Ενστάσεις για την απόφαση του ΕΚ να εγκρίνει εισαγωγές φυσικού αερίου

Προβληματισμούς προκαλεί η απόφαση του ΕΚ να εισάγει φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ [Shutterstock]

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την εισαγωγή αμερικανικού φυσικού αερίου εξορυγμένου με υδραυλική ρηγμάτωση , γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κριτική και αμφισβήτηση της δέσμευση της ΕΕ να τηρήσει τη Συμφωνία του Παρισίου για την κλιματική αλλαγή. Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση της ΕΕ για φυσικό αέριο έχει πεσει σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, η πτώση του όγκου παραγωγής, όπως αναφέρθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Φεβρουάριο, έχει προκαλέσει ανησυχίες για έλλειψη φυσικού αερίου.

Η Επιτροπή έχει καταστήσει σαφές ότι  περισσότερες εισαγωγές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) είναι ζωτικής σημασίας,  παρά το γεγονός ότι τα αποθέματα της ηλιακής και αιολικής ενέργειας ολοένα και αυξάνονται. Όπως επεσήμανε ο Επίτροπος για το Κλίμα, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, το φυσικό αέριο αποτελεί το καθαρότερο ορυκτό καύσιμο, ενώ αποτελεί σημαντικό μοχλό μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ο κύριος στόχος της εκτελεστικής εξουσίας είναι η εισαγωγή περισσότερου φυσικού αερίου από τρίτες χώρες, αλλά και η δημιουργία διασυνοριακών συστημάτων αποθήκευσης φυσικού αερίου με τη βοήθεια του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» και των διαρθρωτικών ταμείων. Σύμφωνα με την ανάλυση του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής, οι υφιστάμενοι τερματικοί σταθμοί ΥΦΑ της ΕΕ μπορούν να παρέχουν μόνο 195 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ποσότητα η οποία καλύπτει το 40% με 50% της ετήσιας ζήτησης της ΕΕ.

Ωστόσο, οι επικριτές δεν έχουν πειστεί από τα εν λόγω επιχειρήματα. Επιπλέον, ερωτήματα προκάλεσε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με πλειοψηφία την στρατηγική της ΕΕ για την αποθήκευση φυσικού αερίου, μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Η παραγωγή,  παράδοση και  χρήση ΥΦΑ προκαλούν διαρροή μεθανίου, η οποία είναι περισσότερο επιζήμια για το περιβάλλον από τις εκπομπές άνθρακα.

Η ΕΕ δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τη Συμφωνία του Παρισίου, εάν  προωθήσει άλλα ορυκτά καύσιμα και   επεκτείνει την υπάρχουσα υποδομή φυσικού αερίου, προειδοποίησε ο Άντι Γκιεόργκι της ΜΚΟ «Food & Water Europe».

Η εκπρόσωπος του κόμματος Die Linke , Κορνηλία Ερνστ, επέμεινε ότι η στρατηγική της ΕΕ κινείται σε «τελείως λανθασμένη κατεύθυνση».

«Η σημερινή ζήτηση για φυσικό αέριο στην ΕΕ βρίσκεται μόλις στο 23% της ζήτησης του 2010, ως αποτέλεσμα των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εάν τώρα αυξηθούν οι επενδύσεις της στο ΥΦΑ, τότε η ΕΕ θα δημιουργήσει υποδομές που   στην πραγματικότητα δεν χρειάζεταικαι όλοι οι φορολογούμενοι θα κληθούν να τις πληρώσουν», πρόσθεσε.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε δεκτή και την εισαγωγή εξορυγμένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της επιτροπής ενέργειας, η ενιαία αγορά ενέργειας με πλήρως ενσωματωμένη την αποθήκευση ΥΦΑ είναι απαραίτητη για   μία Ενεργειακή Ένωση θωρακισμένη έναντι σε κρίσεις.

Το γεγονός αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τη Ρωσία. Η πλειοψηφία των προμηθειών φυσικού αερίου της ΕΕ βρίσκεται σε μορφή ΥΦΑ και αντλείται μέσω αγωγών που προέρχονται από τρίτες χώρες. Καθώς το υφιστάμενο δίκτυο παρέχει τη δυνατότητα σε ορισμένα κράτη μέλη να πάρουν το φυσικό τους αέριο μόνο από την περιοχή της Βαλτικής, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία, υπάρχει ασάφεια  αναφορικά με το αν η Επιτροπή επιθυμεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη ευελιξία στον εφοδιασμό.

Φυσικά, η  τιμή παίζει ρόλο. Στις εστίες εξόρυξης των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, υπάρχουν πολλοί τερματικοί σταθμοί ΥΦΑ, μια κατάσταση που έχει προκαλέσει  μείωση της τιμής των εισαγωγών φυσικού αερίου.

Αυτός είναι ο λόγος που τα δύο τρίτα του προερχόμενου από τις ΗΠΑ υγρού φυσικού αερίου  προέρχεται μέσω υδραυλικής ρηγμάτωσης. « Είναι κυνικό η ΕΕ να ασκεί πίεση για περισσότερες εισαγωγές φυσικού αερίου που έχει εξορυχτεί με υδραυλική ρυγμάτωση, ενώ πολλά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει αναστολή ή απαγόρευση της μεθόδου αυτής», δήλωσε ο Γκιεόργκι.

Σε επίπεδο ΕΕ, στη Βουλγαρία και τη Γαλλία ισχύει πλήρης απαγόρευση της τεχνικής αυτής . Πρόσφατα,  το Ηνωμένο Βασίλειο  προχώρησε σε χορήγηση αδειών  στην περιοχή Χόριρουντ στη Σκωτία, η οποία έκτοτε έχει αποφασίσει να παύσει την πρακτική και να επιβάλει μορατόριουμ.

X