Πρώτα συμπεράσματα από το πρόγραμμα Erasmus+ για πρόσφυγες 16-24 ετών

coffee- [Photo by mentatdgt from Pexels]

Εκδήλωση, με θέμα «Προωθώντας τον διάλογο για την κοινωνική υποστήριξη των νέων προσφύγων 16–24 ετών: Η εμπειρία του έργου ERASMUS+I.ReF.SoS», πραγματοποίησε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ως συντονιστής του εν λόγω σχεδίου και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) ως εταίρος στη συγκεκριμένη στρατηγική σύμπραξη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν εκτενώς τα αποτελέσματα του σχεδίου, με τίτλο «Innovative Response for Facilitating Young Refugees Social Support» («Καινοτομική Απάντηση για τη Διευκόλυνση της Κοινωνικής Στήριξης των Νέων Προσφύγων») (I.ReF.SoS), στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία. Στη στρατηγική αυτή σύμπραξη, ο ΟΑΕΔ είναι ο συντονιστής φορέας, ενώ ως εταίροι συμμετέχουν το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), το υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας και ο γερμανικός οργανισμός κατάρτισης DEKRA.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, οι δράσεις του σχεδίου οι οποίες υλοποιήθηκαν, είναι οι εξής:

– Μελέτες των εταίρων (Τουρκία και Γερμανία). Σύμφωνα με το ρόλο κάθε διακρατικού εταίρου, καταρχήν εκπονήθηκαν μελέτες σχετικά με τους νέους πρόσφυγες, με στόχο τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και, ειδικότερα, με τις ειδικότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για την ενσωμάτωση των νεοεισερχόμενων προσφύγων, ηλικίας 16-24 ετών (DEKRA-Γερμανία, ως πιθανή χώρα εγκατάστασης), αλλά και το προφίλ αυτής της ομάδας προσφύγων (υπουργείο Εθνικής Παιδείας-Τουρκία).

– Επιλογή συμμετεχόντων. Βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, διαδικασίας και κατάλληλων κριτηρίων, επιλέχθηκαν από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 40 νέοι πρόσφυγες, ηλικίας 16-24 ετών, προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή.

– Σχεδιάστηκε εκπαιδευτικό πακέτο εντατικής/ταχύρρυθμης γλωσσικής και διαπολιτισμικής κατάρτισης από τον ΟΑΕΔ και εκδόθηκαν – σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή για χρήση σε tablets – το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τους καταρτιζόμενους, με τίτλο «I.ReF.SoS-Μονοπάτια Γνώσης», καθώς και ο αντίστοιχος οδηγός εκπαιδευτή.

– Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα της γλωσσικής και διαπολιτισμικής κατάρτισης από τον ΟΑΕΔ (πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας και των εργαλείων κατάρτισης). Τόσο οι συμμετέχοντες νέοι πρόσφυγες, όσο και οι εκπαιδευτές τους, χρησιμοποίησαν τα tablets και το έντυπο υλικό, κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

– Από τα μέσα της υλοποίησης της γλωσσικής και διαπολιτισμικής κατάρτισης, εφαρμόστηκε παράλληλα εξατομικευμένη προσέγγιση-καθοδήγηση/συμβουλευτική και αναλύθηκαν οι ανάγκες των συμμετεχόντων (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ).

– Τα προσόντα που απέκτησαν οι συμμετέχοντες νέοι πρόσφυγες από όλες τις παραπάνω διαδικασίες, αποτυπώθηκαν παράλληλα σε ατομικό e-portfolio, του οποίου ο σχεδιασμός και η παραγωγή υποστηρίχθηκαν, επίσης, από το έργο «I.ReF.SoS» (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ).

– Στη συνέχεια, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον ΟΑΕΔ δράση ενεργού επαγγελματικού προσανατολισμού. Η δράση περιελάμβανε την ανάπτυξη υλικού για τους συμβούλους (οδηγός υλοποίησης και βιωματικές δραστηριότητες). Οι συμμετέχοντες νέοι πρόσφυγες επισκέφθηκαν τις σχολές και τα εργαστήρια του ΟΑΕΔ, με σκοπό τη γνωριμία με συγκεκριμένα επαγγέλματα και παρακολούθησαν πρόγραμμα ενεργού επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής συμβουλευτικής, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους στη λήψη επαγγελματικής απόφασης.

– Ακόμη, εκπονήθηκε μεθοδολογία προώθησης της ενσωμάτωσης των νέων προσφύγων στην αγορά εργασίας των χωρών δυνητικής εγκατάστασης.

– Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων προς τους εμπλεκόμενους φορείς και προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημείωσε ότι ο ΟΑΕΔ επιδιώκει τη δημιουργία μίας νέας προσέγγισης στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων προσφύγων, ηλικίας από 16 έως 24 ετών, εμπλουτισμένη με καινοτομικό εκπαιδευτικό υλικό συμβουλευτικής, καθοδήγησης,γλωσσικής και διαπολιτισμικής κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού, για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, το οποίο σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε πιλοτικό επίπεδο σε 40 νέους πρόσφυγες.

