Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο της χρηματοδότησης του Σχεδίου Γιούνκερ

Ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση [Σταύρος Μαυρογένης]

Στην Ελλάδα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν ξεπεράσει τα 100 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδο ΕΕ (1,1 τρις ευρώ). Από αυτά το 68% αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη («Σχέδιο Γιούνκερ») αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, μέρος των οποίων θα αφορά τη χρηματοδότηση ΜμΕ.

 

Ο νέος σχεδιασμός

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, αρμόδιος για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια τοποθετήθηκε σχετικά στο πλαίσιο εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης της Ελλάδας για τις «Πολιτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την ανάπτυξη των ΜμΕ στην Ελλάδα», η οποία διοργανώθηκε χτες (27 Απριλίου) δηλώνοντας:

«Η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση είναι καίριο στοιχείο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, και συνολικά στην Ευρώπη».

Και πρόσθεσε: «Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήδη επωφελούνται από δάνεια στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ».

Από την αρχή της κρίσης το ΑΕΠ της Ελλάδας από τα €242 δις μειώθηκε στα €175 δις το οποίο μεταφράζεται σε μείωση της τάξης του 27% και σημαίνει επιστροφή στο 2003. Επίσης, οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 65%, ποσοστό που γυρνάει τη χώρα πίσω στο 1996.

Μαθήματα από την εμπειρία της Κύπρου για την έξοδο από το μνημόνιο

Τα νούμερα προκαλούν σοκ. Μείωση του ΑΕΠ της Ελλάδας από τα €242 δις στην αρχή της κρίσης στα €175 δις το οποίο μεταφράζεται σε μείωση της τάξης του 27% και σημαίνει επιστροφή στο 2003. Στα χρόνια της κρίσης οι επενδύσεις …

Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν  οι δραστηριότητες που εγκρίθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιουνκέρ αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος συνολικό όγκο χρηματοδότησης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ εκ των οποίων  195 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη χρηματοδότηση 3.540 ΜμΕ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), το οποίο έχει ως στόχο να στηρίζει τις ευρωπαϊκές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση, υπέγραψε τέσσερις συμβάσεις με την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω των οποίων θα διοχετευθούν 420 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ανά τη χώρα.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΤΑΕ κ. Pier Luigi Gilibert δήλωσε ότι «μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα επιτρέψει στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) να στηρίξει χαρτοφυλάκιο δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις ύψους άνω του 1 δισ. Ευρώ».

Και συνέχισε: «Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί πιεστικό ζήτημα για πολλές επιχειρήσεις και οι τέσσερις εγγυήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και InnovFin θα δημιουργήσουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές ΜΜΕ».

Αναφορικά τις πρωτοβουλίες τις ελληνικής κυβέρνησης ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στη δημιουργία τριών νέων ταμείων για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ αρχής γενομένης από το ταμείο επιχειρηματικότητας, δεύτερον το ταμείο συνεπενδύσεων και τρίτο το ταμείο μικροπιστώσεων για ποσά μέχρι 25.000 ευρώ.

 

Δυστοκία στην εκμετάλλευση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης

Ωστόσο η Κομισιόν έχει καλέσει επανειλημμένως την ελληνική κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ αλλά και για την εντατικοποίηση της συνεργασίας της με την Επιτροπή.

Κρέτσου: «απαιτείται πιο στενή συνεργασία με την Επιτροπή για το Σχέδιο Γιούνκερ»

Το κρίσιμο ζήτημα της στήριξης της Ελλάδας μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων και το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 βρέθηκε στο επίκεντρο του Διαλόγου των Πολιτών με την Επίτροπο, κα. Κορίνα Κρέτσου, αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική, στο πλαίσιο …

 

Πρόσφατα ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας Γίρκι Κατάινεν είχε εκφράσει τον προβληματισμό του για την καθυστέρηση σύστασης πλατφόρμας στην Ελλάδα η οποία θα στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Κατάινεν προς Ελλάδα: Αξιοποιήστε το ΕΣΠΑ για χρηματοδότησεις προς ΜμΕ

Τον προβληματισμό του για την καθυστέρηση σύστασης πλατφόρμας στην Ελλάδα η οποία θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξέφρασε ο Γίρκι Κατάινεν.

Όπως δήλωσε στη EurActiv, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας πρόκειται για …

 

Ιδιαίτερα στο ζήτημα της χρηματοδότησης καινοτόμων τομέων της οικονομίας η Ελλάδα παρουσιάζει τα χαμηλότερα ποσοστά απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Χαμένα κονδύλια για την ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα

Στην Ευρώπη, οι μεταφορές είναι υπεύθυνες για το ένα τέταρτο όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και ενώ οι βιομηχανικές εκπομπές στην Ευρώπη έχουν μειωθεί κατά 38% από το 1990, αυτές του τομέα των μεταφορών – συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών μεταφορών …

 

Προτεραιότητα η κοινωνική διάσταση

Η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί να εντάξει στην όλη διαδικασία περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως δήλωσε στη Euractiv.gr Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Κορκολής: «ενθαρρύνουμε τους δήμους να δανειστούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με ευνοϊκούς όρους, πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται από την ΕΤΕπ και υποστηρίζουμε τις κεντρικές υπηρεσίες των δήμων να κάνουν αιτήσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα».

Σε όλη την Ευρώπη, τα προγράμματα και οι συμφωνίες χρηματοδότησης του Σχεδίου Γιούνκερ έχουν κινητοποιήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 183 δις σε επενδύσεις. Και υπολογίζεται ότι πρόκειται να επωφεληθούν 425 χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και στα 28 Κράτη Μέλη.

Σχέδιο Γιούνκερ: Το 2016 έκλεισε με συμφωνίες και στα 28 κράτη μέλη

 

Με τη σχετική συμφωνία που υπογράφηκε στις 23 Δεκεμβρίου στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) συμβάλλει πλέον την τόνωση των επενδύσεων, την υποστήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανάπτυξης και στα 28 κράτη μέλη.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής …

«Χθες, στο Κολλέγιο των Επιτρόπων, εγκρίναμε το πακέτο για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Η Ευρώπη θα επιτύχει ως οικονομική και παγκόσμια δύναμη μόνο αν επιτύχει στην κοινωνική της διάσταση», σχολίασε ο κ. Αβραμόπουλος αναφερόμενος στην σημασία που δίνει η Επιτροπή Γιούνκερ στην επιτυχία του Σχεδίου του.

Και κατέληξε:«Ευρώπη χωρίς κοινωνικό πρόσωπο δεν είναι Ευρώπη».

X