Κύπρος: Ξεκινά η λειτουργία της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

H υπηρεσία Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών λειτουργεί πλέον και στην Κύπρο [Hbms]

Παρά την ταχύτητα και την ευκολία που διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, είναι γεγονός ότι το 31% των  καταναλωτών στην ΕΕ αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα όταν ψώνισαν από το διαδίκτυο το 2015.

Την ίδια ώρα, το 30% των καταναλωτών στην Κύπρο αντιμετώπισαν πρόβλημα με τις ηλεκτρονικές αγορές. Ανάμεσα στα συνήθη προβλήματα, είναι η μη παράδοση είτε η αποστολή λάθος προϊόντος.

Με σκοπό να ενισχύσει την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η Επιτροπή εγκαινίασε την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ). Ειδικότερα, η πλατφόρμα λειτουργεί ήδη στην Κύπρο και αρμόδια για την επίλυση διαφορών είναι η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας  Καταναλωτών. Οι γλώσσες στις οποίες η Υπηρεσία χειρίζεται τις υποθέσεις είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Καθώς το 23% των Κύπριων καταναλωτών ψωνίζουν από το διαδίκτυο, τόσο εγχώρια όσο και διασυνοριακά, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μπορεί  να αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας:

Η πλατφόρμα βοηθά τους καταναλωτές και του εμπόρους στην ΕΕ να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους για αγορές που έγιναν στο διαδίκτυο. Η ευκολία έγκειται στο ότι η επίλυση γίνεται εξωδικαστικά και σε σύντομο διάστημα. Επίσης, οι καταναλωτές μπορούν να συμπληρώσουν το δελτίο καταγγελίας στην πλατφόρμα ακολουθώντας τρία απλά βήματα.

Η πλατφόρμα λειτουργεί σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε και διαθέτει μεταφραστική στήριξη, ενώ προς το παρόν λειτουργεί σε 23 κράτη μέλη. Όλα τα κράτη μέλη και όλοι οι τομείς αναμένεται να καλυφθούν πλήρως μέχρι το τέλος του χρόνου.