Όπως είπε ο κ. Πρωτοψάλτης, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση και στην ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων αυτού του έργου. «Σήμερα, βαδίζουμε προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης μίας πολιτικής πρότασης στο πεδίο προετοιμασίας της ένταξης των νέων προσφύγων στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας και στη μετέπειτα ενσωμάτωση των νέων μεθόδων και των προσεγγίσεων στη στρατηγική και στις πρακτικές κατάρτισης του Οργανισμού» τόνισε ο διοικητής του ΟΑΕΔ, επισημαίνοντας ότι η σύνθεση των συμπερασμάτων και η πρόταση που θα προκύψει, με βάση τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος, θα παρουσιαστούν στην τελική ημερίδα του έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου του 2019 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Χρήστος Γούλας, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα και όσον αφορά τη σύλληψή του και ως προς τις καινοτομίες του, αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά του, «ανεξαρτήτως αν τα πράγματα στη διεθνή σκηνή πολλές φορές μας ξεπερνούν». «Τα προγράμματα αυτά έχουν βάθος διετίας, οπότε οι εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες σε αυτό το πεδίο, μπορούν να καθυστερήσουν την αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, τα εργαλεία, η μεθοδολογία και ο τρόπος δουλειάς, είναι πολύ σημαντικά» ανέφερε ο κ. Γούλας, υποστηρίζοντας ότι οι υπάρχουσες αρνητικές εξελίξεις με τη Συρία αναμένεται να φέρουν νέο «κύμα» προσφύγων, «οπότε η χώρα μας πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την κατάσταση και με την ανθρωπιστική και με την κοινωνική της διάσταση, με στόχο να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι στην κοινωνία, την οικονομία και την αγορά εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό το διακύβευμα».

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων του ΟΑΕΔ και επικεφαλής του έργου «I.ReF.SoS» Αθηνά Λάζου, σχολίασε ότι σκοπός του σχεδίου είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού διακρατικού συστήματος υποδοχής, κοινωνικής υποστήριξης και ταχείας εργασιακής ένταξης των προσφυγικών πληθυσμών. Όπως σημείωσε, «αφετηρία της πρότασης αποτελεί η εμπειρική διαπίστωση της μέχρι τώρα περιορισμένης αξιοποίησης του μεγάλου χρονικού διαστήματος που απαιτείται από τη στιγμή της άφιξης στις χώρες εισόδου μέχρι το χρόνο της τελικής εγκατάστασης στις χώρες υποδοχής. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να αξιοποιηθεί θετικά και να υποστηρίξει ουσιαστικά τις διαδικασίες κοινωνικής και εργασιακής ένταξης στις κοινωνίες υποδοχής».

Ο προϊστάμενος του τομέα υλοποίησης προγραμμάτων και ερευνών του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και αναπληρωτής καθηγητής του ΕΑΠ Μανώλης Κουτούζης, τόνισε την εμπειρία της προσαρμογής κατά τη διάρκεια ενός έργου, όταν αλλάζουν οι συνθήκες και τα δεδομένα. «Ξεκινήσαμε αυτό το έργο, με δεδομένο ότι η ομάδα-στόχος θα παρέμενε στην Ελλάδα για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μετεγκατασταθεί, στη συνέχεια, σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αυτό άλλαξε. Έπρεπε, λοιπόν, το πρόγραμμα να προσαρμοστεί, χωρίς να αλλάξουμε τη βασική στρατηγική» διευκρίνισε ο κ. Κουτούζης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο e-portfolio, το οποίο συγκέντρωσε τα στοιχεία των νέων προσφύγων που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία τους, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία τους, καθώς και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που διαθέτουν. Σύμφωνα με τον κ. Κουτούζη, το e-portfolio αποτελεί ένα καινοτόμο και παράλληλα βοηθητικό εργαλείο για τους ανθρώπους αυτούς στη νέα αρχή που επιχειρούν. «Αυτό, όμως, που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι το πρόγραμμα γίνεται ξανά επίκαιρο, μετά τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων» σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κουτούζης.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων, Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργος Καββαθάς, δήλωσε ότι το προσφυγικό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της επαγγελματικής-τεχνικής εκπαίδευσης, η οποία είναι το μεγάλο ζητούμενο για την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Όπως σημείωσε, η επιχειρηματική κοινότητα χρειάζεται τεχνικό προσωπικό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το υπάρχον προσωπικό είναι άνω των 50 ετών. «Παράλληλα, χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα στην ελληνική οικογένεια και την κοινωνία. Η επαγγελματική-τεχνική εκπαίδευση είναι κομμάτι της παιδείας και, έτσι, πρέπει να αντιμετωπιστεί» τόνισε ο κ. Καββαθάς.

X