Οι ΑΠΕ καλύπτουν πάνω από το μισό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Φινλανδία

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν περισσότερο από το 52% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Φινλανδία το 2020, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία της Φινλανδίας. [Shutterstock / Ekaterina Kondratova]

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας πάνω από το 52% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Φινλανδίας το 2020, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία της Φινλανδίας. 

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, πίσω από την τάση αυτή βρίσκεται η αυξημένη παραγωγή αιολικής και κυρίως υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές κατά 23% ήταν αιολική και κατά 45% υδροηλεκτρική, ενώ η υπόλοιπη προήλθε από καύσιμα από ξύλο.

Το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 ήταν 34% και αθροιστικά το μερίδιο ορυκτών καυσίμων και τύρφης ήταν στο 14%. Τόσο τα μερίδια των ορυκτών καυσίμων όσο και της τύρφης μειώθηκαν δραματικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ορυκτά καύσιμα μειώθηκε κατά 20% ενώ από τύρφη κατά 29%. Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στον λιθάνθρακα. Το μερίδιό του στην παραγωγή μειώθηκε κατά 44%. Μικρή αύξηση στο 3,6% παρουσίασε η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με φυσικό αέριο.

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Φινλανδίας παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2019. Η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτει περίπου το 82% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το 18% εισάγεται από τις σκανδιναβικές χώρες, τη Ρωσία και την Εσθονία.