ΕΕ: Συμφωνία για την Ενεργειακή Ένωση όχι όμως με πλήρη διαφάνεια στις ενεργειακές συμβάσεις

maros_sefcovic_0

Στις βάσεις για την οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης συμφώνησαν χθες οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ κατά την Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ωστόσο μείωσαν τις αρχικές προσδοκίες για μεγαλύτερη διαφάνεια στις ενεργειακές συμβάσεις μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.  

Σύμφωνα με το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου, η ΕΕ δεσμεύεται για την οικοδόμηση μιας ενεργειακής Ένωσης με μια μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα στην βάση της στρατηγικής πλαισίου της Επιτροπής, των οποίων οι πέντε διαστάσεις είναι στενά συνδεδεμένες και αλληλοενισχύονται (ενεργειακή ασφάλεια -αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη, μια πλήρως ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα που συμβάλλει στην συγκράτηση της ζήτησης, οικονομία χαμηλών εκπομπών, έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα). Τα θεσμικά όργανά της και τα κράτη μέλη θα προωθήσουν τις εργασίες και το Συμβούλιο των υπουργών θα υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από τον Δεκέμβριο.

Επίσης, οι «28»  συμφώνησαν στην «επιτάχυνση των έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων, ιδίως σε απομακρυσμένες περιφέρειες, για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο για να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια και η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας».

Σχετικά με το θέμα της μεγαλύτερης διαφάνειας των ενεργειακών συμβάσεων μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών,  υπήρξαν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προσχέδιο. Σύμφωνα με το τελικό κείμενο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε για τη διασφάλιση της πλήρης συμμορφώσεως με το κοινοτικό δίκαιο όλων των συμφωνιών που σχετίζονται με την αγορά του φυσικού αερίου από εξωτερικούς προμηθευτές, ιδίως με την ενίσχυση της διαφάνειας των εν λόγω συμφωνιών και τη συμβατότητα με τις διατάξεις της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ. Στο σημείο αυτό απαλείφτηκε η αρχική αναφορά,  που μιλούσε για ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Όσον αφορά στις εμπορικές συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου, η εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών πρέπει να εξασφαλίζεται», τονίζεται ακόμη στο κείμενο συμπερασμάτων. Σημειωτέον ότι το προσχέδιο συμπερασμάτων χρησιμοποιούσε ένα πιο ήπιο όρο, αντί να εξασφαλίζεται, έλεγε να διασφαλίζεται η εν λόγω εμπιστευτικότητα.

Σημειωτέον ότι η Gazprom, η οποία προμηθεύει περίπου το ένα τρίτο του φυσικού αερίου της ΕΕ, βρίσκεται στο επίκεντρο αντιμονοπωλιακής έρευνας της ΕΕ με την κατηγορία μεταξύ άλλων ότι υπερχρεώνει τους πελάτες στην Ανατολική Ευρώπη. Οι χρεώσεις της Gazprom δεν είναι δημόσιες, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Πολωνία πληρώνει 370 δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα σε σύγκριση με 310 δολάρια που πληρώνει η Γερμανία.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ. Μάλιστα, χαρακτήρισε τη συζήτηση σχετικά με τη διαφάνεια πριν από την υπογραφή των συμβάσεων παροχής φυσικού αερίου «ίσως το πιο αμφιλεγόμενο και πιο ενδιαφέρον μέρος της συζήτησής μας».

«Νιώθω μετά τη σημερινή απόφαση ότι, όταν πρόκειται για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, όλα τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να συντονιστούν και να συνεργαστούν με τους θεσμούς, με την Επιτροπή, για να είναι σίγουροι ότι οι συμβάσεις του φυσικού αερίου είναι ασφαλείς για την Ευρώπη, και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο », πρόσθεσε. «Δεν είναι κενό συμπέρασμα. Να είστε βέβαιοι», κατέληξε.

Μύρνα Νικολαΐδου