Διαρροή: Η Επιτροπή εξετάζει υψηλότερο στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να καταστήσει υποχρεωτική την εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας στις στέγες όλων των νέων κτιρίων, ενώ περιορίζει σε τρεις μήνες τις διαδικασίες αδειοδότησης για την εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας στις στέγες των υφιστάμενων κτιρίων. [StockSnap / Pixabay]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να αυξήσει τον στόχο της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030 στο πλαίσιο των σχεδίων που θα υποβληθούν την επόμενη εβδομάδα. Τα σχέδια περιλαμβάνουν επίσης ταχύτερους κανόνες αδειοδότησης για νέα έργα και μια στρατηγική, βάσει της οποίας θα καθίσταται υποχρεωτική η ηλιακή ενέργεια στις στέγες όλων των νέων κτιρίων, σύμφωνα με τις προτάσεις που διέρρευσαν στη EURACTIV.

Οι προτάσεις αναμένεται να δημοσιευθούν στις 18 Μαΐου στο πλαίσιο των σχεδίων της ΕΕ για τη μείωση της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η επιτάχυνση της μετάβασης προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μειώσει τις εκπομπές και την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ενέργειας. Θα προσφέρει, επίσης, προσιτές τιμές ενέργειας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ, σύμφωνα με το σχέδιο που περιήλθε στην κατοχή της EURACTIV.

Δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας, ο στόχος της ΕΕ για την ανανεώσιμη ενέργεια θα πρέπει να αυξηθεί, σύμφωνα με το κείμενο. Ο νέος στόχος δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, με το νέο ποσοστό να εμφανίζεται ως «XX» μεταξύ αγκυλών στην πρόταση, η οποία θα τροποποιεί την οδηγία της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ήδη πέρυσι την αύξηση του στόχου της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 40% έως το 2030, από 32% που είναι σήμερα. Η πρόταση αποτελούσε μέρος μιας δέσμης νόμων για το κλίμα που κατατέθηκε τον Ιούλιο, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά τουλάχιστον 55% πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Όμως, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Επιτροπή εξετάζει τρόπους επιτάχυνσης αυτών των σχεδίων. Τον Μάρτιο, κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις χώρες της ΕΕ να εξετάσουν «υψηλότερους ή προγενέστερους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση», καθώς συζητούν τη δέσμη προτάσεων του Ιουλίου, που ονομάστηκε «Fit for 55».

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει ήδη ισχυρή υποστήριξη για την αύξηση του στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 45% έως το 2030. Γίνονται επίσης ενέργειες μεταξύ ορισμένων κυβερνήσεων της ΕΕ να υποστηρίξουν αυξημένες φιλοδοξίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν και δεν είναι τόσο σαφές αν υπάρχει πλειοψηφία μεταξύ τους για να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σχολίασε σχετικά.

Στρατηγική για την ηλιακή ενέργεια

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, η ΕΕ αναμένεται να υποβάλει διάφορες προτάσεις στις 18 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου εγγράφου καθοδήγησης σχετικά με την αδειοδότηση και μιας στρατηγικής για την ηλιακή ενέργεια, δήλωσαν πηγές του κλάδου.

Σύμφωνα με μια στρατηγική για την ηλιακή ενέργεια που διέρρευσε και είδε η EURACTIV, η ηλιακή ενέργεια έχει σημαντικές δυνατότητες να καταστεί σύντομα ένα σημαντικό μέρος των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης της ΕΕ στην Ευρώπη, γεγονός που θα βοηθήσει την ένωση να επιτύχει τους κλιματικούς της στόχους και να μειώσει την εξάρτησή της από τη Ρωσία.

Το στρατηγικό σχέδιο καθορίζει έναν οδικό χάρτη τεσσάρων σημείων για την ενίσχυση της ηλιακής ενέργειας για τους ευρωπαίους πολίτες και τη βιομηχανία, βασιζόμενο στην ανακοίνωση REPowerEU της Επιτροπής που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο.

