Στρατηγικές Αναστασιάδη – Μαλά στην οικονομία

Αναστασιάδης - Μαλάς [http://www.philenews.com]

Πολλά και διάφορα στα οικονομικά προγράμματα των δύο υποψηφίων Προέδρων της Δημοκρατίας.

Ο Νίκος Αναστασιάδης εστιάζει στα πεπραγμένα της πενταετίας και στη συνέχεια με νέα έργα, προγράμματα και στρατηγικές με κύριο σύνθημα τη σταθερότητα.

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Μαλάς σε προτάσεις για μια νέα σύγχρονη οικονομική πολιτική, κίνητρα για καινοτόμες επιχειρήσεις, διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων και πιο κοινωνικό κράτος.

Tα επιτεύγματα σε επίπεδο οικονομικής ανάκαμψης και εξόδου της χώρας από το μνημόνιο προτάσσει στο οικονομικό του πρόγραμμα ο υποψήφιος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης.

Αναφέρεται στις οικονομικές επιδόσεις που έχουν ξεπεράσει και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις των διεθνών οικονομικών οργανισμών. Τα κυριότερα σημεία είναι:

● Πολιτική που δίνει στο κράτος τη δυνατότητα να ασκεί αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική, να δημιουργεί ευκαιρίες και δουλειές για τους πολίτες, καθώς και προοπτικές ευημερίας και δημιουργίας για τον λαό.
• Περαιτέρω μείωση φόρων, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και το οικογενειακό εισόδημα και δικαιώνοντας παράλληλα τις προσπάθειες του κάθε πολίτη.
• Στο οικονομικό του πρόγραμμα ο κ. Αναστασιάδης δεν αναφέρεται στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο σε τηλεοπτική συνέντευξη αναφέρθηκε σε ειδικό σχέδιο με την επωνυμία «Εστία» που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και περιλαμβάνει τρόπους αντιμετώπισης των μη προβληματικών δανείων. Το εν λόγω σχέδιο βρίσκεται υπό επεξεργασία και πριν από τη λήψη τελικών αποφάσεων, η κυβέρνηση θα έχει στα χέρια της τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης, είπε.
• Δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης με στόχο τη σταδιακή οικονομική στήριξη ομάδων του πληθυσμού που συνεισέφεραν στην ανακεφαλαιοποίηση των δύο συστημικών τραπεζών, στο πλαίσιο του κουρέματος καταθέσεων τον Μάρτιο του 2013.
• Στρατηγικό σχέδιο τουρισμού με στόχο την προσέλκυση μέχρι το 2030 μέχρι και 4,8 εκατ. ξένων ποιοτικών τουριστών ανά έτος, που ο καθένας τους θα αφήνει πολύ περισσότερα χρήματα στον τόπο μας, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό της συνεισφοράς του τουρισμού στην οικονομία και την κοινωνία.
• Πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης από την Ευρώπη, καθώς και βέλτιστη διαπραγμάτευση του πλαισίου στήριξης της επόμενης περιόδου.
• Ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού σχεδιασμού για επίτευξη ενός νέου, σύγχρονου και πρωτίστως αποδοτικού οργανογράμματος, για όλη την κρατική μηχανή.
• Μετά και την επίτευξη συνθηκών πλήρους απασχόλησης, έναρξη διαλόγου για τη θέσπιση του εθνικού κατώτατου μισθού, σε όλα τα επαγγέλματα.
• Παροχή δυνατότητας για απαλλαγή από τον ΦΠΑ της αγοράς μηχανημάτων, μικροεξοπλισμού και υπηρεσιών, που θα χρησιμοποιηθούν για έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών.
• Θεσμοθέτηση μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας που δεν θα επιτρέπουν σε κανένα να καταχραστεί την εμπιστοσύνη ή τα χρήματα των Κυπρίων πολιτών.
• Μετατροπή της Κύπρου σε ένα εργοτάξιο ανάπτυξης και δημιουργίας, για να εξελιχθεί μέσα στην επόμενη πενταετία στη χώρα εκείνη όπου θα φιλοδοξεί να ζει και να εργάζεται ο κάθε πολίτης της.
• Ανάπτυξη νέας σειράς κινήτρων και παραχώρηση διευκολύνσεων προσέλκυσης περαιτέρω αξιόλογων ξένων πανεπιστημίων για τη δημιουργία παραρτημάτων τους στην Κύπρο.

