Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας

greek_flag_acropolis.jpg

Τι είναι η πολιτική συνοχής;

Η «πολιτική συνοχής» είναι μία από τις κεντρικές ευρωπαϊκές πολιτικές που στόχο έχει να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και να προωθήσει μια ισορροπημένη βιώσιμη ανάπτυξη για όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Η πολιτική συνοχής έχει σα στόχο τη «μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων». Η Συνθήκη της Λισαβόνας, πρόσθεσε μια ακόμα πλευρά στη συνοχή, αναφερόμενη σε «οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή».

Δηλαδή; Είναι μια πολιτική για τις φτωχές περιφέρειες;

Όχι, είναι μια πολιτική για όλους. Κάθε περιφέρεια έχει διαφορετικές ανάγκες. Σαφώς διατίθενται περισσότεροι πόροι στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, ωστόσο η πολιτική συνοχής χρηματοδοτεί επίσης έργα καινοτομίας, παρεμβάσεις στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ΜμΕ κτλ.

Και πώς μειώνει τις ανισότητες;

Για να μειώσει τις περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες η πολιτική συνοχής έχει χρηματοδοτήσει από το 1986 -όταν ορίστηκε για πρώτη φορά στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη- μέχρι σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα τα μεγαλύτερα έργα υποδομών, όπως οι οδικοί άξονες, διοικητικά και σχολικά κτήρια, γέφυρες κτλ έχουν χρηματοδοτηθεί από πόρους της πολιτικής συνοχής. Επιπλέον έργα αστικών αναπλάσεων, στήριξης της απασχόλησης, αλλά και ευπαθών ομάδων (π.χ. με το Βοήθεια στο σπίτι) έχουν επίσης χρηματοδοτηθεί από τα ταμεία της συνοχής.

Πόσα χρήματα παίρνει η Ελλάδα από την πολιτική συνοχής;

Για την περίοδο 2014-2020 στην Ελλάδα θα διατεθούν συνολικά 20 δις ευρώ. Από αυτά το 80% είναι ευρωπαϊκοί πόροι και το 20% εθνικοί. Η διάθεσή τους γίνεται μέσα από 13 Περιφερειακά Προγράμματα (ένα για κάθε περιφέρεια) και 5 Τομεακά (που διαχειρίζονται πόρους οριζόντια για ολόκληρη την Ελλάδα).

Επιπλέον η Ελλάδα συμμετέχει σε 5 διασυνοριακά και 9 πολυμερή προγράμματα και δίκτυα εδαφικής συνεργασίας μέσα από τα οποία χρηματοδοτεί έργα συνεργασιών και ανταλλαγών με φορείς από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ανήκουν δύο ακόμα Τομεακά Προγράμματα -το Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας και Θάλασσας- που χρηματοδοτούνται από ταμεία εκτός της πολιτικής συνοχής.

Τι είναι το έργο η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας;

Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από τη Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει σα στόχο την καλύτερη κατανόηση και προώθηση της Πολιτικής Συνοχής και των οφελειών της για τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο.

Το έργο υλοποιούν η EURACTIV και η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) με 28 επαρχιακές εφημερίδες από ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη 30 δημοσιογράφοι θα καλύπτουν θέματα σχετικά με την πολιτική συνοχής στην Ελλάδα για 12 μήνες (Σεπτέμβριος 2020 – Αύγουστος 2021). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συντακτική ομάδα που έχει ποτέ ασχοληθεί με θέματα συνοχής, η οποία θα παράξει συνολικά περισσότερα από 1.500 άρθρα.

Ο συνδυασμός των τοπικών μέσων ενημέρωσης και της EURACTIV φέρνει το τοπικό περιεχόμενο σε εθνικό επίπεδο – αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα βοηθά τις τοπικές κοινωνίες να κατανοήσουν καλύτερα τον αντίκτυπο της πολιτικής στη ζωή τους και να ανοίξουν μια ειλικρινή συζήτηση για την εκτίμησή της και το μέλλον της.

Δείτε εδώ όλα τα άρθρα του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας» με hashtag #CohesionGR (και στο facebook αλλά και στο twitter)

Δείτε εδώ όλα τα άρθρα της ενότητας Περιφερειακή Πολιτική της EURACTIV.gr

Χρήσιμες πληροφορίες από τη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι είναι η πολιτική συνοχής

10 ερωτήσεις για την πολιτική συνοχής

Η ιστορία της πολιτικής συνοχής

Βασικά επιτεύγματα της περιφερειακής πολιτικής 2014-2020 - Ελλάδα

Η πολιτική συνοχής μετά το 2020

Γλωσσάριο της πολιτικής συνοχής

Χρήσιμες πληροφορίες από τη σελίδα του ΕΣΠΑ

Τι περιλαμβάνει το ΕΣΠΑ 2014-2020

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΑΠ 2014-2020

Ευρετήριο όρων προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (pdf)

Δείτε τα έργα του ΕΣΠΑ και την πορεία τους

X