Η «Hengas» επεκτείνει το δίκτυο φυσικού αερίου στη χώρα

Δίκτυο-διανομής-φυσικού-αερίου [ΑΠΕ - ΜΠΕ]

Πρόσβαση στο φυσικό αέριο θα αποκτήσουν πολύ σύντομα χιλιάδες καταναλωτές και συγκεκριμένα σε οκτώ δήμους της χώρας χάρη στην απόφαση της Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας να ανάψει το «πράσινο φως» στην εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και φέρει το εμπορικό διακριτικό τίτλο «HENGAS Α.Ε.»

Πιο αναλυτικά η εταιρεία πιστοποιήθηκε από την ΡΑΕ ως διαχειριστής στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου των Δήμων Δεσκάτης Γρεβενών, Κιλκίς, Πολύγυρου, Έδεσσας, Μεγαλόπολης,Τρίπολης και Κορίνθου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία Hengas απέκτησε το δικαίωμα αυτόνομης δραστηριότητας στον τομέα της διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Αρχικά η τεχνική εταιρεία Edil Hellas υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση μεταβίβασης των αδειών διανομής φυσικού αερίου που κατέχει προς την εταιρεία “Hellenic Natural Gas Distribution Εταιρεία Διανομής Ελληνικού Φυσικού Αερίου Μονοπρόσωπη ΑΕ” ή Hengas.

Τέλος να σημειωθεί ότι στο πλάνο της Hengas είναι η σύνδεση των πόλεων με φυσικό αέριο μέσα στη διετία 2021-2022.