ΑΠΘ: Ξεκίνησε σήμερα το θερινό σχολείο για τη νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - εγκαταστάσεις [ΑΠΘ]

Ξεκίνησε σήμερα το τριήμερο θερινό σχολείο που διοργανώνει η Έδρα Jean Monnet «Θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης: Δημοκρατία, Θεσμοί και Πολιτικές» του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με θέμα «η νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» από τις 7 έως τις 9 Μαΐου 2021.

Στόχος του θερινού σχολείου είναι να εξετάσει το ολοένα και πιο ζωτικό θέμα της νομιμοποίησης των αποφάσεων και πολιτικών της ΕΕ, τα προβλήματα που δημιουργεί η αντίληψη ότι πολλές ευρωπαϊκές αποφάσεις δεν διαθέτουν επαρκή λογοδοσία και τους παράγοντες ενίσχυσής της.

Οι ομιλητές αναλύουν τις έννοιες της νομιμοποίησης, της λογοδοσίας και της Δημοκρατίας ενώ γίνονται αναφορές και στις μεθόδους για πιο ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στην ενίσχυση των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών ως εργαλείο πολιτικής νομιμοποίησης.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και η άμεση συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαβούλευσης αποτελεί βασικό θέμα των συζητήσεων. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τη συλλογιστική πίσω από την απροθυμία των πολιτών απέναντι σε πολιτικές της ΕΕ και θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας απάντησης απέναντι στο ζήτημα.

Το τριήμερο θερινό σχολείο διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom. Η παρακολούθησή του είναι δωρεάν. Παράλληλα, αναμεταδίδεται με ζωντανή μετάδοση μέσω της πλατφόρμας Vimeo. Ο σχετικός σύνδεσμος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Έδρας: https://eudem.polsci.auth.gr/summer-schools/eu-legitimacy/.

Το πλήρες πρόγραμμα του θερινού σχολείου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Έδρας: https://eudem.polsci.auth.gr/summer-schools/eu-legitimacy/#program.

 

X