Οι πρωταθλητές αναπτύσσονται μέσω του ανταγωνισμού

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι θέσεις σε αυτή τη στήλη αποτελούν απόψεις των συντακτών, όχι της EURACTIV.gr

Οι πρωταθλητές αναπτύσσονται μέσω του ανταγωνισμού Η ενιαία αγορά είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας. Θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε.

Οι πρωταθλητές αναπτύσσονται μέσω του ανταγωνισμού

Η ενιαία αγορά είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας. Θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε.

Γραφούν οι:

Eric Wiebes , Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και Πολιτικής για το Κλίμα

Sigrid Kaag , Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Αναπτυξιακής Συνεργασίας

Mona Keijzer , Γενικός Γραμματέας Οικονομικών Υποθέσεων και Πολιτικής για το Κλίμα

Ολλανδία – Βασίλειο των Κάτω Χωρών

Η ανοιχτότητα, η συνεργασία και η τόλμη έχουν φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της σε απαράμιλλη ευημερία. Όμως, κατά την τελευταία δεκαετία, το παγκόσμιο οικονομικό τοπίο έχει αλλάξει και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυξανόμενο ανταγωνισμό. Για να εξασφαλιστεί η μελλοντική μας οικονομική επιτυχία, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιώσει το παιχνίδι της.

Η ταχεία ψηφιοποίηση, η μετάβαση σε μια βιώσιμη παγκόσμια οικονομία και ο μεταβαλλόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός θέτουν ερωτήματα σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Ισχυρές ευρωπαϊκές εταιρείες είναι απαραίτητες για τη μελλοντική ανάπτυξη. Αυτοί οι λεγόμενοι πρωταθλητές δημιουργούν ευημερία και απασχόληση, ενθαρρύνουν την καινοτομία για την επίλυση των προκλήσεων του αύριο και αποτελούν τον πυρήνα ανταγωνιστικών δικτύων (clusters) με καινοτόμες μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Εδώ, η ευρωπαϊκή συνεργασία είναι πιο σημαντική από ποτέ. Ενώ ορισμένοι ζήτησαν από τις κυβερνήσεις να αρχίσουν να διαλέγουν πρωταθλητές ως θεραπεία, εμείς καλούμε για μια εναλλακτική πορεία προς την επιτυχία. Οι αληθινοί πρωταθλητές δημιουργούνται και διατηρούνται από τον έντονο ανταγωνισμό, την ενδυναμωμένη ενιαία αγορά, τις εντατικές προσπάθειες Ερευνας & Ανάπτυξης και τις ανοικτές αγορές με ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Και ακριβώς σε αυτούς τους τομείς η ΕΕ μπορεί να κάνει περισσότερα.

Η δύναμη ξεκινά από το σπίτι

Η αξιοποίηση της ισχύος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή αγορά ξεκινά με την ίδια την έδρα μας: την ενιαία αγορά. Γιατί, πώς μπορείς να σηκώσεις μια γροθιά αν τα πόδια σου γλιστρήσουν;

Προκειμένου να εξασφαλισθεί μια στέρεη βάση, η ΕΕ πρέπει να εξαλείψει τις αδυναμίες που εμποδίζουν την ενιαία αγορά μας. Πρέπει να εφαρμόσουμε, να ασκήσουμε και να επιβάλλουμε καλύτερα τους κανόνες της ΕΕ και να επιτύχουμε μια προσαρμοσμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των εμποδίων που παραμένουν. Δεύτερον, η ισχυρή και πολιτικά ανεξάρτητη επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και χαμηλών τιμών για τους καταναλωτές. Πρέπει να εκσυγχρονίσουμε και να ενισχύσουμε τους κανόνες ανταγωνισμού για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τη δύναμη των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Επίσης, σημαίνει να κάνουμε τις αγορές κεφαλαίων πιο προσιτές, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές εταιρείες με παγκόσμιο δυναμικό να μπορούν να αποκτήσουν ευκολότερα χρηματοδότηση για την αύξηση του μεγέθους τους. Η ενιαία αγορά είναι η ατού μας – η ενίσχυσή της σημαίνει την ενίσχυση της ίδιας της βάσης της επιτυχίας μας.

