση, σύμφωνα με την κοινότητα».

Στη συνέχεια, ο Juraj Nociar, Διευθυντής του γραφείου του Maroš Šefčovič, Αντιπροέδρου της Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση, δήλωσε ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξουν όσο το δυνατό συντομότερα σε μία συμφωνία για όλες τις νομοθετικές προτάσεις που θα έρθουν.

Από την πλευρά του, ο Morten Helveg Petersen, βουλευτής του κόμματος των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη τόνισε ότι είναι αναγκαία μία εύρωστη Ενεργειακή Ένωση με ισχυρή διακυβέρνηση και με έμφαση στην αποτελεσματικότητα.

Ο Jonathan Gaventa, Διευθυντής του E3G υποστήριξε ότι» η Ενεργειακή Ένωση χρειάζεται να γίνει κάτι παραπάνω από ένα όραμα μετά το COP21, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο».

Τέλος, η Frauke Thies, διευθύνουσα σύμβουλος της «Συμμαχίας για την Έξυπνη Ενέργεια», δήλωσε ότι πρέπει να αφαιρεθούν τα εμπόδια για τη συμμετοχή του καταναλωτή στην ενεργειακή αγορά.

Τι είναι το EurActory

Το EurActory είναι μία καινούρια υπηρεσία χωρίς χρέωση που έχει αναπτυχθεί στην Κοινότητα της ΕΕ και ανιχνεύει τον αυξανόμενο αριθμό πληροφοριών σχετικά με τους ανθρώπους που εμπλέκονται στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αναλύει και βαθμολογεί στοιχεία εντός και εκτός σύνδεσης, βρίσκοντας όλους τους σχετικούς εταίρους.

 

Παρακολουθήστε το βίντεο για τη EurActory: https://www.youtube.com/watch?v=y7xDfT06NlQ