«Αυστηρές προϋποθέσεις» στο αποθεματικό της ΕΕ για την ασφάλεια του άνθρακα

[Shutterstock]

Άμεση πρόσβαση σε «αποθεματικό ασφαλείας» για τον άνθρακα, που θα βοηθήσει τα λιγότερο εύπορα κράτη μέλη της ΕΕ να μειώσουν τις εκπομπές στους τομείς των μεταφορών, των κτιρίων και της γεωργίας, θα έχουν αποκλειστικά οι χώρες που επιτυγχάνουν πρόωρα στους στόχους για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου έως το 2030.

Το λεγόμενο αποθεματικό ασφαλείας για λιγότερο εύπορα κράτη μέλη βρισκόταν στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των 28 υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, οι οποίοι συναντήθηκαν στο Λουξεμβούργο την Παρασκευή (13 Οκτωβρίου).

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος αναμένεται να αποφασίσουν έναν προϋπολογισμό για τον άνθρακα του 2030 για τους προαναφερθέντες τομείς, οι οποίοι επί του παρόντος δεν καλύπτονται από το σύστημα δικαιωμάτων εμπορίας εκπομπών, που αποτελεί το βασικό εργαλείο της ΕΕ για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Καταγγέλλουν την πολιτική για την κλιματική αλλαγή οι περιβαλλοντικές οργανώσεις

Τα κενά στο σχέδιο νόμου της ΕΕ, που στοχεύει στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές, τα κτίρια και τη γεωργία, θα οδηγήσουν σε μείωση κατά 23% μόνο μέχρι το 2030 αντί για 30% που είχε προβλεφθεί …

Το κύριο σημείο συζήτησης πριν από τις συνομιλίες αφορούσε στο πότε θα ευθυγραμμιστεί το σημείο εκκίνησης για τους υπολογισμούς μείωσης των εκπομπών.

Από την πλευρά της η Γερμανία πρότεινε να χρησιμοποιηθούν οι στόχοι για το κλίμα του 2020 ως σημείο αναφοράς, ακόμη και για εκείνες τις χώρες που δεν τους έχουν ακόμη εκπληρώσει.

Ωστόσο, το σχέδιο αυτό απορρίφθηκε με τον τελικό συμβιβασμό του Συμβουλίου. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας, Jochen Flasbarth, δήλωσε μετά τις συνομιλίες ότι η Γερμανία θα ασκήσει πιέσεις,  για «να επιτύχει περισσότερα ως προς το σημείο εκκίνησης».

Ο Διευθυντής της Climate Action Network Europe (CAN), Wendel Trio, προειδοποίησε ότι «Παρέχοντας μια τόσο αδύναμη πρόταση, οι κυβερνήσεις της ΕΕ έστρεψαν την προσοχή τους μακριά από τη Συμφωνία του Παρισιού».

Η ΜΚΟ Transport and Environment προειδοποίησε ότι το σχέδιο θα αυξήσει τις εκπομπές κατά 38 εκατομμύρια τόνους CO2, καλώντας τους Ευρωβουλευτές και την Επιτροπή να συμμετάσχουν σε τριμερείς συνομιλίες με το Συμβούλιο.

Απειλή για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών η χαμηλή τιμή του άνθρακα

Έντονες ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) διατυπώθηκαν την Τρίτη (19 Σεπτεμβρίου) στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την ενέργεια στην Εσθονία, καθώς η τιμή χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα συνεχίζει να παρεμποδίζει την επίτευξη των προσπαθειών της …

Η Εσθονία, δήλωσε ότι «το αποθεματικό ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν η ΕΕ εκπληρώσει τον στόχο της για το 2030, διασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση της φιλόδοξων πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα».

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρούς όρους». «Για παράδειγμα, θα πρέπει πρώτα να έχουν χρησιμοποιήσει τις άλλες δυνατότητες ευελιξίας που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό».

Μετά από έντονες πιέσεις, η Λετονία και η Μάλτα έλαβαν συνολικά 2 εκατομμύρια τόνους πρόσθετων πιστώσεων διοξειδίου του άνθρακα, λόγω των «εξαιρετικών συνθηκών» τους.

Η αποκαλούμενη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου θα προωθηθεί τώρα με τριμερείς διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.

X