Να τολμήσουμε να επενδύσουμε στο μέλλον

Η αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων στην τόνωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτομία είναι απαραίτητη. Όλα τα προγράμματα του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην Ερευνα & Ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες. Απαιτείται μια εστιασμένη και επιθετική πολιτική καινοτομίας. Οι κοινωνικές προκλήσεις, οι στόχοι για την αειφόρο ανάπτυξη και η συμφωνία του Παρισιού απαιτούν δράση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία ως δύναμη για καλό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε σε στρατηγικές αλυσίδες αξίας όπως η αειφόρος ενέργεια, ο εφοδιασμός σε τρόφιμα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η υγειονομική περίθαλψη. Ταυτόχρονα, βασικές τεχνολογίες ευρείας χρήσης, όπως η φωτονική, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη ή οι κβαντικοί υπολογιστές, θα είναι θεμελιώδεις για τη μελλοντική οικονομία. Τα έργα στους τομείς αυτούς είναι κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και πρέπει να επωφεληθούν από στοχοθετημένα κοινά επενδυτικά σχέδια. Τα κεφάλαια αυτά πρέπει να είναι προσιτά σε όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί ο μεγαλύτερος δεν είναι πάντα καλύτερος. Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ, ιδίως οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ταχέως αναπτυσσόμενες, είναι εξίσου σημαντικές για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Από την άποψη αυτή, δεν πρέπει να ξεχάσουμε να επενδύσουμε σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Να προστατεύσουμε τις ανοιχτές αγορές

Σε διεθνές επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επωφελείται από ένα ανοικτό και βασισμένο σε κανόνες παγκόσμιο σύστημα εμπορίου και επενδύσεων. Ωστόσο, οι ισχύοντες κανόνες δεν επαρκούν πλέον και οι συμφωνηθέντες κανόνες δεν τηρούνται πάντα. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να ανταγωνίζονται με εταιρείες τρίτων χωρών που λαμβάνουν άμεση ή έμμεση κρατική ενίσχυση, προσφέροντάς τους αθέμιτο πλεονέκτημα στο εμπόριο, τις δημόσιες συμβάσεις και τις άμεσες επενδύσεις. Ως η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βάλει ένα τέρμα σε τέτοιες άδικες πρακτικές. Η υιοθέτηση προστατευτικών τακτικών δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Εάν υπάρχει κάτι που χρειάζεται προστασία, είναι τα επιτεύγματα της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς για πάνω από 60 χρόνια.

Αντ ‘αυτού, πρέπει να επιμείνουμε ότι οι τρίτες χώρες που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά συμμορφώνονται με τους κανόνες μας. Ας διερευνήσουμε τρόπους να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσίες για την επιβολή της νομοθεσίας όταν στρεβλώνονται οι όροι του ισότιμου ανταγωνισμού. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προσαρμογές στις κρατικές ενισχύσεις και στο πλαίσιο ανταγωνισμού, ώστε να αποφύγουμε οι επιχειρήσεις από τρίτες χώρες να στρεβλώνουν τον θεμιτό ανταγωνισμό, επωφελούμενες από άμεσες ή έμμεσες κρατικές ενισχύσεις. Μέσα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθήσει νέους κανόνες σχετικά με τις βιομηχανικές επιδοτήσεις για να εξασφαλίσει δίκαιη μεταχείριση. Η ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση των χωρών πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση και να βασίζεται σε σαφή στοιχεία. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει τα αναθεωρημένα μέσα εμπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση των επιδοτήσεων ντάμπινγκ ή των στρεβλώσεων του εμπορίου, όταν αυτό είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των ευρωπαίων παραγωγών και χρηστών.

Η ΕΕ πρέπει να επιδείξει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Η υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά είναι δυνητικά η μεγαλύτερη συνεισφορά των εταιρειών στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τελικά, εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη της να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την εμφάνιση των ευρωπαϊκών παγκόσμιων πρωταθλητών. Πρέπει να εδραιώσουμε τα θεμέλια της ενιαίας αγοράς, να τολμήσουμε να επενδύσουμε στην καινοτομία και να επιδιώξουμε δυναμικά δίκαιες και ισότιμες εμπορικές πολιτικές. Αν παραμείνουμε ανοιχτοί, συνεργαστούμε και είμαστε πρόθυμοι να ασκήσουμε την ισχύ της αγοράς μας, θα διασφαλίσουμε την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σκοράρει για χρόνια και χρόνια που θα έρθουν.