Ο «πράσινος» συμβολισμός στις νέες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ

Σε νέο κτίριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης μεταφέρονται, ύστερα από 61 χρόνια στηνοδό Χαλκοκονδύλη, οι κεντρικές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ

Σε νέο κτίριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης μεταφέρονται, ύστερα από 61 χρόνια στην
οδό Χαλκοκονδύλη, οι κεντρικές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Τα νέα κεντρικά θα είναι στον
πρώην στρατόπεδο Πλέσσα Μιχαήλ, στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Οι καινούργιες εγκαταστάσεις της μεγαλύτερης ελληνικής δημόσιας εταιρείας, εκτός από οικονομικά συμφέρουσες, περνούν και έναν ισχυρό συμβολισμό: την εξέλιξή της και τη
μετάβαση στην πράσινη εποχή. Μάλιστα, ο χώρος (18 στρέμματα) θα πουλάει και προϊόντα
και υπηρεσίες της επιχείρησης. Η επιχείρηση θα αναλάβει με δικά της έξοδα τις δαπάνες
για τη μετεγκατάσταση.

Στο καθαρά διαδικαστικό κομμάτι, η ΔΕΗ πλειοδότησε σε σχετικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε για το οικόπεδο με συνολικό εμβαδόν 18.643 τ.μ. Το οικόπεδο περιλαμβάνει
22 κτίρια με επιφάνεια 7.582 τ.μ. ενώ ο διαγωνισμός έγινε στις 12 Φεβρουαρίου από το
Ταμείο Εθνικής Άμυνας και την Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων
Δυνάμεων. Η εκκένωση του στρατοπέδου θα γίνει εντός δωδεκαμήνου από την υπογραφή
μεταξύ ΔΕΗ και ΤΕΘΑ ενώ τιμή εκκίνησης για το μίσθωμα ήταν τα 1,6 εκατ. ευρώ.

Το γεγονός ότι η ΔΕΗ θα αναλάβει τις δαπάνες μετεγκατάστασης και ανακατασκευής σημαίνει ότι, κατά τα πρώτα χρόνια, θα υπάρξουν προνομιακοί όροι στην αποπληρωμή του
μισθώματος, όπως ορίζεται από τον διαγωνισμό.