Το Κοινοβούλιο που θέλουν οι Ευρωπαίοι

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι θέσεις σε αυτή τη στήλη αποτελούν απόψεις των συντακτών, όχι της EURACTIV.gr

[European Parliament]

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρνει αποτελέσματα, αλλά υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί τόσο με τις νεότερες όσο και με τις μεγαλύτερες γενιές, γράφει ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ραμόν Βαλκαρθέλ.

Ο Ραμόν Βαλκαρθέλ είναι Ισπανός πολιτικός, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας τόπος σταθερότητας σε έναν ταραγμένο κόσμο. Εκ πρώτης όψεως, αυτά φαντάζουν λόγια ενός που θα έλεγε ένας Ευρωπαίος εκπρόσωπος. Αλλά στην πραγματικότητα, εκφράζουν το 66% των Ευρωπαίων πολιτών, σύμφωνα με το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι ίδιοι πολίτες που ζητούν από την ΕΕ να ανταπεξέλθει σε ό, τι τους αφορά πραγματικά, δηλαδή: ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών, η αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας για να διατηρήσουμε τις πόλεις μας ασφαλείς, η περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης και μια πραγματική ώθηση για περισσότερες κοινωνικές πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς.

Όπως είναι ευρέως γνωστό στις Βρυξέλλες, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πράγματι, συμβάλλουν σε αυτά και σε άλλα θέματα που είναι εξίσου σημαντικά για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα μέτρα για τον εντοπισμό και τη μείωση της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών ομάδων, καθώς και την λήψη επαρκών μέτρων για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης εν τη γεννέση της. Έχει επίσης διαμορφώσει πρωτοβουλίες ώστε οι πολυεθνικές να πληρώσουν το δίκαιο μερίδιό τους στα 28 κράτη μέλη, να παράσχουν στις υπηρεσίες επίβλεψης των συνόρων τα απαραίτητα μέσα για την προστασία της επικράτειάς μας και να ενισχύσουν τους τελωνειακούς ελέγχους των γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες, προκειμένου να εγγυηθούν πως πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα.

Ωστόσο, όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι πολίτες, αυτό δεν είναι τόσο γνωστό στις περιφέρειες. Το Ευρωβαρόμετρο του Νοεμβρίου έδειξε ότι το 66% των Ευρωπαίων ότι δεν ενημερώνεται για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κι όμως, περισσότεροι από τους μισούς βλέπουν την ένταξή τους στην ΕΕ ως κάτι θετικό. Επειδή η Ένωση δεν είναι μόνο συνώνυμο της προόδου, αλλά και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών αξιών (ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, κράτος δικαίου, δικαιοσύνη, ανοχή, πλουραλισμός και μη διακριτική μεταχείριση) και της δημοκρατίας στο μέγιστο βαθμό . Αυτά είναι, ταυτόχρονα, τα ισχυρά θεμέλια του ευρωπαϊκού θεσμικού συστήματος. Δεν είναι όμως μόνο πολιτικές θέσεις, αλλά και οι θέσεις της πλειοψηφίας των Ευρωπαίων. Όπως εκφράστηκε από το 57% των ερωτηθέντων του τελευταίου Ειδικού Ευρωβαρομέτρου, η ΕΕ ενσωματώνει πλήρως τις έννοιες της ειρήνης και της ελευθερίας της γνώμης. Και το 55% λέει το ίδιο για την αλληλεγγύη και την κοινωνική ισότητα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το μόνο άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο της ΕΕ, ενεργεί ως εγγυητής αυτών των αξιών, διατηρώντας παράλληλα έναν ανοιχτό χώρο για μια πιο παραγωγική συζήτηση, για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών που προέρχονται από όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και προέρχονται από όλο το πολιτικό φάσμα. Ταυτόχρονα, ενδυναμώνει αποτελεσματικά τη φωνή του πολίτη ενώπιον της Επιτροπής και του Συμβουλίου, καθώς καθιστά τους δύο θεσμούς υπόλογους για θέματα τα οποία αφορούν από την αγροτική πολιτική μέχρι τον έλεγχο των συνόρων ή την περιαγωγή.

