Φαρμακευτικά προϊόντα: Η Κομισιόν βελτιώνει τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας

[flickr]

Η Επιτροπή προτείνει μια στοχευμένη τροποποίηση των κανόνων περί διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό να βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές φαρμακευτικές εταιρείες να εισέλθουν σε ταχέως αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές, καθώς και για να τονωθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις στην ΕΕ.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΕΕ διαθέτει ένα ισχυρό πλαίσιο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προστατεύει την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και συντηρεί την κορυφαία παγκοσμίως καινοτομία της φαρμακοβιομηχανίας. Για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο σύστημα και για να αρθεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα των παρασκευαστών της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει μια στοχευμένη τροποποίηση: τη λεγόμενη «απαλλαγή της παρασκευαστικής δραστηριότητας» από τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας.

Τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας (ΣΠΠ) παρατείνουν τη διάρκεια της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρειάζονται πολύχρονες δοκιμές και κλινικές μελέτες για να λάβουν έγκριση κυκλοφορίας από τις ρυθμιστικές αρχές.

Με την απαλλαγή αυτή, οι εταιρείες με έδρα στην ΕΕ θα έχουν στο μέλλον το δικαίωμα να παράγουν μια γενόσημη ή βιοομοειδή μορφή ενός φαρμάκου που κατοχυρώνεται με ΣΠΠ κατά τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού, εφόσον αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς εξαγωγής σε αγορά εκτός της ΕΕ στην οποία δεν υπάρχει πλέον ή δεν υπήρξε ποτέ κατοχύρωση. Η απαλλαγή θα στηρίξει τον πρωτοποριακό ρόλο της Ευρώπης στη φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη.

Ο Aντιπρόεδρος Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Η Ευρώπη είναι και πρέπει να παραμείνει πρωτοπόρος στη φαρμακευτική έρευνα και παραγωγή. Οι κανόνες μας σχετικά με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα ενισχύουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Εκφράζουμε τη δέσμευσή μας στα βασικά δικαιώματα και στη διάρκεια αυτής της προστασίας, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα. Σήμερα προτείνουμε μια προσεκτικά σχεδιασμένη τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος που αποσκοπεί στην άρση ενός νομικού φραγμού ο οποίος εμπόδιζε τις εταιρείες μας να ανταγωνιστούν με ίσους όρους στις παγκόσμιες αγορές, όπου υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι και η δική μας φαρμακευτική βιομηχανία είναι σε θέση να αποκομίσει τα οφέλη από τον ανταγωνισμό αυτόν».

Η Eπίτροπος Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, πρόσθεσε: «Η σημερινή πρόταση επιτυγχάνει μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να παραμείνει η Ευρώπη ελκυστική για τις καινοτόμες φαρμακευτικές εταιρείες και την επείγουσα ανάγκη να δοθεί στα γενόσημα και βιοομοειδή φάρμακα από την ΕΕ η δυνατότητα να ανταγωνίζονται στις παγκόσμιες αγορές. Με τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην ΕΕ. Μπορούν να εξασφαλιστούν καθαρές πρόσθετες πωλήσεις 1 δισ. ευρώετησίως και μέχρι και 25.000 νέες θέσεις εργασίας σε περίοδο 10 ετών. Επίσης, θα ωφεληθούν ιδιαίτερα οι πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα αυτού. Μεσοπρόθεσμα, η αύξηση του ανταγωνισμού θα βελτιώσει την πρόσβαση των ασθενών σε μεγαλύτερη ποικιλία φαρμάκων και θα βοηθήσει στην ελάφρυνση των κρατικών προϋπολογισμών».

Με την απαλλαγή αυτή, η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) για την παραγωγή φαρμάκων στην Ευρώπη θα εξακολουθήσει να είναι η υψηλότερη παγκοσμίως. Τα φάρμακα υπό προστασία με ΣΠΠ θα εξακολουθούν να διαθέτουν πλήρη εμπορική αποκλειστικότητα στην ΕΕ.

Η πρόταση συνοδεύεται από σειρά διασφαλίσεων που θα παράσχουν διαφάνεια και θα εμποδίσουν την είσοδο προϊόντων που παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στις αγορές των κρατών μελών. Συμβαδίζει με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη διαφύλαξη της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην τεχνογνωσία και την καινοτομία και για την προστασία των ασθενών από τα παραποιημένα φάρμακα.

Συμπληρώνει επίσης τη γενική προσέγγιση της ΕΕ για τη διασφάλιση ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου, που χαρακτηρίζεται από ανοικτές αγορές, για τους παρασκευαστές με έδρα στην ΕΕ.

Η πρόταση τροποποιεί τον κανονισμό 469/2009 περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα. Μετά την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα είναι άμεσα εφαρμοστέα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.