Λετονή Υπουργός Παιδείας: Η πολιτική συμμετοχή των νέων θα ωφελήσει την κοινωνία συνολικά

sarantis-interview-riga

Η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά θα ωφελήσει τόσο τους πολιτικούς όσο και την κοινωνία συνολικά, τόνισε σε συνέντευξη στην EurActiv στη Ρίγα, η υπουργός παιδείας της Λετονίας Mārīte Seile.

Η Seile μίλησε στο Σαράντη Μιχαλόπουλο στο περιθώριο της Πανευρωπαϊκής Διάσκεψης Νέων “Ενισχύοντας την Πολιτική Συμμετοχή των Νέων”, στη Ρίγα.

Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της ενίσχυσης της πολιτικής συμμετοχής των νέων; Η εντονότερη παρουσία των νέων στην πολιτική ζωή είναι πρόσθετος “πονοκέφαλος” ή ανακούφιση για τους χαράσσοντες πολιτική;

Το να έχουμε νέους που νιώθουν από πολύ μικρή ηλικία ότι η φωνή τους ακούγεται, και ότι αποτελούν μέρος της κοινότητάς τους, και νιώθουν ότι μπορούν να την βελτιώσουν, είναι ευεργετικό για την κοινωνία στο σύνολό της. Η ενεργός συμμετοχή των ατόμων, καθώς και του μη κυβερνητικού τομέα στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι επιτρέπει στους ιθύνοντες να ενημερώνονται καλύτερα για το έργο τους, και χρησιμεύει ως ένα πρόσθετο και χωρίς αποκλεισμούς σύνολο των “ελέγχων και ισορροπιών”.

Οι νέοι, ενεργοί πολίτες ήταν στο προσκήνιο την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι, όπου συναντήθηκαν οι Υπουργοί Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνάντηση αυτή επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή μας σε αυτές τις ευρωπαϊκές αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και η ισότητα. Σε απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία και τη Δανία νωρίτερα αυτό το έτος, και υπενθυμίζοντας παρόμοιες ωμότητες στην Ευρώπη στο πρόσφατο παρελθόν, οι υπουργοί υιοθέτησαν μια δήλωση σχετικά με την προώθηση της ιθαγένειας και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της μη διάκρισης μέσω της εκπαίδευσης.

Στην Ευρώπη, εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συμμετοχική δημοκρατία και ως εκ τούτου πρέπει να αγαπάμε και να προστατεύουμε τις αξίες που έχουμε. Αυτός είναι ο λόγος που κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Λετονία, μαζί με τις άλλες χώρες της τριάδας των προεδριών, έχει αποφασίσει να θέσει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη – να διερευνήσει πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε τους νέους ανθρώπους να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στη δημοκρατική ζωή των χωρών μας.

Πολλοί νέοι άνθρωποι θεωρούν ότι οι συστάσεις τους κατά τη διαδικασία του διαρθρωμένου διαλόγου δεν εφαρμόζονται επαρκώς από τις κυβερνήσεις της ΕΕ. Τι προτείνετε για να βελτιωθεί η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του διαρθρωμένου διαλόγου σε πρακτικό επίπεδο;

Η χάραξη και εφαρμογή πολιτικής είναι μια μακρά διαδικασία, η οποία σπάνια συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Πρόκειται για μια συνεχή ανάπτυξη που απαιτεί χρόνο και επίμονη προσπάθεια. Το επόμενο έτος, θα έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που ο διαρθρωμένος διάλογος, αυτό το μοναδικό εργαλείο συμμετοχικής διαδικασίας, έχει τεθεί σε εφαρμογή. Έχει αποδειχθεί χρήσιμο, επιτρέποντας στους νέους από όλη την Ευρώπη να εκφράσουν τις απόψεις τους για ένα ευρύ αριθμό θεμάτων πραγματοποιώντας άμεσο διάλογο με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Για να πετύχει με την εφαρμογή, στο μέλλον, ένας περιορισμένος αριθμός προτεραιοτήτων θα πρέπει να επιλεγεί και να παρακολουθηθεί στενά σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, ο διαρθρωμένος διάλογος θα πρέπει πάντα να αποδείξει την αξία του ως μια χωρίς αποκλεισμούς και διαφανή διαδικασία.

Η λετονική Προεδρία εκτιμά ιδιαίτερα το διαρθρωμένο διάλογο και την ενεργό συμμετοχή και το ενδιαφέρον περισσότερων από 40.000 νέων Ευρωπαίων που συμμετείχαν στη διαβούλευση σχετικά με το πώς να ενδυναμώσουμε τους νέους ανθρώπους και την πολιτική συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης. Αυτός είναι ο λόγος που κατά το Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 18 Μαΐου, εγώ ως Υπουργός Παιδείας, θα φέρω αυτό ακριβώς το θέμα που συζητήθηκε στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου και των διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης Νεολαίας της ΕΕ στη Ρίγα, προς συζήτηση με τους υπουργούς Νεολαίας από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ανεργία των νέων στην ΕΕ έχει περιθωριοποιήσει πολλούς νέους ανθρώπους. Υπάρχουν καταρτισμένοι νέοι. Αλλά αυτές οι δεξιότητες, θα μπορούσε κανείς να πει, δεν είναι «συμβατές» με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας της ΕΕ. Τι έκανε λάθος η ΕΕ;

Παρά το γεγονός ότι η ανεργία των νέων και οι συνέπειές της είναι υψηλά στην πολιτική ατζέντα, η πολιτική για τη νεολαία δεν έχει σημειώσει επαρκή συμβολή στο έργο των άλλων τομέων. Η εκπαίδευση, η απασχόληση, οι κοινωνικές υποθέσεις και η υγεία – όλοι αυτοί οι τομείς με υψηλή δυναμική για τη βελτίωση των προοπτικών των νέων ανθρώπων – δεν λειτουργούν πάντα δίπλα-δίπλα, με έναν τρόπο που να μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα.

Παρ ‘όλα αυτά, η πραγματικότητα εκεί έξω, στις ευρωπαϊκές χώρες είναι πιεστική. Πάνω από 5 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην επικράτεια της ΕΕ-28 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό ανεργίας 21,7%, ενώ οι NEETs (νέοι χωρίς εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση) ήταν σε ποσοστό 13%. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις, οι αριθμοί παραμένουν ακόμη πολύ υψηλοί.

Η κύρια ανησυχία είναι ότι οι νέοι, που παρά τις προσπάθειές τους, δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων είναι ένα μικρό στοιχείο σε αυτή την κατάσταση, όπου το κύριο ζήτημα παραμένει η έλλειψη θέσεων εργασίας. Ωστόσο, ενώ οι οικονομίες μας ανακάμπτουν, θα πρέπει ακόμα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προσφέρουμε ευκαιρίες για τους νέους μας, που θα τους επιτρέψουν να εκμεταλλευτούν τις δεξιότητές τους, να συμμετέχουν και να ενταχθούν στην κοινωνία.

Σήμερα, η “αβεβαιότητα” για το μέλλον είναι το κύριο μέλημα των νέων της ΕΕ. Ποιο είναι το κύριο μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε για τα επόμενα χρόνια;

Οι νέοι κρατούν το κλειδί όχι μόνο για ένα καλύτερο μέλλον, αλλά και για το παρόν. Η ενεργή συμμετοχή τους, η ενέργεια και η αφοσίωσή τους, είναι ιδιαίτερης σημασίας.

Σαράντης Μιχαλόπουλος από τη Ρίγα

X