Οι Βρυξέλλες ξεμπλοκάρουν τα κονδύλια για την Πρωτοβουλία Απασχόλησης των Νέων

Marianne_Thyssen

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διαθέσει 1 δισ € από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων νωρίτερα και να αυξήσει το ποσοστό προχρηματοδότησης έως και 30 φορές στα επιλέξιμα κράτη μέλη με σκοπό την τόνωση της απασχόλησης των νέων.

Η πρόταση σημαίνει ότι τα κράτη μέλη που επωφελούνται από την πρωτοβουλία θα μπορούσαν να λάβουν το ένα τρίτο της χρηματοδότησης των € 3.2 δις αμέσως μετά την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη αναμένεται να καταστήσουν τη χρηματοδότηση άμεσα διαθέσιμη για τους δικαιούχους των έργων, μέσω προκαταβολών για τα έργα, τα οποία θα παρακολουθούνται στενά από την Επιτροπή.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η επιτάχυνση της προχρηματοδότησης θα μπορούσε να επιταχύνει την άμεση υποστήριξη και να προσεγγίσει φέτος μεταξύ 350.000 και 650.000 νέους. Με τον τρέχοντα ρυθμό της προχρηματοδότησης, αντίθετα, το ποσοστό αυτό θα ήταν μεταξύ 14.000 και 22.000 νέοι.

Η Marianne Thyssen, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Οι νέοι μας χρειάζονται θέσεις εργασίας και τις χρειάζονται τώρα. Είναι απαράδεκτο περισσότεροι από ένας στους πέντε νέους να μην μπορούν σήμερα να βρουν δουλειά στην αγορά εργασίας . Αν ενισχύσουμε το συντομότερο δυνατό την χρηματοδότηση, θα πείσουμε περισσότερους νέους να επιστρέψουν στην εργασία. Είμαι αποφασισμένη να το καταφέρω.»

Πρώτη προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να τονώσει τις επενδύσεις και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Το Επενδυτικό Σχέδιο ύψους 315 δισ.. ευρώ μπορεί να δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας – προπάντων για τους νέους. Ωστόσο, ακόμη και όταν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, είναι, συχνά, πολύ δύσκολο για τους νέους να καταφέρουν να μπουν στην αγορά εργασίας.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) εστιάζει κυρίως στην επιστροφή των νέων στην εργασία ή στην κατάρτιση. Όλα τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο των «εγγυήσεων για τη νεολαία»: να προσφέρουν στους νέους κάτω των 25 ετών μια ποιοτική θέση εργασίας, μαθητείας ή κατάρτισης σε διάστημα τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που θα φύγουν από το σχολείο ή θα χάσουν τη θέση εργασίας τους.

Στην Ελλάδα, η προσοχή επικεντρώνεται σε προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης, σε ενέργειες για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην υποστήριξη της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων για την προαγωγή της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της εργασιακής εμπειρίας των νέων.

>>Διαβάστε: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Πώς θα εφαρμοστεί η Εγγύηση για τη Νεολαία στην Ελλάδα

Κώλυμα λόγω ελλειμμάτων

Η πρωτοβουλία της Κομισιόν πάρθηκε διότι κάποια κονδύλια ορισμένων κρατών μελών για την Εγγύηση για τη Νεολαία έμειναν «κλειδωμένα» για να συμμορφωθούν με τους αυστηρούς κανόνες της ΕΕ για τα δημοσιονομικά ελλείμματα.

Η Σουηδία, για παράδειγμα, επέλεξε να μην διαθέσει το μερίδιο των ευρωπαϊκών χρημάτων της ύψους 118εκ ευρώ, διότι θα είχε ωθήσει το δημόσιο έλλειμμα της χώρας πάνω από το συμφωνημένο όριο της ΕΕ. Καθώς οι χώρες της ΕΕ πρέπει να πληρώσουν τα χρήματα εκ των προτέρων, πριν η Επιτροπή τα επιστρέψει αναδρομικά, αυτό θα είχε ωθήσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Σουηδίας πάνω από το συμφωνημένο όριο.

Περισσότερα από πέντε εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών είναι άνεργοι στην ΕΕ σήμερα. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό ανεργίας 21,9% με 23,7% στη ζώνη του ευρώ. Περισσότερο από το 33% αυτών των νέων Ευρωπαίων είναι άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο.

Με το ποσοστό ανεργίας των νέων στο 51,4%, η Ισπανία θα λάβει τα περισσότερα χρήματα για την Εγγύηση για τη Νεολαία ύψους € 943.5 εκ ευρώ για την περίοδο 2014-15. Η Ελλάδα, η οποία έχει ποσοστό ανεργίας των νέων στο 50% , πρόκειται να λάβει € 171,5 εκατομμύρια για το 2014-15, με την προχρηματοδότηση να κυμαίνεται στα € 51.5 εκ.

EurActiv