Ο ΟΟΣΑ καλεί για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και επένδυση στην καινοτομία

Μια ζοφερή εικόνα παρουσίασε στην ετήσια έκθεση του για την ανάπτυξη ο ΟΟΣΑ: αύξηση των ανισοτήτων, επιβράδυνση της ανάπτυξης και ισχυρές προκλήσεις για την παγκόσμια οικονομία της αγοράς, κυρίως λόγω εμπορικών πολέμων.

Η οργάνωση θέλει τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν ταχέως τις προτάσεις τους για μεταρρυθμίσεις, ειδικά δεδομένου ότι αυτά τα κράτη έχουν χάσει τα κίνητρα για μεταρρύθμιση τα τελευταία χρόνια. Οι λόγοι αυτής της «ύφεσης της μεταρρύθμισης» είναι η χαλαρωμένη οικονομική πίεση μετά την υποχώρηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και οι αυξανόμενες αβεβαιότητες στην παγκόσμια πολιτική σκηνή.

Η ετήσια έκθεση δίνει πιθανές απαντήσεις στα ζητήματα που απασχολούν τις 36 χώρες του ΟΟΣΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν την παγκοσμιοποίηση, την ψηφιοποίηση, τις γηράσκουσες κοινωνίες και την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στη Euractiv.de

X