Στ.Μαλάς: Μια νέα Κύπρος με ανάπτυξη, νέες θέσεις και δικαιότερη

Προτάσεις για την ανάπτυξη, τους εργαζόμενους, τους ημικρατικούς οργανισμούς και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το οικονομικό πρόγραμμα του υποψήφιου Προέδρου Σταύρου Μαλά. Οι κυριότερες προτάσεις είναι:

• Διαφύλαξη της φορολογικής και δημοσιονομικής σταθερότητας.
• Για την επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που δεν είναι μόνο τραπεζικό αλλά και κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα, γίνεται εισήγηση για σύσταση Μετοχικής Οντότητας Διαχείρισης Τραπεζικού Ενεργητικού στην οποία θα συμμετέχουν οι τράπεζες, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το κράτος.
• Υλοποίηση διαφανών διαδικασιών αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για ισχυροποίηση της μετοχικής δομής της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Το κράτος παραμένει ο κύριος μέτοχος και όποια νέα κεφαλαιακή ενίσχυση να γίνει με τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Κανένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό και τα συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα) να μην κατέχει πέραν του 5% των μετοχών, για να εξασφαλιστεί η ευρεία βάση της Σ.Κ.Τ.
• Σχέδιο που να αποκαθιστά ουσιαστικά τις ζημιές από το κούρεμα που υπέστησαν τα μέλη των ταμείων προνοίας. Σε σχέση με τα ταμεία προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων, αποκατάσταση μέχρι και 75% της αξίας τους σε πρώτη φάση.
• Επέκταση του θεσμού του ταμείου προνοίας σε εργαζόμενους στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα που δεν καλύπτονται σήμερα από άλλο συνταξιοδοτικό σχέδιο.
• Παροχή κινήτρων σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, ειδικά στον τομέα της πληροφορικής, για εγκατάστασή τους στην Κύπρο.
• Νομοθετική κατοχύρωση των ελάχιστων δεσμευτικών όρων απασχόλησης (κατώτατο μισθό πρόσληψης, καταβολή 13ου μισθού, υπερωριακή αποζημίωση, καθορισμό υποχρεωτικών αργιών) για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις.
• Σύσταση ειδικού φορολογικού πλαισίου για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο.
• Απόρριψη ιδιωτικοποίησης ή μετοχοποίησης οργανισμών με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους με κατάθεση τριετούς σφαιρικού προϋπολογισμού και ετήσιο έλεγχο από τον Γενικό Ελεγκτή.
• Επιλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ημικρατικών οργανισμών μέσω διαφανούς διαδικασίας, έτσι ώστε να επιλέγονται οι ικανότεροι και πιο προσοντούχοι, αποκλείοντας παλιές πρακτικές. Εισαγωγή του θεσμού του εκτελεστικού προέδρου.
• Αναθεώρηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και κλείσιμο την Κυριακή, εκτός από τις τουριστικές περιοχές
• Νομοθετημένα ωράρια καταστημάτων, με διασφάλιση της αργίας της Κυριακής (έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες ορισμένων περιοχών), των όρων απασχόλησης των εργαζομένων και των επίσημων αργιών.
• Χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
• Μονοθυριδική πύλη εξυπηρέτησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μείωση του κόστους και της γραφειοκρατίας.
• Επανεξέταση της μείωσης του 12% για όσους εργαζόμενους επιλέγουν να πάρουν τη σύνταξή τους στο 63ο έτος της ηλικίας τους, ιδιαίτερα για εργαζόμενους σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
• Παραχώρηση πασχαλινού επιδόματος σ’ όσους συνταξιούχους έχουν εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.