Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει επιπλέον 9 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE μέσω της δεύτερης έκδοσης ομολόγων του 2021

European Union - Flags [flickr]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ομόλογο μίας δόσης, ύψους 9 δισ. ευρώ, με λήξη τον Ιούνιο του 2036, στο πλαίσιο του προγράμματος EU SURE, για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων και για τον μετριασμό των σοβαρών αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού.

Πρόκειται για την πέμπτη έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος και τη δεύτερη εντός του 2021. Το ομόλογο προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να επιτύχει και πάλι πολύ ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης, οι οποίοι μετακυλίονται απευθείας στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, κ. Γιοχάνες Χαν, δήλωσε: «Το πέμπτο ομόλογο του EU SURE προστίθεται στο επιτυχημένο ιστορικό της ΕΕ ως εκδότη και δανειολήπτη μεγάλης κλίμακας. Είναι μία ακόμη ενθαρρυντική ένδειξη ότι η άντληση κεφαλαίων για το NextGenerationEU θα είναι επίσης επιτυχής. Η έκδοση ασφαλών και βιώσιμων ομολόγων στο πλαίσιο του SURE αλλά και του NextGenerationEU, συνιστά κομβικό στοιχείο στις προσπάθειές μας να στηρίξουμε την ανάκαμψη της ΕΕ και να συνεχίσουμε να παρέχουμε βοήθεια στις επιχειρήσεις και στους πολίτες μας.»

Το 15ετές ομόλογο υπερκαλύφθηκε σχεδόν 10 φορές. Τιμολογήθηκε με απόδοση 0,228 % — ευνοϊκοί όροι που μετακυλίονται απευθείας στα δικαιούχα κράτη μέλη. Το έντονο ενδιαφέρον για αυτό το νέο, μακροπρόθεσμο 15ετές ομόλογο καταδεικνύει το βάθος και την ποικιλομορφία της στήριξης των επενδυτών προς την Επιτροπή ως δανειολήπτη. Το επίτευγμα αυτό κατέστη δυνατό στο πλαίσιο της πρόσφατης αστάθειας στις κεφαλαιαγορές, αλλά και αυξανόμενων επιτοκίων διεθνώς. (Βλ. εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τιμολόγηση της πράξης).

Πρόκειται για την πέμπτη έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος EU SURE. Μέχρι στιγμής, έπειτα από τις τέσσερις πρώτες εκδόσεις, δεκαπέντε κράτη μέλη της ΕΕ έχουν λάβει περίπου 53,5 δισ. ευρώ σε δάνεια αντιστήριξης στο πλαίσιο του SURE. Μετά τη σημερινή πράξη, δεκαέξι κράτη μέλη θα έχουν λάβει συνολικά 62,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, η Επιτροπή θα επιδιώξει να αντλήσει επιπλέον 25 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγων EU SURE.

Αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή αναμένεται επίσης να δρομολογήσει τον δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU, του μέσου ανάκαμψης με προϋπολογισμό 750 δισ. ευρώ (σε τιμές του 2018, περίπου 800 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές), ώστε να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης.