Κατατέθηκε στις Βρυξέλλες στο ελληνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα – Επιβεβαίωση EURACTIV

[Worldenergynews]

Επιβεβαιώθηκε πλήρως το ρεπορτάζ της euractiv από την Αθήνα, με το οποίο αποκαλύψαμε ότι η Ελλάδα προγραμμάτιζε να καταθέσει το Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια στα τέλη Ιανουαρίου. Όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ελληνικό ΕΣΕΚ στάλθηκε ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν το τέλος Γενάρη. Είχε προηγηθεί η αποκάλυψη της euractiv ότι η Ελλάδα και άλλα έξι κράτη μέλη (Βουλγαρία, Τσεχία, Κύπρος, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο και Ισπανία) δεν είχαν συμμορφωθεί με την αρχική προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2018.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το πρώτο εγχείρημα μακρόπνοου ενεργειακού σχεδιασμού στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε το κύκλο της διαβούλευσης και στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσθέτει όμως ότι αυτό έγινε «στο πλαίσιο και του χρονοδιαγράμματος που προέβλεπε την υποβολή έως το τέλος Ιανουαρίου». Αυτό δεν είναι ακριβές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της euractiv καθώς η πραγματικότητα είναι πως η προθεσμία ήταν το τέλος Δεκέμβρη όμως η Ελλάδα εγκαίρως είχε πάρει παράταση ενός μηνός, σε συνεργασία με την DG Energy, καθώς η προετοιμάσια του ΕΣΕΚ στην Ελλάδα ήταν πιο προσωρημένη επί της ουσίας σε σχέση με άλλα κράτη μέλη.

Κυβερνητικοί παράγοντες από το ΥΠΕΝ σχολίαζαν πριν λίγες ημέρες στην euractiv ότι «πολλές χώρες, ναι μεν υπέβαλαν ένα πρώτο σχέδιο πριν από την πρώτη προθεσμία στο τέλος Δεκεμβρίου, όμως ουσιαστικά η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά όσον αφορά στο επίπεδο επεξεργασίας και ολοκλήρωσης του ΕΣΕΚ, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το κείμενο που βγήκε σε δημόσια διαβούλευση τον Νοέμβριο στην Ελλάδα». Οι ίδιοι κύκλοι, που βρίσκονται κοντά στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, σημείωσαν ότι «καμία άλλη χώρα δεν έβγαλε σε δημόσια διαβούλευση τόσο αναλυτική επεξεργασία, ενώ αντικειμενικά υπήρξε εκτενής διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους φορείς σε επίπεδο τεχνικών ομάδων εργασίας, δημόσιων ημερίδων και επιμέρους συναντήσεων».

Το ΕΣΕΚ αποτελεί το πλαίσιο πολιτικής μέχρι το 2030 και περιγράφει τους εθνικούς στόχους για την ενέργεια και το κλίμα με τους οποίους η χώρα θα συμβάλει στην επίτευξη των αντίστοιχων ευρωπαϊκών στόχων, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής. Το σχέδιο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο σε σχέση με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα, αναφέρει το ΥΠΕΝ, οι οποίες συμβαδίζουν και με τη μελέτη της IPCC, της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για το κλίμα.

Οι βασικοί άξονες του ΕΣΕΚ περιλαμβάνουν:

  • Τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία κατά το έτος 2030 είναι της τάξης του 63% ως προς το 2010 για τους τομείς εντός συστήματος εμπορίας ρύπων – ETS), σημαντικά μεγαλύτερη του στόχου μείωσης τουλάχιστον κατά 43%. Για το non-ETS ​(το σύστημα εκτός εμπορίας) η μείωση προβλέπεται να είναι 31%, με στόχο τη μείωση τουλάχιστον κατά 16%.
  • Την αναδιάρθρωση του ενεργειακού μίγματος της χώρας μέχρι το 2030, με αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο 32% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού το ΕΣΕΚ προδιαγράφει ένα ριζικό μετασχηματισμό του τομέα του ηλεκτρισμού, καθώς οι Α​ΠΕ θα υποκαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα με συμμετοχή πάνω από 55% στην τελική κατανάλωση ηλεκτρισμού. Το ειδικό βάρος του λιγνίτη περιορίζεται σταδιακά, συνεχίζοντας όμως να βοηθά τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές, ενώ το φυσικό αέριο συνεχίζει να αξιοποιείται στον ηλεκτρισμό παρέχοντας μεταξύ άλλων απαραίτητη ευελιξία. Σημαντική προβλέπεται επίσης η αύξηση της διείσδυση του φυσικού αερίου στη θέρμανση, με υπερδιπλασιασμό της χρήσης του στον κτιριακό τομέα.
  • Την εξοικονόμηση της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 33% σε σχέση με την πρόβλεψη εξέλιξης όπως είχε εκτιμηθεί το 2007, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ενεργειακών πολιτικών. Αυτό μεταφράζεται σε κεντρικό στόχο ανακαίνισης και αντικατάστασης του 10% των κτιρίων κατοικίας μέχρι το 2030 με νέα σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Σε ετήσιο επίπεδο στόχος είναι τουλάχιστον 40000 κατοικίες να αναβαθμίζονται ενεργειακά ή και να αντικαθίστανται από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.
  • Την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, με ενίσχυση των πολιτικών που υπάρχουν ήδη, ενεργητικό δημόσιο έλεγχο των ενεργειακών υποδομών και φυσικά επιπρόσθετα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών, ειδικά των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, στην ενέργεια, όπως στοχευμένες δράσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών ευάλωτων νοικοκυριών.

