Μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2014-2020

LABC120_festival_film_Nature_-_NAMUR_1

Η πολυαναμενόμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ( ΚΑΠ ), ήρθε μαζί με επικρίσεις για την αποτυχία της σε στόχους όπως η πιο δίκαιη διανομή χρημάτων, η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα και η παραγωγή γεωργικών πρακτικών με περισσότερο οικολογικό χαρακτήρα.