Έρευνα: Περιορισμένος ο αντίκτυπος του Brexit στην αγορά ενέργειας

[Shutterstock]

Περιορισμένη επίδραση στις αγορές ενέργειας, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει το Brexit διαπιστώνει νέα μελέτη, εκφράζοντας αισιοδοξία για το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής. Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο προειδοποίησε ότι το γεγονός αυτό θα μπορούσε να επιφέρει ισχυρό πλήγμα στην πειραματική ενεργειακή έρευνα.

Αναλυτικά, η μελέτη διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και το Centre on Regulation in Europe, αξιολογώντας τις επιπτώσεις που ενέχει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στην ενεργειακή πολιτική.

Εστιάζοντας στις ενεργειακές διασυνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο, οι συντάκτες της μελέτης ήταν σε θέση να προβλέψουν την κατάσταση στον ενεργειακό τομέα το 2025.

Επιπλέον, τα σχέδια των δύο μερών που θα παρακάμψουν το ένα το άλλο, συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω ενεργειακών συνδέσεων μεταξύ της Νορβηγίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και η σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Γαλλίας και Ιρλανδίας, συνιστούν «δαπανηρές και αμοιβαία ανεπιθύμητες εναλλακτικές λύσεις έναντι των υφιστάμενων ρυθμίσεων».

Η βρετανική συμμετοχή στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) της ΕΕ θεωρείται εξίσου πολύτιμη, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία επισημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «ουσιαστικός καθαρός αγοραστής αδειών [άνθρακα]».

Γενικά, η μελέτη καταδεικνύει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ «επωφελούνται σημαντικά» από τη συμμετοχή τους σε κοινές ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και άνθρακα. Επίσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενέργεια αποτελεί στην πραγματικότητα περιφερειακό ζήτημα σε σύγκριση με άλλους τομείς.

Η Κομισιόν θα χρηματοδοτήσει την διασύνδεση Γαλλίας – Ιρλανδίας παρακάμπτοντας την Βρετανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί με 4 εκατομμύρια ευρώ έργο που θα συνδέει τα γαλλικά και τα ιρλανδικά ηλεκτρικά δίκτυα μέσω ενός υποθαλάσσιου καλωδίου. Οι Iρλανδοί βουλευτές βλέπουν πλέον το έργο την ως μια «προφανή λύση» δεδομένης της ενεργειακής εξάρτησης της …

Μετατόπιση της ηπειρωτικής Ευρώπης;

Παρά το γεγονός ότι η απόπειρα πρόβλεψης της επίδρασης του Brexit στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ καθίσταται δύσκολο εγχείρημα, εικάζεται ότι η απώλεια του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να αλλάξει την μελλοντική της κατεύθυνση.

Χωρίς τη βαρύτητα της ψήφου του Ηνωμένου Βασιλείου σε ορισμένα ζητήματα, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η δημοτικότητα της πυρηνικής ενέργειας θα μπορούσε να υποστεί ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση και το ΣΕΔΕ θα μπορούσε να χάσει έναν πολύτιμο σύμμαχο.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μοντελοποίησης, η έρευνα απαιτεί το σχεδιασμό και την μελέτη νέων ρυθμίσεων, αναφέροντας την Ιρλανδία ως παράδειγμα της τοποθεσίας, όπου το εμπόριο ενέργειας μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν εντελώς νέο τρόπο μόλις αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Brexit θα μπορούσε να «επηρεάσει σημαντικά» τις προσπάθειες για την κατάρρευση της τεχνολογίας πυρηνικής σύντηξης.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρξει μια διαπραγμάτευση της συμφωνίας που θα καθορίζει τις ρυθμίσεις για την αποχώρηση. Σε αυτό το στάδιο, οι συνομιλίες του Brexit παραμένουν σε αδιέξοδο στην πρώτη τους φάση, καθώς οι διαπραγματευτές δεν κατάφεραν να σημειώσουν «επαρκή πρόοδο» σε ορισμένα βασικά ζητήματα.

Ωστόσο, ο πυρηνικός μηχανικός της F4E, Shakeib Ali Arshad, δήλωσε στο πλαίσιο της Συνόδου κορυφής του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη ότι οι παραγγελίες για ακριβά εξελιγμένα μηχανήματα έχουν ήδη οριστικοποιηθεί.

X