«Ανακριβείς» οι ενεργειακές ετικέτες της ΕΕ για τα κτίρια προς αναθεώρηση

Η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλες τις διαφημίσεις στα εμπορικά μέσα όταν ένα κτίριο διατίθεται προς πώληση ή ενοικίαση. [Proxima Studio / Shutterstock]

«Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα κτίρια είναι τόσο ανακριβή που μπορεί να αποτελέσουν ακόμη και εμπόδιο για τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ», υποστηρίζει η βιομηχανία. Η επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα μπορούσε να προσφέρει μια διέξοδο.

Τα ΠΕΑ αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για τους καταναλωτές που σχεδιάζουν να αγοράσουν ή να νοικιάσουν ένα ακίνητο: κατατάσσουν τα κτίρια σε μια κλίμακα από το Α έως το Η (στα αγγλικά Α-G) και παρέχουν συστάσεις για οικονομικά αποδοτικές βελτιώσεις.

Η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλες τις διαφημίσεις στα εμπορικά μέσα όταν ένα κτίριο διατίθεται προς πώληση ή ενοικίαση. Πρέπει επίσης να επιδεικνύεται στους υποψήφιους ενοικιαστές ή αγοραστές όταν ένα κτίριο κατασκευάζεται, πωλείται ή ενοικιάζεται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες. Ως εκ τούτου, δεν τις εμπιστεύονται ιδιαίτερα οι καταναλωτές, όπως επιβεβαιώνεται από διάφορες μελέτες – για παράδειγμα στην Ιρλανδία και τη Γερμανία .

Μια βρετανική μελέτη για τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) διαπίστωσε ότι «πολλαπλοί εκτιμητές που αξιολογούν το ίδιο ακίνητο μπορεί να παράγουν αρκετά διαφορετικά αποτελέσματα».

Τα αποτελέσματα μπορεί επίσης να διαφέρουν μεταξύ των περιφερειών της ίδιας χώρας. «Ένα σπίτι στις Βρυξέλλες που βαθμολογείται με G στην κλίμακα ενεργειακής απόδοσης μπορεί να λάβει F, E ή ακόμη και D στη Φλάνδρα», λέει ο Andreas Graf, υπεύθυνος έργου για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ στη δεξαμενή σκέψης ‘Agora Energiewende’.

«Βασικά το βλέπουμε ως αποτυχία της αγοράς», δήλωσε ο Barry Lynham, διευθύνων σύμβουλος της Knauf Energy Solutions, ενός παρόχου υπηρεσιών στην αγορά.

«Η εμπειρία στην αγορά είναι ότι τα ΠΕΑ μπορεί στην πραγματικότητα να είναι χειρότερα από τη μη ύπαρξή τους. Επειδή είναι τόσο ανακριβή», εξήγησε. «Αυτό μπορεί ουσιαστικάνα προκαλέσει έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς το αν η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται σωστά».

Λύσεις θέρμανσης

«Η έλλειψη εμπιστοσύνης στα ΠΕΑ σημαίνει επίσης ότι οι ενεργειακές ετικέτες έχουν μικρό αντίκτυπο στην τιμή των ακινήτων», συνέχισε ο Lynham.

Αντί να πληρώνουν πριμοδότηση για πιο ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα με βάση τη βαθμολογία του ΠΕΑ, οι καταναλωτές τείνουν να αγνοούν τον βαθμό αυτό. «Η έλλειψη πληροφόρησης από την πλευρά του αγοραστή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εμπιστοσύνης και υποβάθμιση της διαδικασίας», δήλωσε.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης στα ΠΕΑ αποτελεί επίσης τροχοπέδη όταν πρόκειται για την επιλογή καθαρών λύσεων θέρμανσης. Η συντριπτική πλειονότητα των σπιτιών λειτουργεί σήμερα με λέβητες πετρελαίου ή φυσικού αερίου που ρυπαίνουν σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ΠΕΑ δεν βοηθούν τους αγοραστές να επιλέξουν ανανεώσιμες λύσεις, όπως οι αντλίες θερμότητας που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια.

