Έκκληση η TTIP να ωφελήσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

[ARC]

Σε μια προσπάθεια  για να κάνουν  τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων, TTIP, να λειτουργήσει προς όφελος και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ζήτησαν  μια προσεκτικά δομημένη συμφωνία που θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες τους, όχι μόνο σε ένα ειδικό κεφάλαιο, αλλά σε ολόκληρο το κείμενο της Συνθήκης .

«Θέλουμε μια προσεκτικά δομημένη ΤΤΙΡ που προωθεί την οικονομική ανάπτυξη, από την οποία οι ΜΜΕ μπορούν στη συνέχεια να επωφεληθούν»,  δήλωσε ο Ulrike Rabmer-Koller, ο πρόεδρος της UEAPME, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνιών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

«Ένα ειδικό κεφάλαιο στο ΤΤΙΡ για τις ΜΜΕ πρέπει να αντικατοπτρίζει τα συμφέροντά τους. Χαιρετίζουμε τη συμπερίληψη του κεφαλαίου, αλλά  καλούμε οι ανάγκες αυτές να αντικατοπτρίζονται σε όλα τα άλλα κεφάλαια  επίσης», πρόσθεσε, επιμένοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να πιέσει για την αρχή του « Think Small First », όταν πρόκειται για την κανονιστική συνεργασία.

Το 99% των ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιρειών-πάνω από 20 εκατομμύρια στην ΕΕ, και 28 εκατομμύρια στις ΗΠΑ – είναι ΜΜΕ. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ υποτίθεται ότι θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ιδίως για τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι οι εμπορικοί φραγμοί έχουν την τάση να επιβάρυνουν δυσανάλογα μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν λιγότερους πόρους για την αντιμετώπισή τους από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Οι ΜΜΕ παρέχουν τα δύο τρίτα του συνόλου των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα και  έχουν τεράστια ικανότητα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, όταν πρόκειται για εξαγωγές έχουν επιβαρυνθεί με  δασμούς και  κανονισμούς.

Παίρνοντας ως παράδειγμα την Gynius, μια εταιρεία κατασκευής ιατρικών συσκευών  που έχει βάσει την Στοκχόλμη , η Επίτροπος Εμπορίου  Cecilia Malmström δήλωσε στην  EurActiv.com ότι έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να πάρουν την έγκριση των ΗΠΑ για έναν εξοπλισμό προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου  του τραχήλου της μήτρα.

«Η ΤΤΙΡ θα το είχε κάνει πιο εύκολο γι ‘αυτό το  σωτήριο για τη ζωή, προϊόν», είπε.  Οι εμπορικοί φραγμοί  είναι περίπλοκοι και δαπανηροί, επέμεινε η Γενική Διευθύντρια Σουηδικών Επιχειρήσεων, Carola Lemne. «Αλλά οι μεγάλες επιχειρήσεις εξακολουθούν να το διαχειρίζονται. Μπορούν να αντέξουν οικονομικά να δημιουργήσουν ένα κατάστημα πέρα από τον Ατλαντικό, να χτίσουν εργοστάσια, κ.λπ. Για τις ΜΜΕ είναι δύσκολο», είπε.

Ο Bernd Supe,  ιδιοκτήτης μιας εταιρείας μεσαίου μεγέθους η οποία είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στον κόσμο των βιομηχανικών εργαλείων κοπής, επισήμανε ότι στο κεφάλαιο των ΜΜΕ στο ΤΤΙΡ παραμερίζεται το θέμα των φόρων.

«Δεν θέλω να περιπλέξω τα πράγματα, είναι αρκετά δύσκολο όπως είναι», είπε. Αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, όταν λειτουργούν οι ΜΜΕ σε άλλη χώρα, και έχουν θυγατρικές σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την ίδια φορολογική διοίκηση και τη νομοθεσία, όπως οι μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να αντιμετωπίζονται  με τον ίδιο τρόπο», τόνισε.

X