Σχετικά με αυτό, οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες είναι εκτενείς, αλλά περιορισμένες σε χρόνο και μορφή. Αυτοί οι περιορισμοί απαιτούν τα 751 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες ανά πενταετία, να επικεντρωθούν αυστηρά σε ζητήματα υπό πίεση – και σε θέματα που εμπίπτουν πράγματι στις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Υπό αυτή την έννοια, η βέλτιστη χρήση του κοινοβουλευτικού χρονοδιαγράμματος και των πόρων προϋποθέτει ότι επικεντρώνεται στην παροχή λύσεων στα προβλήματα που οι πολίτες θεωρούν πιο συναφή.

Εκτός από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κοινοβουλευτικών εργασιών, η προσέγγισή τους ακόμη πιο κοντά στους πολίτες, πρέπει να είναι, πράγματι η πρώτη προτεραιότητα για το πρόσφατα ανανεωμένο Κοινοβούλιο. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να μάχεται υπέρ της ψηφιακής δημοκρατίας. Ήδη, μέσω των προσπαθειών της επικοινωνιακής του ομάδας, τα περίπλοκα νομοθετικά έγγραφα διαχέονται ως σαφή και απλά μηνύματα. Χρησιμοποιώντας εργαλεία τόσο καινοτόμα όσο η εικονική πραγματικότητα, πλατφόρμες όπως το Snapchat και το Medium ή όπως το Twitter Moments, στοχεύει να κάνει τους νέους να νιώθουν πιο κοντά στο κοινοβούλιο τους. Και με τη ζωντανή μετάδοση όλων των ολομελειών και των συνεδριάσεων των επιτροπών, προσφέρει πλήρη κάλυψη των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους 751 αντιπροσώπους.

Ενώ όλες αυτές οι προσπάθειες εξασφαλίζουν ένα μέλλον για το ευρωπαϊκό σχέδιο ενισχύοντας τη συμμετοχή των ψηφιακών ιθαγενών, δεν μπορούν να προχωρήσουν μόνες τους. Το χάσμα των γενεών χρήζει άμεσης εξήγησης, σε ποσότητα και ποιότητα, για το τι κάνει η Ευρώπη προς όφελος των εργαζομένων της, των οικογενειών της, των ανέργων και των ηλικιωμένων της. Τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είναι, από την άποψη αυτή, οι πιο επιθυμητοί εταίροι για την προσέγγιση όλων των ευρωπαίων πολιτών. Είναι επομένως απαραίτητο να ενισχυθεί ο θεσμικός συμβιβασμός με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τα τηλεοπτικά δίκτυα και τις εφημερίδες, με στόχο την εξεύρεση ευρύτερων χώρων για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα γεγονότα και τα αριθμητικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μια κοινωνία όλο και περισσότερο ενημερωμένη είναι μια ελεύθερη κοινωνία. Και σε αυτή την αποκαλούμενη «post truth» εποχή, οι προσπάθειες των δημοσιογράφων για ενημέρωση σχετικά με τα γεγονότα και τα στοιχεία χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα γραφεία πληροφόρησης που διαθέτει και στα 28 κράτη μέλη. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα πώς να μετατρέψει ένα πανευρωπαϊκό σε ένα τοπικό μήνυμα.

Στους πιο κρίσιμους καιρούς ολόκληρης της ιστορίας της Ένωσης, αυτό που απαιτούν οι πολίτες είναι αποτελέσματα. Αποτελέσματα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (το 82% πιστεύει ότι αυτό πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για την ΕΕ), για την δημιουργία θέσεων εργασίας, για την φοροδιαφυγή, για τον έλεγχο των συνόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Στις πιο κρίσιμες στιγμές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το τέλειο όργανο για να συζητά και να ψηφίζει την νομοθεσία που ευθυγραμμίζεται με τις ανησυχίες των πολιτών. Παραμένοντας εστιασμένο στην επίλυση αυτών των ζητημάτων, καθώς και με τη συνεχή βελτίωση των τρόπων με τους οποίους φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γίνει πραγματικά το Κοινοβούλιο που θέλουν οι Ευρωπαίοι.

X