Σύμφωνα με όσα υποστηγρίζει επισήμως το αρμόδιο Υπουργείο, το ΕΣΕΚ επιτυγχάνει τους φιλόδοξους ενεργειακούς και τους περιβαλλοντικούς  στόχους της χώρας για το 2030, προδιαγράφοντας ένα ισχυρό πρόγραμμα επενδύσεων που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 35 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επέκταση των δημόσιων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην πλειοψηφία των νησιών που είναι σήμερα μη διασυνδεδεμένα, καθώς και στη βέλτιστη αξιοποίηση  των εγχώριων ενεργειακών πηγών, πρωτίστως μέσω των ΑΠΕ, και τον εξηλεκτρισμό περισσότερων κλάδων της οικονομίας (όπως των μεταφορών και της ψύξης-θέρμανσης κτηρίων).

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η διαβούλευση για το ΕΣΕΚ μεταφέρεται, πλέον, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε το εθνικό σχέδιο να οριστικοποιηθεί εντός έτους. Θα μεσολαβήσουν διορθώσεις και προσαρμογές στα Εθνικά Σχέδια με ευθύνη της Κομισιόν, προκειμένου να εναρμονισθούν διαδικασίες και προβλέψεις.

Της αποστολής του ΕΣΕΚ στις Βρυξέλλες προηγήθηκε συζήτηση και στη αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την προηγούμενη εβδομάδα όπου ο αρμόδιος Υπουργός Γιώργος Σταθάκης πέρα από μια ανάλυση όλων των παραπάνω έκανε και ορισμένες ιδιαίτερες και συγκεκριμένες αναφορές. Μία από αυτές αφορούσε το φλέγον, στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά, θέμα της σταδιακής μείωση του μεριδίου του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα. Σε αυτό, ο κ. Σταθάκης σημείωσε ότι «μεγιστοποιήσαμε ουσιαστικά την εν δυνάμει λιγνιτική παραγωγή παίρνοντας υπόψη όλους τους περιβαλλοντικούς και άλλους στόχους που είμαστε υποχρεωμένοι», κάτι που δεν αποδέχεται η αντιπολίτευση και ιδίως η ΝΔ που θεωρεί ότι έχει γίνει λάθος σχεδιασμός.

Ακόμη, ο κ. Σταθάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της εγκατάλειψης της παραγωγής ηλεκτρισμού με πετρέλαιο και της διασύνδεσης των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας: «Η πολιτική μας είναι πολύ επιθετική, είναι υπέρ των διασυνδέσεων και του εφοδιασμού των νησιών από το ηπειρωτικό δίκτυο», ανέφερε και παρέθεσε τις πρωτοβουλίες που ολοκληρώθηκαν και όσες είναι σε εξέλιξη για Κυκλάδες και Κρήτη. Ειδικά για τη διασύνδεση της τελευταίας με την Αττική, ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι προχωρά «σύμφωνα με τους σχεδιασμούς και την ολοκλήρωση των διαδοχικών σταδίων, με φορέα την ΑΡΙΑΔΝΗ», η οποία «θα προκηρύξει τον διαγωνισμό τον επόμενο Μάρτη και ήδη ολοκληρώνεται ο κύκλος των προϋποθέσεων για να γίνει η προκήρυξη αυτή». Για τα νησιά που δεν θα διασυνδεθούν ο Υπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία της ΕΕ για τα ενεργειακά νησιά. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι «είμαστε πολύ κοντά στο να γίνουν οι πρώτες προκηρύξεις για τρία νησιά μη διασυνδεδεμένα».

 

X