«Όταν οι αξιολογήσεις των ΠΕΑ βασίζονται στον υποτιθέμενο ενεργειακό λογαριασμό για ένα ακίνητο, μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο για την απαλλαγή από την ορυκτή θέρμανση», λέει ο Jan Rosenow, από μία δεξαμενή σκέψης , το ‘Regulatory Assistance Project (RAP)’.

Το πρόβλημα εδώ έγκειται στον τρόπο με τον οποίο τα ΠΕΑ αντιμετωπίζουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδομένου ότι οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, τείνουν να βαθμολογούνται αρνητικά στον πίνακα αποτελεσμάτων των ΠΕΑ, παρόλο που είναι πλήρως ανανεώσιμες και πιο αποδοτικές από τους λέβητες φυσικού αερίου.

«Οι καθαρές τεχνολογίες θέρμανσης, όπως οι αντλίες θερμότητας, συχνά έχουν υψηλότερο κόστος λειτουργίας, το οποίο με τη σειρά του έχει αρνητικό αντίκτυπο στις βαθμολογίες των ΠΕΑ», δήλωσε ο Rosenow στη EURACTIV.

Τα πλεονεκτήματα των ΠΕΑ

Παρά τις ελλείψεις τους, τα ΠΕΑ μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο για να βοηθήσουν την Ευρώπη να επιτύχει τους κλιματικούς της στόχους. Επίσης, εξακολουθούν να θεωρούνται σημαντική πηγή πληροφοριών για την αγορά κατοικίας.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε την αξία των ΠΕΑ», δήλωσε η Louise Sunderland, ανώτερη σύμβουλος του RAP. «Στην Ευρώπη έχουμε ξοδέψει σχεδόν 20 χρόνια για την ανάπτυξη και την εξάπλωση των ΠΕΑ και σε ορισμένες χώρες προσφέρουν την κύρια πηγή δεδομένων», δήλωσε η ίδια στη EURACTIV.

Εκτός από τα δεδομένα, τα ΠΕΑ βοηθούν επίσης στην ανακαίνιση των κτιρίων, επειδή συνοδεύονται από προτάσεις για βελτιώσεις όπως η αλλαγή παραθύρων, η μόνωση τοίχων ή η αντικατάσταση λεβήτων.

«Οι συστάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που συνοδεύουν ένα ΠΕΑ αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων ώστε να έχουν μια ιδέα για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν», σημείωσε ο Graf.

Τα ζητήματα που αφορούν τα ΠΕΑ είναι μακροχρόνια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι θα ασχοληθεί με αυτά στην επικείμενη πρότασή της για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD).

«Αναμένω ότι η επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα περιλαμβάνει επίσης κάποιες αλλαγές στα ΠΕΑ, αν και δεν είναι ακόμη σαφές τι έχει σχεδιάσει η Επιτροπή», σημείωσε ο Graf.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ένα «κεντρικό μέρος της αναθεώρησης είναι η επικαιροποίηση του πλαισίου των ΠΕΑ με σκοπό την αύξηση της ποιότητας και της διαθεσιμότητάς τους». Αυτό περιλαμβάνει «βαθύτερη εναρμόνιση, συμπερίληψη πρόσθετων πληροφοριών και αυστηρότερες διατάξεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των βάσεων δεδομένων», γράφει η Επιτροπή σε προκαταρκτική αξιολόγηση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της.

Η βιομηχανία, από την πλευρά της, ελπίζει ότι οι ‘έξυπνοι’ συνδεδεμένοι αισθητήρες θα συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση για την προώθηση ψηφιακών λύσεων, όπως μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, μετρητές αερίου, μετρητές θερμότητας και έξυπνοι θερμοστάτες που συνδέονται μέσω του διαδικτύου.

«Αυτό που ζητάμε είναι να καταστεί η οδηγία για τα κτίρια ανοικτή ώστε να επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες», δήλωσε ο Lynham.