Το μέλλον των πληρωμών

bank-banking-blur-259200 [pixabay/pexels]

Ο κλάδος πληρωμών, προωθούμενος  από τις κινήσεις των εταιρειών, χωρίς μετρητά και το ταχέως αναπτυσσόμενο ηλεκτρονικό εμπόριο, αναμένεται να αυξηθεί από τα 715 δις. ευρώ, το 2010, σε 2,1 τρις ευρώ το 2027. Οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις, παγκοσμίως, πρέπει να πραγματοποιούν και να δέχονται πληρωμές σε καθημερινή βάση. Το πεδίο των πληρωμών βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη: Από τα μετρητά σε ηλεκτρονικές μορφές, στην ταχεία ανάπτυξη των επαφών και στην υιοθέτηση αόρατων λύσεων πληρωμών.

Οι πελάτες απαιτούν συνεχείς και διαδοχικές υπηρεσίες, περιμένοντας ότι τα συστήματα πληρωμών θα το επιτύχουν χωρίς να θυσιάζεται η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πάροδο των χρόνων έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο νομοθετικών πληρωμών το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ταχείας εξέλιξης του τομέα, διατηρώντας παράλληλα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η αναθεωρημένη Οδηγία Υπηρεσίας Πληρωμών (PSD2) και ο Κανονισμός Διατραπεζικού Φόρου (IFR), είχαν σαν στόχο, να συμβάλλουν σ’ ένα ποιο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν, να δημιουργήσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού, φτιαγμένους μεταξύ των “καθιερωμένων” εταιρειών και των “νέων”. Επίσης, όπως και να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για την πρόληψη των «αρνητικά ανταγωνιστικών πρακτικών» σε αυτήν τη ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά.

Τι συμβαίνει όμως μετά τη αναθεωρημένη Οδηγία Υπηρεσίας Πληρωμών και τον Κανονισμό Διατραπεζικού Φόρου; Βρίσκεται ο τομέας πληρωμών στην Ευρώπη στον σωστό δρόμο για την επίτευξη μιας μεγαλύτερης ταχύτητας, μιας μεγαλύτερης διαφάνειας και μιας ενισχυμένης επιλογής, για τους ευρωπαίους καταναλωτές;

Ένας ανοιχτός διάλογος που θα λαμβάνει υπόψη τις προοπτικές των διαφόρων και διαφορετικών παραγόντων της βιομηχανίας. Που θα αναγνωρίζει το δυναμικό των διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων και των τάσεων που ξεδιπλώνονται στον τομέα, σίγουρα θα είναι ιδανικός για την εξάπλωση μιας πλήρης δυναμικής στην αγορά.

H EURACTIV διοργάνωσε ένα Φόρουμ υψηλού επιπέδου με βασικό άξονα το μέλλον των πληρωμών και τον τρόπο εξασφάλισης μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμας αγοράς πληρωμών, στη Ε.Ε

Συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις:

  • Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της Eυρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν την Οδηγία Υπηρεσίας Πληρωμών και τον Διακανονισμό Διατραπεζικού Φόρου;
  • Τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ανταγωνιστικό και καινοτόμο οικοσύστημα πληρωμών στην Ευρώπη;
  • Πως θα μπορούσε να διασφαλιστεί ότι, η ασφάλεια και η ευκολία συμβαδίζουν στον κόσμο των ψηφιακών πληρωμών;
  • Ποιες τάσεις κλειδιά εμφανίζονται και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη υπό το πρίσμα των προσεχών αναθεωρήσεων των πληρωμών στην Ευρώπη;
  • Ποιο είναι το όραμα για τον τομέα των πληρωμών στην Ευρώπη;

Δείτε εδώ άλλα events της EurActiv.

 

X