Ακριβότερα τιμολόγια ρεύματος προβλέπει ο όμιλος Μυτιληναίος για το 2021

Mytilineos Group [ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Την σταδιακή αύξηση των τιμολογίων ρεύματος προβλέπει ο όμιλος Μυτιληναίου για το 2021, ως απόρροια της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου, που αποτελεί πλέον το βασικό πυλώνα παραγωγής ρεύματος, μετά τον περιορισμό των λιγνιτικών μονάδων της χώρας.

Η παραπάνω εκτίμηση διατυπώθηκε με την ευκαιρία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για την οικονομική χρήση του 2020. Ακόμη, προσδοκά να επωφεληθεί τα μέγιστα, τόσο από την εφαρμογή του Target Model που έχει τεθεί σε ισχύ από το Νοέμβριο του 2020, όσο και από τη εν γένει πλήρη απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Την 1η θέση κατέλαβε η Protergia εταιρεία προμήθειας ενέργειας του ομίλου την χρονιά που πέρασε, καθώς το Δεκέμβριο του 2020 διέθετε 285.000 καταναλωτές στο ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας  ανήλθε στο 7,7% από 5,5% που ήταν το 2019.

Ο όμιλος Μυτιληναίος στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο νέος σταθμός συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW. Η νέα μονάδα θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της MYTILINEOS στην αγορά ηλεκτρισμού, τόσο αναφορικά με την παραγωγή, όσο και με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες.

Σήμερα, η δυνατότητα της Εταιρείας για προμήθεια φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονάδων της Εταιρείας (δύο σταθμοί συνδυασμένου κύκλου και ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας), οδήγησαν την συνολική παραγωγή των μονάδων, να ανέλθει στις 5,55 TWh.

Τα μερίδια αγοράς του Ομίλου στην παραγωγή ρεύματος.

Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει το 11,1% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το 29,7% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου. Η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 6,07 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 12,1% της συνολικής ζήτησης. Κατά τη διάρκεια του 2020, το μερίδιο της MYTILINEOS επί των συνολικών εισαγωγών Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, ανήλθε σε 36% ενώ το αντίστοιχο μερίδιο επί των συνολικών εξαγωγών κυμαίνεται στα επίπεδα του 72%.

Σημαντικά αυξημένη ήταν τόσο η κερδοφορία, όσο και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς στο τρίτο τρίμηνο του 2020 τέθηκαν σε λειτουργία επιπλέον 11MW, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της MYTILINEOS στα 222MW, ενώ το ίδιο διάστημα ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου Αιολικού Πάρκου 43,2MW.

Η MYTILINEOS, διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 1,4 GW από θερμικούς σταθμούς και έργα ΑΠΕ.

Ο κύκλος εργασιών του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού ανήλθε στα 928 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 7% σε σχέση  με του 2019. Τα EBITDA ανήλθαν σε 157 εκατ. ευρώ από 101 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε κατά 16,9% έναντι του 2019.

Η παραγωγική  δυνατότητα του Ομίλου προέρχεται από θερμικές μονάδες 5550 GWHs, σημειώνοντας  άνοδο 2,7%. Οι ΑΠΕ ανήλθαν σε 552 GWHs, άνοδο 21% .

Η αγορά ενέργειας  το 2020

Για το σύνολο της αγοράς το 2020 αποτέλεσε έτος ιστορικά υψηλών επιδόσεων για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, παρά τη μείωση της κατανάλωσης στη χώρα κατά 4,1% λόγω της πανδημίας  αλλά και τις κατά 30% χαμηλότερες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά (ΟΤΣ).

Αναφορικά με το μείγμα παραγωγής, το φυσικό αέριο έχει αναδειχθεί πλέον ως το βασικό καύσιμο, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ήταν μειωμένη κατά 44,9%. Σημαντικά ενισχυμένη είναι η συμμετοχή των ΑΠΕ, που ανήλθε στο 28% της συνολικής παραγωγής.

Η κερδοφορία  του Ομίλου

Τέλος, να σημειωθεί  ότι η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου ανήλθε σε 315 εκατ., παραμένοντας αμετάβλητη σε σύγκριση με το 2019.Τα καθαρά κέρδη, μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 129 εκατ., με το δείκτη των κερδών ανά μετοχή σε ετήσια βάση (annualized EPS) να παραμένει σε επίπεδα που προσεγγίζουν το 1.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 538 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) παρέμεινε κάτω από το 2 και συγκεκριμένα στο 1,71, παρά τις σημαντικές επενδύσεις, τη διανομή μερίσματος και την επαναγορά 6,14 εκατ. ιδίων μετοχών (ποσοστό 4,3% του συνόλου). Το προτεινόμενο μέρισμα 0,36 ανά μετοχή (προσαρμοσμένο για τις ίδιες μετοχές), αντιστοιχεί σε 41% των καθαρών κερδών έναντι 35,5% το 2019.