Οι γίγαντες ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούν δασμούς άνθρακα στις εισαγωγές υδρογόνου της ΕΕ

Clean Hydrogen, REFHYNE Project, Royal Dutch Shell Refinery in Chemicals Park Rheinland, North Rhine-Westphalia, Germany (from REFHYNE press release) [Refhyne Project]

Ένας συνασπισμός ευρωπαϊκών ομίλων ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών EDF, Enel, Iberdrola και Ørsted κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει δασμό άνθρακα στις εισαγωγές υδρογόνου που εισέρχονται στην Ευρώπη.

Ο προτεινόμενος δασμός άνθρακα θα εισαχθεί «προκειμένου να αποφευχθεί βασισμένη στα ορυκτά και υψηλών εκπομπών εισαγωγή υδρογόνου» στην αγορά της ΕΕ, έγραψε ο συνασπισμός σε επιστολή που εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα.

«Τέτοιες εισαγωγές θα καθιερώσουν έναν αθέμιτο ανταγωνισμό με την εκκολαπτόμενη παραγωγή καθαρού υδρογόνου με βάση την ΕΕ, εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη μιας βιομηχανικής αλυσίδας αξίας υδρογόνου της ΕΕ», δήλωσε η αποστολή, με ημερομηνία 29 Ιουνίου.

Για να αποφευχθεί αυτό, «οι υπογράφοντες αυτήν την επιστολή ζητούν να συμπεριληφθεί ο τομέας του υδρογόνου στον επερχόμενο κανονισμό για τον μηχανισμό προσαρμογής του άνθρακα στα σύνορα», ανέφερε.

Η επιστολή υπογράφηκε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους ηλεκτρικής ενέργειας EDF (Γαλλία), EDP (Πορτογαλία), Enel (Ιταλία), Iberdrola (Ισπανία), McPhy (Γαλλία) και Ørsted (Δανία). Το Ταμείο ESB Energy for Generations και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αποθήκευση Ενέργειας (EASE) έχουν επίσης υπογράψει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει την πρότασή της για έναν δασμό-φόρο άνθρακα στα σύνορα της ΕΕ ην επόμενη Τετάρτη (14 Ιουλίου) ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου νομοθεσίας με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ τουλάχιστον 55% έως το 2030.

Σύμφωνα με ένα σχέδιο που διέρρευσε , ο επερχόμενος μηχανισμός προσαρμογής του άνθρακα στα σύνορα στην ΕΕ (CBAM) θα εφαρμοζόταν πρώτα σε εισαγόμενα υλικά όπως χάλυβα, σίδηρο, τσιμέντο, λιπάσματα, αλουμίνιο και ηλεκτρισμό. Το καθεστώς θα εφαρμοστεί σταδιακά από το 2023 και θα μπορούσε να επεκταθεί αργότερα σε άλλους τομείς μετά την πλήρη εφαρμογή του το 2026.

Η Γερμανία κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των χωρών της ΕΕ που επιθυμούν να εισάγουν υδρογόνο ως τρόπο για να καλύψουν τη ζήτηση που προέρχεται από τις «πεινασμένες» της βιομηχανίες διεργασιών. Στις 14 Ιουνίου, το Βερολίνο υπέγραψε διμερή συμμαχία με την Αυστραλία προκειμένου να διευκολύνει μια αλυσίδα εφοδιασμού υδρογόνου, βασισμένου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταξύ των δύο χωρών.

Οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και η Ισπανία έχουν επίσης δηλώσει την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν την εισαγωγή πράσινου υδρογόνου από χώρες με ικανότητα να το παράγουν σε μεγάλες ποσότητες.

Όμως δεν είναι όλες οι χώρες της ΕΕ υπέρ. Σε σύνοδο του Συμβουλίου Ενέργειας της ΕΕ τον Ιούνιο, όλοι οι υπουργοί της Εσθονίας, της Γαλλίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας μίλησαν κατά των εισαγωγών υδρογόνου, λέγοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η παραγωγή υδρογόνου που κατασκευάζεται στην Ευρώπη.

