Η Mytilineos ανέλαβε έργο στην Αλβανία ύψους 21,1 εκατ. ευρώ

Mytilineos Group [ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Το πρώτο έργο, ύψους σε 21,173,500 εκατ. ευρώ στην γειτονική Αλβανία αναλαμβάνει η Mytilineos, μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, η εισηγμένη υπέγραψε σύμβαση με την Operatori iSistete Transmetimit SH. a. (OST) για την ανάπτυξη και κατασκευή Υποσταθμών Υψηλής Τάσης 400kV.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για ένα έργο «στρατηγικής σημασίας για την Αλβανία, το οποίο θα βοηθήσει τη χώρα να συμμετάσχει αποτελεσματικά στο μέλλον στις Ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας.»

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει την αναβάθμιση της διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αλβανία. Ο διαχειριστής  του Δικτύου Ενέργειας  συνδέεται ήδη με το Αλβανικό Σύστημα η Ελλάδα μέσω:

·  μιας γραμμής 400 kV ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς 1400 MVA, μεταξύ του ΚΥΤ Καρδιάς και της Zemblak (Αλβανία),

·  μιας γραμμής 150 kV ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς 138 MVA μεταξύ του Υ/Σ Μούρτου και του ΥΗΣ Bistrica στην Αλβανία.

Έτσι διερευνάται η προοπτική διασύνδεσης με νέα γραμμή 400 KV, καθώς και η κατασκευή Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στο ελληνικό Σύστημα.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το στόχο της Ε.Ε. η καθαρή διεθνής μεταφορική ικανότητα της Ελλάδας θα πρέπει ως το 2030 να αντιπροσωπεύει το 15% της συνολικής εγκατεστημένης παραγωγικής ισχύος, κάτι που αναμένεται να έχει γίνει ήδη από το 2025 με βάση τον προγραμματισμό του Διαχειριστή.

Στο φόντο αυτό είναι εύκολα κατανοητό το τι σημαίνει η ανάληψη του συγκεκριμένου έργου στην Αλβανία από τη Mytilineos. «Με την ανάπτυξη αυτού του δικτύου 400kV στο νότιο τμήμα της Αλβανίας, το Έργο θα συμβάλει στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τις διασυνδέσεις με τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των γειτονικών χωρών και θα διευκολύνει τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, επιτυγχάνοντας ένα ασφαλές και αξιόπιστο ενεργειακό σύστημα» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Mytilineos δίνοντας το στίγμα των εξελίξεων στην κατεύθυνση της ενοποίησης της περιφερειακής αγοράς της Νοτιοδυτικής Βαλκανικής. Και βέβαια η ενεργειακή ενοποίηση είναι μια σημαντική παράμετρος της πολιτικής συνεργασίας αλλά και της ευρωπαϊκής προοπτικής της γειτονικής χώρας.

Για το τεχνικό προφίλ του έργου, που αποτελεί τη βάση για την ενίσχυση της προσπάθειας αναβάθμισης των περιφερειακών διεθνών διασυνδέσεων της Αλβανίας (και βέβαια με την Ελλάδα),  η Mytilineos αναφέρει, ότι  περιλαμβάνει την κατασκευή του νέου υποσταθμού “Elbasan 3” και την ενίσχυση και επέκταση του υποσταθμού “Fier”.

Όπως αναφέρεται ο νέος υποσταθμός Elbasan 3 θα επεκτείνει τον υφιστάμενο υποσταθμό 400/220/30kV του Elbasan 2 με ένα νέο υποσταθμό 400kV για την διασύνδεση των γραμμών μεταφοράς Tirana 2, Zemblak, Fier και της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ θα πραγματοποιηθούν και τροποποιήσεις στον υφιστάμενο υποσταθμό 400/220/30 kV του Elbasan 2.  Στον υποσταθμό Fier, ο υφιστάμενος υποσταθμός 220kV θα επεκταθεί με νέες πύλες και έναν νέο μετασχηματιστή 400/220/35kV.

«Αυτό είναι το πρώτο ενεργειακό project της MYTILINEOS στην Αλβανία, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, μέσω του αναβαθμισμένου Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Εταιρεία επενδύει στρατηγικά στους παγκόσμιους στόχους της ενεργειακής μετάβασης, εφαρμόζοντας την διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία της στη δυναμική ανάπτυξη βιώσιμων έργων και υποδομών» τονίζεται σχετικά.

Η εν λόγω σύμβαση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών, συμπληρωματικά των 12 μηνών της περιόδου εγγύησης και η συμβατική αξία για την MYTILINEOS ανέρχεται σε 21,173,500.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέσω της KfW και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Επενδυτικό Πλαίσιο των Δυτικών Βαλκανίων.

X