Ένα στοιχείο αυτής της στρατηγικής είναι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις ηλιακές στέγες, η οποία, εάν εφαρμοστεί πλήρως, θα προσθέσει 17 TWh ηλεκτρικής ενέργειας μετά το πρώτο έτος εφαρμογής της – 17% υψηλότερη από τις τρέχουσες προβλέψεις της ΕΕ – και, έως το 2025, θα παράγει 42 TWh πρόσθετης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το έγγραφο, αν και οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο προτείνει να συνδυαστεί η ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας με την ανακαίνιση των στεγών, να εγκατασταθεί η ηλιακή ενέργεια σε όλα τα δημόσια κτίρια που είναι κατάλληλα γι’ αυτήν έως το 2025 και να υπάρχει τουλάχιστον μία κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κάθε δήμο με πληθυσμό 10.000 και άνω έως το 2025.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να καταστήσει υποχρεωτική την εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας στις στέγες όλων των νέων κτιρίων, ενώ περιορίζει σε τρεις μήνες τις διαδικασίες αδειοδότησης για την εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας στις στέγες των υφιστάμενων κτιρίων.

Η στρατηγική προτείνει επίσης μια εταιρική σχέση δεξιοτήτων της ΕΕ για τις χερσαίες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και θα δρομολογηθεί μια ευρωπαϊκή συμμαχία της ηλιακής βιομηχανίας για τη δημιουργία μιας ανθεκτικής αλυσίδας αξίας της ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη με γνώμονα την καινοτομία.

Σύμφωνα με την Walburga Hemetsberger, διευθύνουσα σύμβουλο της εμπορικής ένωσης SolarPower Europe, ο κλάδος χρειάζεται να φτάσει το 1 terawatt συνολικής ηλιακής ισχύος έως το 2030, ένα ταμείο ηλιακής κατασκευής και νέα μέτρα για τη μεγιστοποίηση της προοπτικής των ηλιακών στεγών.

Αντιμετώπιση θεμάτων αδειοδότησης

Η αδειοδότηση αποτελεί εδώ και καιρό αγκάθι για τη βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με την Hemetsberger, είναι ένα κοινό και αποφεύξιμο εμπόδιο για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Οι περίοδοι αναμονής και οι διοικητικές διαδικασίες είναι άσκοπα επαχθείς και ποικίλλουν σε ολόκληρη την ΕΕ – και συχνά οι αρχές δεν διαθέτουν τους πόρους για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα αιτήματα αδειοδότησης», δήλωσε στη EURACTIV.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η ΕΕ ετοιμάζεται να δημοσιεύσει νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αδειοδότηση για τις χώρες της ΕΕ, καθώς και μια νομοθετική πρόταση για την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας στους φορείς υλοποίησης έργων και στους επενδυτές.

Όπως και στη Γερμανία, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες χορήγησης αδειών εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των μονάδων ανανεώσιμης ενέργειας, την αποθήκευση και τις συνδέσεις με το δίκτυο.

Η νομοθετική πρόταση που διέρρευσε και είδε η EURACTIV απαιτεί αυστηρές προθεσμίες για τις διαδικασίες αδειοδότησης. Για παράδειγμα, η διαδικασία για νέα έργα σε περιοχές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος και οι άδειες επαναλειτουργίας σε αυτές τις περιοχές για δυναμικότητες κάτω των 150 kW δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους έξι μήνες.

Εκτός αυτών των περιοχών, οι άδειες έργων δεν θα πρέπει να διαρκούν περισσότερο από δύο χρόνια και οι άδειες επανατροφοδότησης για έργα κάτω των 150 kW δεν θα πρέπει να διαρκούν περισσότερο από ένα έτος.

Το σχέδιο απαιτεί επίσης από τις χώρες της ΕΕ να προσδιορίσουν συγκεκριμένες χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Παράλληλα, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσουν ή να ορίσουν τουλάχιστον ένα σημείο επαφής το οποίο, κατόπιν αιτήματος, θα πρέπει να καθοδηγεί τους αιτούντες και να διευκολύνει τη διοικητική διαδικασία.

Αυτό ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις της αιολικής βιομηχανίας για χρόνο αδειοδότησης μεταξύ 1-2 ετών και καλύτερο χωροταξικό σχεδιασμό, μεταξύ άλλων. Ανταποκρίνεται επίσης στην απαίτηση της βιομηχανίας ότι η μη έγκαιρη απάντηση των αρχών θα σημαίνει θετική απάντηση, υπό ορισμένες συνθήκες.