Οι χώρες κατά των εισαγωγών υποστηρίζονται από τη νεογέννητη βιομηχανία υδρογόνου της Ευρώπης.

«Δεδομένου ότι εισάγουμε επί του παρόντος πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα ως πρώτες ύλες, γιατί αυτό το μοτίβο πρέπει να συνεχιστεί με το υδρογόνο; Λοιπόν, δεν χρειάζεται», είπε ο Luc Grare από τον Γάλλο παραγωγό υδρογόνου Lhyfe, ο οποίος ηγείται ενός από τα στρογγυλά τραπέζια της βιομηχανίας στην Clean Hydrogen Alliance της ΕΕ.

«Η απανθρακοποίηση της υπάρχουσας παραγωγής υδρογόνου και η προώθηση της ανάπτυξης καθαρού υδρογόνου είναι στρατηγικοί στόχοι της ΕΕ», προσθέτει ο Γιώργος Χατζημαρκάκης, γενικός γραμματέας της Hydrogen Europe, ενός οργανισμού της βιομηχανίας.

«Εάν η ΕΕ αποφασίσει να εφαρμόσει ποσοστώσεις καθαρού υδρογόνου για υλικά και προϊόντα, ενώ άλλες χώρες και περιοχές εκτός ΕΕ δεν το πράξουν, δεν θα υπάρχει ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού», δήλωσε στη EURACTIV σε ηλεκτρονικά σχόλια.

“It is necessary to implement a carbon border adjustment tax mechanism for import and maybe also carbon border adjustment premiums for export,” Chatzimarkakis added, saying the system should be based on a globally accepted system to assess the carbon content of fuels and gases.

επερχόμενο κανονισμό για τον μηχανισμό προσαρμογής του άνθρακα στα σύνορα

«Είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ένας μηχανισμός φορολόγησης προσαρμογής του άνθρακα στα σύνορα για τις εισαγωγές και ίσως και τα ασφάλιστρα προσαρμογής άνθρακα στα σύνορα για εξαγωγή», πρόσθεσε ο Χατζημαρκάκης, λέγοντας ότι το σύστημα πρέπει να βασίζεται σε ένα παγκοσμίως αποδεκτό σύστημα για την αξιολόγηση της περιεκτικότητας σε άνθρακα των καυσίμων και των αερίων.

“We need to develop an international system of guarantees of origin. Our GO system is in need of reform and Europe has the opportunity to be a front runner in the development of a system that is based on 5 principles: traceability, trackability, tradability, transparency and trustworthiness.”

«Πρέπει να αναπτύξουμε ένα διεθνές σύστημα εγγυήσεων προέλευσης. Το σύστημα μας GO έχει ανάγκη από μεταρρύθμιση και η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη ενός συστήματος που βασίζεται σε 5 αρχές: την ιχνηλασιμότητα, τον εντοπισμό, την εμπορικότητα, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία».

Σχεδόν όλο το υδρογόνο παράγεται σήμερα από ορυκτά καύσιμα όπως το φυσικό αέριο.

«Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει ο κίνδυνος τα υψηλά επίπεδα εκπομπών CO2 να ενσωματωθούν στο εισαγόμενο υδρογόνο, κάτι που θα ήταν αντίθετο με τη στρατηγική της ΕΕ για το Υδρογόνο και την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ», προειδοποίησαν οι υπογράφοντες την επιστολή.

Το προτεινόμενο σύστημα θα βασίζεται σε ένα σύστημα πιστοποίησης για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε άνθρακα των καυσίμων που κατασκευάζονται στην Ευρώπη ή εισάγονται στην αγορά της ΕΕ.

Η WindEurope, μια εμπορική ένωση, αρνήθηκε να σχολιάσει τον φόρο άνθρακα της ΕΕ έως ότου δημοσιευθεί επίσημα η πρόταση της Επιτροπής. Η SolarPower Europe, μια άλλη βιομηχανική ένωση, αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει, αναφερόμενη στο έγγραφο θέσης της για το CBAM , το οποίο επισημαίνει την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη μελλοντική φορολογία άνθρακα της ΕΕ.

[Επιμέλεια στα Αγγλικά από τον Zoran Radosavljevic]