Εγγυήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην τεχνολογία ζητά το ΕΚ

[Kārlis Dambrāns/Flickr]

Σε συμφωνία για την εφαρμογή αυστηρότερων εγγυήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην τεχνολογία προχώρησαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση του κανονισμού για τα είδη διπλής χρήσης, η οποία ελέγχει κατά πόσον οι εταιρείες μπορούν να εξάγουν προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση. Ο κανονισμός εγκρίθηκε το 2009 και η επικαιροποιημένη πρόταση προσθέτει νέους περιορισμούς σε επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα τεχνολογίας προς πώληση, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έλεγχο σε χώρες εκτός ΕΕ.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωβουλευτές θέλουν να περιορίσουν τις εταιρείες να εξάγουν προϊόντα που δύναται να χρησιμοποιηθούν για επιγραμμικό έλεγχο, εάν διαπιστωθούν περιστατικά καταστρατήγησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί αλλαγές από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, η οποία πρότεινε την εφαρμογή του ελέγχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα ευρύ φάσμα ειδών διπλής χρήσης.

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές τεχνολογικών ειδών αποτελούν το επίκεντρο της πρότασης της Επιτροπής, η οποία πιέστηκε να δημιουργήσει εγγυήσεις, καθώς το λογισμικό των ευρωπαϊκών εταιρειών χρησιμοποιήθηκε, για να κατασκοπεύσει τους διαδηλωτές κατά την Αραβική Άνοιξη.

Η συμφωνία των Ευρωβουλευτών παραμένει προσωρινή. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου (INTA) θα ψηφίσει τον κανονισμό στις 23 Νοεμβρίου και οι Ευρωβουλευτές πρέπει να διαπραγματευτούν έναν συμβιβασμό με τις εθνικές κυβερνήσεις και την Επιτροπή πριν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός.

Ο αρμόδιος Ευρωβουλευτής για τη νομοθεσία στο ΕΛΚ, Christofer Fjellner, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές πλησιάζουν στην αποσαφήνιση του ορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός από την πολιτική ομάδα.

«Κατά καιρούς, όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν ζητήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα είναι: πότε και πώς ορίζουμε μια σοβαρή παραβίαση; Πρέπει αφορά μια σοβαρή παραβίαση ίσως και επαναλαμβανόμενη», δήλωσε ο κ. Fjellner.

Η πρόταση της Επιτροπής ανέφερε ότι οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ειδική εξουσιοδότηση από τα εθνικά γραφεία εξαγωγών, εάν τα είδη προς πώληση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για «σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης ή εσωτερικής καταστολής στη χώρα του τελικού προορισμού».

Στο μεταξύ, ομάδες του βιομηχανικού κλάδου επέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για την εισαγωγή κανονισμού για τον έλεγχο των εξαγωγών βάσει πιθανών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η DigitalEurope ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωβουλευτές θα ορίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην τελική έκδοση του νομοσχεδίου, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες για το γεγονός, ότι οι διαπραγματευτές θα μπορούσαν να καταργήσουν ένα μέρος της πρότασης της Επιτροπής που θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις να εξάγουν τεχνολογίες κρυπτογράφησης.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η εξαγωγή προϊόντων κρυπτογράφησης θα μπορούσε να γίνει ταχύτερη για τις εταιρείες, διότι θα λαμβάνουν μακροχρόνια έγκριση.

Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να διευκολύνει τις διαδικασίες για την άδεια εξαγωγών που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση.

«Έχουμε μια γενική συναίνεση μεταξύ των ομάδων, για να εξαλείψουμε την περιττή γραφειοκρατία στις εξαγωγές κρυπτογράφησης, επειδή είναι σαφώς ξεπερασμένη», δήλωσε ο κ. Fjellner.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «Τα προϊόντα κρυπτογράφησης αποτελούν ζωτικό εργαλείο για τους ανθρώπους στο χώρο της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, ώστε να προστατευθούν από την επιτήρηση του κυβερνοχώρου».

Οι ερευνητές του τομέα κυβερνοασφάλειας διατείνονται ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση.

Τέλος, η Επιτροπή ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα παράσχει περισσότερα κονδύλια στη Europol και τα κράτη μέλη, με στόχο την εκπαίδευση για τη διενέργεια ερευνών στον τομέα της τεχνολογίας.

X