Με συμμετοχή του Μαργαρίτη Σχοινά το Θερινό Σχολείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μετανάστευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - εγκαταστάσεις [ΑΠΘ]

Η Έδρα Jean Monnet «Τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης: δημοκρατία, θεσμοί και πολιτικές» (“Τhe Fundamentals of European integration: Democracy, Institutions and Policies”) στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οργανώνει υβριδικό διεθνές θερινό σχολείο με θέμα «η Ευρωπαϊκή Ένωση και η μετανάστευση».

Το τριήμερο θερινό σχολείο θα λάβει χώρα στην αγγλική γλώσσα από την Παρασκευή 27 έως και την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021 στη Σχολή του Αριστοτέλους (http://www.sxoliaristotelous.gr/el/index.htm) στην Νάουσα και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom.

Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι να εξετάσει σε βάθος  τις  καταστάσεις  των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ και τον ρόλο της ΕΕ στη διαδικασία αυτή. Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση του 2015  έθεσε υπό αμφισβήτηση τη λειτουργία της πολιτικής ασύλου της ΕΕ, ενώ παρεμπόδισε και τη λειτουργία της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ. Επιπλέον, οδήγησε, για πρώτη φορά, σε   ανοικτή απόρριψη των πολιτικών της ΕΕ από κράτη μέλη. Αν και έκτοτε η κρίση έχει  υποχωρήσει (και λόγω της πανδημίας του covid-19), η μετανάστευση παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και ένα σημαντικό σημείο διαφωνίας μεταξύ -ακόμη και εντός- κρατών μελών.

Το Θερινό Σχολείο θα εξετάσει τις βραχυ-, μέσο- και μακροπρόθεσμες συνέπειες των ενωσιακών και εθνικών  πολιτικών  στο θέμα  (ή την απουσία τους), από οικονομική, δημογραφική και πολιτική άποψη. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα αναλύσουν την τρέχουσα κατάσταση στα θέματα μετανάστευσης και  ασύλου στην ΕΕ και θα εξετάσουν  πιθανές λύσεις.

Το Θερινό Σχολείο θα περιλαμβάνει στρογγυλές τράπεζες και ομάδες εργασίας για τους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

  • Οι προκλήσεις της μετανάστευσης στην Ευρώπη: οικονομία, αλληλεγγύη και δικαιώματα
  • Πολιτικές ασύλου της ΕΕ και διαχείριση των εξωτερικών συνόρων: πολιτικές  και νομικές  επιπτώσεις
  • Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Επισυνάπτεται το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου. Η κεντρική εισαγωγική ομιλία θα γίνει από την καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Ryerson (Τορόντο) κ. Άννα Τριανταφυλλίδου ενώ η καταληκτική ομιλία θα γίνει από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής κ. Μαργαρίτη Σχοινά.

Το συνέδριο θα αναμεταδίδεται μέσω You Tube. Το πλήρες πρόγραμμα, τα βιογραφικά των ομιλητών βρίσκονται στον ιστότοπο της Έδρας https://eudem.polsci.auth.gr όπου θα αναρτάται κάθε ημέρα του θερινού σχολείου και το λινκ αναμετάδοσης στο  You Tube.

Για τυχόν ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eudem@polsci.auth.gr ή στο ipapageo@polsci.auth.gr