Και η Εσθονία στο φιλοπυρηνικό μέτωπο της Ευρώπης;

Στο πλαίσιο της δήλωσης, οι χώρες εξέφρασαν την ανάγκη η Ευρώπη να είναι λιγότερο εξαρτημένη από τον ενεργειακό εφοδιασμό από τρίτες χώρες. [Shutterstock/vlastas]

Η Εσθονία δείχνει να προβληματίζεται μετά τη φιλοπυρηνική δήλωση που έκαναν εννέα χώρες της Ε.Ε., υποστηρίζοντας τη Γαλλία. Ενώ η χώρα έκρινε, αρχικά, ως βιαστική την κοινή δήλωση, πλέον δεν αποκλείει τη χρήση περισσότερης πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα.

Στο πλαίσιο της δήλωσης, οι χώρες εξέφρασαν την ανάγκη η Ευρώπη να είναι λιγότερο εξαρτημένη από τον ενεργειακό εφοδιασμό από τρίτες χώρες.

Και τι σημαίνει αυτό; Η «φιλική» προς το κλίμα πυρηνική ενέργεια πρόκειται να συμπεριληφθεί φέτος στο σύστημα ταξινόμησης της Ε.Ε. – όπως αναφέρεται στη δήλωση που συνυπέγραψαν η Φινλανδία, η Κροατία, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Τσεχία.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Φινλανδία είναι η μόνη σκανδιναβική χώρα μεταξύ των υποστηρικτών, ενώ παράλληλα λείπουν από τον κατάλογο και οι τρεις χώρες της Βαλτικής.

Η Reelika Runnel, σύμβουλος στον τομέα της ενέργειας του υπουργείο περιβάλλοντος της Εσθονίας, δήλωσε ότι η ομάδα εργασίας της χώρας για την πυρηνική ενέργεια εργάζεται ήδη ώστε «να λάβει την έγκριση από την κυβέρνηση», «αναλύοντας την πιθανή χρήση πυρηνικής ενέργειας στην Εσθονία».

Τυχόν εναντίωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε «συγκρούσεις», καθώς πλέον με το μέρος της Γαλλίας έχουν ταχθεί εννέα ακόμη χώρες που «έχουν σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη» – όπως δήλωσε ο Kalev Kallemets, πρώην βουλευτής του Reform Party και νυν διευθύνων σύμβουλος της Fermi Energia.