Στο τελικό στάδιο βρίσκεται μελέτη της Κυβέρνησης μέσω του Υπουργείου Ενέργειας, με τη συνεργασία ΔΕΦΑ και ΡΑΕΚ, για καθορισμό διαδικασίας έλευσης φυσικού αερίου στην Κύπρο το συντομότερο δυνατό.

Η εμπειρία τεσσάρων αποτυχημένων διαδικασιών την τελευταία δεκαετία λαμβάνεται υπόψη ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα και να επιτευχθούν ταυτόχρονα δύο στόχοι:

Πρώτος, η εντός δύο-τριών ετών εισαγωγή φυσικού αερίου κυρίως για ηλεκτροπαραγωγή, πριν ισχύσουν οι αυστηρές ποινές για ρύπους που ξεκινούν το 2020.

Δεύτερος, να επιτευχθεί η ασφάλεια εφοδιασμού φυσικού αερίου ακόμα και μετά την έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο από τα δικά της κοιτάσματα – δηλαδή να υπάρχει εφεδρική πηγή εφοδιασμού έτοιμη να παρέχει αέριο οποιαδήποτε στιγμή. Η άρση του χρονικού περιορισμού για «ενδιάμεση λύση» θα επιφέρει και μείωση του κόστους της υποδομής, που ήταν ο αποτρεπτικός παράγοντας στο κόστος καυσίμου στους δύο τελευταίους διαγωνισμούς. Επίσης, θολό παραμένει το τοπίο σε σχέση με την έλευση φυσικού αερίου από το «Αφροδίτη», κάτι που θα ξεκαθαρίσει μόνο όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του τελικού σχεδίου ανάπτυξης του κοιτάσματος.

Η πίεση για εξασφάλιση φυσικού αερίου είναι πολύπλευρη – πρώτον, είναι το κόστος που θα υπάρχει στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού, κυρίως για τις οικονομικές μονάδες, από το ψηλό κόστος ρύπων που θα πληρώνουμε μετά το 2020 αν η ηλεκτροπαραγωγή συνεχίσει να προέρχεται από καύση μαζούτ και ντίζελ.

Δεύτερον, είναι το γεγονός ότι ο ουσιαστικός ανταγωνισμός στην παραγωγή ηλεκτρισμού από συμβατικές πηγές δεν θα ξεκινήσει αν δεν έρθει το φυσικό αέριο.

Να σημειωθεί, για παράδειγμα, ότι η Power Energy Cyprus, που έχει ήδη επενδύσει αρκετά εκατομμύρια και ολοκληρώνει την εξασφάλιση όλων των σχετικών αδειών, έχει πρόσφατα αποστείλει στον υπουργό Οικονομικών επιστολή με την οποία ζητά από τον υπουργό να της αναφέρει την ημερομηνία άφιξης φυσικού αερίου στην Κύπρο. Όπως εξηγούν, η ημερομηνία αυτή είναι απαραίτητη ώστε να προγραμματίσουν τις κατασκευαστικές και μηχανολογικές εργασίες που απαιτούν επένδυση της τάξης των 240 εκατ. ευρώ για κατασκευή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, και να μην «κάθεται» για μεγάλο χρονικό διάστημα επένδυση και προσωπικό.

Η ΑΗΚ ασκεί επίσης πιέσεις για να έχει φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή το 2020, αφού κατά την ακύρωση του τελευταίου διαγωνισμού –κάτι που ζητούσε η ΑΗΚ διαφωνώντας με τις τελικές προσφερόμενες τιμές– ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε υποδείξει ότι οποιοδήποτε επιπλέον κόστος λόγω ρύπων μετά το 2020 θα πρέπει να το αναλάβει η ΑΗΚ και όχι οι καταναλωτές. Επίσης ζητήθηκαν αλλαγές στις διαδικασίες αγορών καυσίμων ώστε να μειωθεί το κόστος.

Η ΔΕΦΑ (Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου), από την πλευρά της, δεν έχει λόγο ύπαρξης αν δεν υπάρχει φυσικό αέριο ή τουλάχιστον συγκεκριμένη προοπτική για σύντομη άφιξή του.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι οριστικές αποφάσεις για το θέμα αναμένεται να ληφθούν από την Κυβέρνηση με βάση τις εισηγήσεις του Υπουργείου Ενέργειας πριν το τέλος του τρέχοντος μήνα.