Γερμανικές περιβαλλοντικές ομάδες: η τεχνολογία PtX-tech δεν είναι απαραίτητα φιλική προς το κλίμα

Οι λεγόμενες τεχνολογίες Power-to-X (PtX) θεωρούνται καλός τρόπος για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, διότι το δυναμικό αποθήκευσης ενέργειας θα μπορούσε να εξισορροπήσει το ηλεκτρικό δίκτυο που απαιτείται για την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, οι γερμανικές περιβαλλοντικές ομάδες BUND και Öko-Institut επικρίνoυν αυτή την τεχνολογία.

Τεχνητά παραγόμενα αέρια, υγρά και χημικές ουσίες που αποθηκεύουν ενέργεια -οι αποκαλούμενες τεχνολογίες Power-to-X (PtX)- συχνά αναφέρονται ως το κλειδί για τη μετάβαση στην ενέργεια.

Ωστόσο, έγγραφο θέσης που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (29 Ιουνίου) από τη γερμανική περιβαλλοντική ΜΚΟ BUND και το ερευνητικό ίδρυμα Öko-Institut σημειώνει ότι οι τεχνολογίες PtX δεν είναι κατ’ ανάγκην πιο φιλικές προς το περιβάλλον από την εξόρυξη άνθρακα.

Εάν η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την τροφοδοσία της ενεργειακής διαδικασίας PtX δεν χρησιμοποιεί πλήρως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα είναι υψηλές.

Το αποτύπωμα άνθρακα των τεχνολογιών PtX «θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο από ό, τι με τα ορυκτά καύσιμα όπως το φυσικό αέριο ή το ντίζελ», σύμφωνα με τον πρόεδρο της BUND Ernst-Christoph Stolper.

Η πηγή ενέργειας είναι απαραίτητη όταν πρόκειται για PtX, επειδή η διαδικασία είναι τόσο εντατική από άποψη ενέργειας καθώς βασίζεται σε τεχνητά παραγόμενο υδρογόνο.

Η διαδικασία PtX μπορεί να πραγματοποιηθεί με αναμόρφωση του ατμού, η οποία βασίζεται στο φυσικό αέριο και απελευθερώνει πολύ CO2.

Η διαδικασία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρόλυσης, η οποία, παρά το γεγονός ότι δεν περιέχει εκπομπές, απαιτεί ακόμα πολλή ηλεκτρική ενέργεια.

Οι ουσίες PtX πρέπει να παράγονται μόνο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αν βασιστούμε στο PtX ως πηγή ενέργειας στα μελλοντικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα αξιοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τους συντάκτες του εγγράφου.

Πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί η προέλευση του απαιτούμενου CO2. Μόνο σε συνδυασμό με το CO2 μπορεί να μεταποιηθεί το υδρογόνο σε ευρέως χρησιμοποιούμενο μεθάνιο ή ηλεκτρονικά καύσιμα.

Ωστόσο, εάν το CO2 δεν εξάγεται από άνθρακα, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, οι εναλλακτικές λύσεις είναι περιορισμένες.

Το ξύλο είναι μια από τις πρωταρχικές πηγές, αλλά η καλλιέργειά του απαιτεί μεγάλες εκτάσεις. Το έγγραφο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται μόνο βιώσιμα βιοϋλικά.

Με άλλα λόγια, το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να αποκοπεί από τον αέρα, αλλά η τεχνολογία δεν έχει ακόμη ωριμάσει επαρκώς, σύμφωνα με τους συγγραφείς του εγγράφου.

«Η τεχνολογία θα είναι διαθέσιμη στην πράξη μόνο μεσοπρόθεσμα και ως μια συγκριτικά δαπανηρή επιλογή», καταλήγουν οι συντάκτες.

X