ΕΚ: Πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

[European Parliament]

Στην οριστικοποίηση του νομοθετικού κειμένου για την ενεργειακή απόδοση προχώρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενόψει της σημαντικής ψηφοφορίας στις 28 Νοεμβρίου. Ωστόσο, η αντιπαράθεση των πολιτικών ομάδων υποδηλώνει ότι η έκβαση του αποτελέσματος είναι αβέβαιη.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ευρωβουλευτές υπέβαλαν τις τελικές συμβιβαστικές τροπολογίες τους για την επικείμενη ψηφοφορία που αφορά στην Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα αποτελέσει τη βάση της κοινής θέσης του Κοινοβουλίου πριν από τις τριμερείς συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο.

Ο Πολωνός εισηγητής για την Οδηγία, Adam Gierek, πρότεινε τροπολογίες που αντικατοπτρίζουν τη γραμμή του S&D για την ενεργειακή απόδοση.

Πηγές που είναι εξοικειωμένες με το φάκελο υποδηλώνουν ότι ο κ. Gierek όντως απέδωσε τον de facto έλεγχο της έκθεσης στην υπόλοιπη ομάδα του, συμπεριλαμβανομένης της συντάκτριας της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ευρωβουλευτή της Σουηδίας, Jytte Guteland.

Οι νέες τροπολογίες περιλαμβάνουν πλέον έναν πλήρη στόχο απόδοσης ύψους 40%, καθώς και δεσμευτικούς εθνικούς στόχους.

Η εμπειρογνώμονας για την ενέργεια στη WWF Europe, Arianna Vitali, δήλωσε: «Μετά από μια δύσκολη εκκίνηση, η ομάδα S&D συσπειρώθηκε πίσω από ισχυρές τροπολογίες για την ενεργειακή απόδοση».

ΕΕ: Αυξάνεται ο στόχος για την ενεργειακή απόδοση σε 40% μέχρι το 2030

Σε συμφωνία για αύξηση των προτεινόμενων στόχων της ΕΕ αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση μετά το 2020 προχώρησαν οι Ευρωβουλευτές, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Μέλη της Επιτροπής περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ENVI) υποστήριξαν την αύξηση …

Ωστόσο, ο εισηγητής Markus Pieper κατέθεσε τροπολογίες εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) και της ομάδας ECR, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις φιλοδοξίες του S&D.

Ο Γερμανός Ευρωβουλευτής όχι μόνο υποστηρίζει έναν ενδεικτικό στόχο 30%, σύμφωνα με τη λεγόμενη γενική προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξήχθη τον Ιούνιο, αλλά το χρονοδιάγραμμά του για το άρθρο 7 είναι περιορισμένο, ενώ εισάγονται ορισμένες εξαιρέσεις για τον κλάδο.

«Απαράδεκτες» τροπολογίες

Σε μια αξιολόγηση των τροπολογιών του κ. Pieper που δημοσίευσε το Coalition for Energy Savings, εκτιμάται ότι εάν εφαρμοστούν οι ανωτέρω προτάσεις, τότε θα κοστίσουν στην Ευρώπη 690.000 θέσεις εργασίας και θα μειώσουν το ΑΕΠ κατά 157 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Επιπλέον, οι εισαγωγές αερίου θα αυξηθούν κατά 15% και οι οικιακές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 12,4%.

Ο Ευρωβουλευτής του S&D, Miroslav Poche, δήλωσε στη EURACTIV ότι οι εναλλακτικές προτάσεις του ΕΛΚ είναι «απαράδεκτες» και η τροπολογία του άρθρου 7 θα «καθιστούσε όλο το άρθρο άνευ σημασίας».

Εγκρίθηκε από το ΕΚ η Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Το άρθρο αυτό αποτελεί μέρος του ειδικού αφιερώματος για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Υπέρ της αναθεώρησης της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD) τάχθηκαν τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου την Τετάρτη (11 Οκτωβρίου), που περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες εθνικές στρατηγικές …

X